Beogradska berza u 2017.


Objavljeno: 29.12.2017. 0:00:00
vijesti, bloomberg, yahoo, dionice, fondovi, burza, tečaj, dolar, funta, euro

Pregled aktivnosti na Beogradskoj berzi

 

Protekla godina na Beogradskoj berzi donela je značajan rast vrednosti prometa, kao i blagi rast vrednosti indeksnih pokazatelja na BELEX-u. Ostvareni promet najveći je u postkriznom periodu, još od 2008. godine. Međutim, ono što 2017. godinu čini uspešnom jeste pokretanje  projekta  Serbia IPO Go!  u saradnji sa EBRD, a  čija realizacija bi trebalo da, posle sedam decenija, iznedri  prvu kompaniju koja bi dodatna finansijska sredstva obezbedila na tržištu kapitala u Srbiji, što je praksa u tržišnim, a posebno, onim uspešnim  ekonomijama širom sveta. Takođe, aktivnosti Berze u protekloj godini bile su usmerene na unapređenje regulatornog i poslovnog ambijenta u kojem bi se domaće tržište kapitala bliže integrisalo sa regionalnim tokovima, kao i na edukaciju domaćih privrednika o potencijalnim koristima inicijalne javne ponude (IPO) i izlaska na Berzu, i značaju korporativnog upravljanja.

„Rast  ukupnog prometa na Berzi u 2017. godini jeste značajan, ali ostvarenim rezultatima još uvek nismo zadovoljni. Referentna tržišta u regionu ostvarila su snažniji rast vrednosti indeksnih pokazatelja u odnosu na srpsko tržište, dok je na primer rumunsko tržište potuno stavljeno u funkciju razvoja domaće ekonomije,  što je rezultovalo visokim stopama rasta BDP. Rast prometa  u Beogradu baziran je dominantno na prometu državnim dužničkim hartijama od vrednosti, koje, iako kvalitetne, ne predstavljaju okosnicu berzanskog poslovanja. Snažno radimo na tome da naredna godina donese nove tržišne materijale i novi pristup tržištu kapitala u Srbiji, od čega bi koristi trebalo da ima celokupno društvo, domaća privreda i investitori“ – izjavio je gospodin Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, sumirajući poslovne rezultate protekle godine.

Kao jedan od najznačanijih planova za narednu godinu na Beogradskoj berzi najavljuju početak saradnje sa najboljom evropskom fintech kompanijom - estonskom equity crowdfunding platformom Funderbeam.

Otpočinjanje ove vrste operacija u Srbiji pomoći će inovativnim domaćim malim, srednjim preduzećima, kao i start-upovima da selektovanoj grupi specijalizovanih profesionalnih investitora, sa jedne, i globalnoj investicionoj zajednici koja investira u biznise u ranim fazama razvoja,sa druge strane, predstave svoje poslovne koncepte i na tržištu prikupe  sredstva za finansiranje poslovanja, uz, što je jednako važno, njihov nastavak poslovanja u Srbiji. Iskorak u odnosu na postojeće modele finansiranja samo na bazi venture capital ulaganja, predstavlja i mogućnost trgovanja ulozima na Funderbeam platformi , što zajedno čini jedinstvenu  kombinaciju crowdfunding koncepta i berzanskog trgovanja udelima u kompanijama,  kroz najsavremenije tehnologije bazirane na blockchain konceptu.

 

Kratak pregled trendova na Beogradskoj berzi

 

Kraj 2017. godine može se smatati završetkom jedne više nego uspešne godine na većini vodećih svetskih tržišta, mereno i rekordnim vrednostima indeksa na razvijenim tržištima kapitala.

Zajedno sa većinom indeksa razvijenih tržišta, koji ovih dana svakodnevno testiraju svoje istorijske maksimume, i indeksi Beogradske berze su poslednjeg trgovačkog dana 2017. godine zabeležili višegodišnje maksimalne vrednosti.

Tako je indeks BELEX15 poslednjeg trgovačkog dana u tekućoj godini dostigao dnevni maksimum od 763,39 poena – što je najviša vrednost ovog pokazatelja ostvarena u poslednjih šest godina, preciznije od 20. juna 2011. godine, dok je vrednost na zatvaranju, od 759,80 poena, najviša vrednost ovog pokazatelja zabeležena na kraju godine, još od poslednjeg trgovačkog dana 2007. godine. Indeks BELEXline  godinu je završio na nivou od 1.662,53 poena, što je njegov najbolji rezultat od 15. oktobra 2008. godine, a kao i indeks BELEX15, takođe beleži najvišu poslednju godišnju vrednost još od kraja 2007.

Posmatrano po pojedinačnim akcijama srpskih kompanija koje ulaze u sastav indeksa Beogradske berze, ostvareni rezultati krajem godine pokazuju da je cena akcija izdavaoca Impol Seval a.d. Sevojno porasla za +43,18% na godišnjem nivou, a višeprocentni rast cena u odnosu na početak godine zabeležile su i akcije Aerodroma “Nikola Tesla” +29,41%, kao i akcije Jedinstva iz Sevojna, čije su akcije porasle za +29,27%. Akcije kompanije Impol Sevala su istorijski maksimum cene dostigle u avgustu tekuće godine, dok je decembar doneo i istorijski maksimalnu vrednost za akcije Aerodroma “Nikola Tesla”. Prema preliminarnim godišnjim rezultatima najtrgovanije akcije na Beogradskoj berzi u 2017. godini bile su akcije Energoprojekt holdinga.

Dostizanje već davno zaboravljenih vrednosti domaćih indeksa poslednjeg trgovačkog dana predstavlja odličan završetak godine koja je, pored rasta cena zabeležila i značajan rast vrednosti prometa na domaćem tržištu kapitala Naime, kao i i kod vrednosti indeksa, ostvareni ukupan promet, najveći je u postkriznom periodu, još od 2008. godine, iako je dominantno ostvaren na tržištu obveznica.

Ponovna dominacija akcija u ukupnom prometu cilj je Beogradske berze u godinama pred nama. Upravo zato, ono što 2017. godinu dodatno čini uspešnom jeste pokretanje projekta Serbia IPO Go!  u saradnji sa EBRD, a  čija bi realizacija trebalo da, posle sedam decenija, iznedri  prvu kompaniju koja bi dodatna finansijska sredstva obezbedila na tržištu kapitala u Srbiji, što je praksa u tržišnim, a posebno onim uspešnim, ekonomijama širom sveta.

Izvor: AnicaZna.com