Objavljeni podatci o platnoj bilanci za BiH


vijesti, bloomberg, yahoo, dionice, fondovi, burza, tečaj, dolar, funta, euro

Tekući račun platne bilance za Bosnu i Hercegovinu u prvome tromjesečju 2020. godine zabilježio je deficit u iznosu od 395,5 milijuna KM, što je za 67,4 milijuna KM ili 14,6% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuju podatci Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) o platnoj bilanci za prvo tromjesečje ove godine. 

Na smanjenje deficita tekućeg računa u prvome tromjesečju na godišnjoj razini najviše je utjecalo smanjenje deficita robne razmjene i to u iznosu od 200,6 milijuna KM ili 10,7%, što je posljedica značajnoga smanjenja uvoza robe za 5,8%, dok je izvoz robe smanjen za samo 2%. Istodobno, ostvarena je pozitivna bilanca međunarodne trgovine uslugama od 376,7 milijuna KM, međutim bilježi pad za 23%. Ovakvo kretanje bilance usluga u cijelosti je rezultat smanjenoga izvoza usluga (prvenstveno kategorije putovanja - turizam), dok se uvoz usluga u promatranom tromjesečju zadržao na razini kakva je bila u istom razdoblju prethodne godine. Na stavci primarnoga dohotka nema bitnijih promjena u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine. Nešto primjetniji je pad bilance sekundarnoga dohotka od 2%, a jedan od razloga je pad priljeva personalnih transfera (doznaka). One su smanjene za 22,6 milijuna KM ili 3,4%, što je relativno umjereno, jer se u prvome tromjesečju još nisu osjetili puni efekti pandemije. 

Na strani financijskih tokova obračunatih u okviru financijskoga računa, primjetan je trend smanjenih priljeva direktnih ulaganja u BiH u prvim tromjesečjima, a koji je evidentan od 2017. godine. Priljevi direktnih ulaganja u BiH za prvo tromjesečje 2020. godine iznosili su 243,2 milijuna KM, što je za 3,4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a domaća ulaganja u inozemstvo bila su zanemariva. Istodobno, bilježe se značajniji odljevi u inozemstvo u obliku portfolio ulaganja od 65,6 miliona KM, pa su neto tokovi portfolio ulaganja iznosili 64,5 milijuna KM. Komponenta neto ostala ulaganja bilježi povećanje (zbog smanjivanja pasive i povećanja aktive) u nominalnom iznosu od 78,8 milijuna KM, dok je rezervna aktiva u prvome tromjesečju 2020. smanjena za 144,6 miliona KM. 

Prema podacima o platnoj bilanci za 2019. godinu koji su, također, dostupni, deficit tekućeg računa za 2019. godinu iznosio je 1.235, 7 milijuna KM, a što je nominalno na istoj razini kao u 2018. godini, dok je u relativnome odnosu prema BDP iznosio 3,5%. Robni deficit je u 2019. u odnosu na 2018. produbljen za 6,4%. Međutim, pozitivne bilance usluga i sekundarnoga dohotka bilježe rast u promatranoj godini u odnosu na prethodnu i to za 6,1%, i 7,5% respektivno. U okviru sekundarnoga dohotka, doznake u 2019. iznosile su rekordnih 2,7 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 9,3% u odnosu na godinu ranije. 

Prema godišnjim podatcima financijskog računa, direktna ulaganja u BiH, odnosno pasiva direktnih ulaganja (priljevi u BiH) za 2019. godinu, iznosila su 898,6 milijuna KM što je povećanje od 11,6% ili 93,6 milijuna KM u odnosu na prethodnu, 2018. godinu. Neto ostala ulaganja predstavljaju važnu stavku za financiranje deficita tekućeg računa i obično su veće od direktnih ulaganja, ali u 2019. bilježile su 761,8 milijuna KM, što je značajno smanjenje i to za 447,3 milijuna KM ili 37,0% u odnosu na 2018. kada su iznosila 1.209,2 milijuna KM. Jedan od razloga je smanjeno povlačenje kredita iz inozemstva. 

Rezervna aktiva (devizne pričuve) su tijekom 2019. godinu bilježile rast od 935,0 milijuna KM, što govori da kontinuirani deficit tekućeg računa nije prouzročio pritisak na devizne pričuve.

centralna banka, bosna i hercegovine, platna bilanca


Analize

poslovna vijest, analiza, interview, jutarnji list, večernji list, poslovni dnevnik, bloomberg, bbc, investing, yahoo, burza, fond, tečaj, dionica, obveznica, indeks, nafta, zlato, srebro, nafta, euro, dolar, HNB, Hrvatska narodna banka, HT, ADRS, ZABA, ZB, RIVP, ERNT, INA
Analiza

Tehnologija u financijama donosi velike promjene - I dio

Telefoni su postali produljena svijest uz pomoć koje je čovjek u dodiru sa svim drugim segmentima života. Tako su i tradicionalne face-to-face usluge koje uključuju visoku razinu povjerenja, počele prelaziti u virtualni prostor. Tu se ponajprije misli na liječnike, odvjetnike i bankare, čuvare čovjekovih “tajni”. Od ove tri kategorije – riječ...

Pročitaj...
poslovna vijest, analiza, interview, jutarnji list, večernji list, poslovni dnevnik, bloomberg, bbc, investing, yahoo, burza, fond, tečaj, dionica, obveznica, indeks, nafta, zlato, srebro, nafta, euro, dolar, HNB, Hrvatska narodna banka, HT, ADRS, ZABA, ZB, RIVP, ERNT, INA
Analiza

Nike pozitivno presenetil z visoko spletno prodajo

Ob povečanem številu obolelih v Evropi in ponovnem uvajanju ukrepov za zajezitev okužbe se je povečala zaskrbljenost, da bi se gospodarsko okrevanje lahko upočasnilo. Še vedno velike razlike med ameriško demokratsko in republikansko stranko pa zmanjšujejo verjetnost sprejetja novega fiskalnega paketa pomoči gospodarstvu in...

Pročitaj...
poslovna vijest, analiza, interview, jutarnji list, večernji list, poslovni dnevnik, bloomberg, bbc, investing, yahoo, burza, fond, tečaj, dionica, obveznica, indeks, nafta, zlato, srebro, nafta, euro, dolar, HNB, Hrvatska narodna banka, HT, ADRS, ZABA, ZB, RIVP, ERNT, INA
Analiza

Zanimiva delnica: VF Corporation

VF Corporation (v nadaljevanju VFC) oblikuje, proizvaja in distribuira blagovne znamke oblačil, obutve in dodatkov. Njihov največji segment so oblačila in obutev za športno oz. aktivno preživljanje prostega časa. Njihov portfelj obsega okoli 20 blagovnih znamk. Svoje produkte tržijo prek trgovcev na veliko in drobno, spletne prodaje ter v posebnih trgovinah...

Pročitaj...