Naziv fonda: Auto Hrvatska
Datum osnivanja fonda: 1.1.2011.
Vrsta fonda: Dobrovoljni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Allianz ZB d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Zagrebačka banka
IBAN fonda: HR7123600001300075542
ISIN fonda:

Prospekt fonda:
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 1 HRK
Minimalna uplata u fond: 1 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,1000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1000%

Imovina fonda na današnji dan: 21.201.327,35 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -8,1900%
Prinos fonda u 90 dana: -7,6400%
Prinos fonda u 180 dana: -6,7300%
Prinos fonda u godinu dana: -0,9700%
Prosječni godišnji prinos fonda: 4,6348%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Auto Hrvatska
Vrijednost udjela (NAV): 151,9306; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 151,4457; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 149,2641; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 150,8137; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 150,8135; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 150,647; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 150,0455; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 150,4297; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 151,4918; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 151,5694; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 153,4048; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 153,4047; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 153,216; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 153,274; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 157,1145; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 157,5241; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 157,7752; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 161,3209; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 161,321; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 161,4723; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,5819; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,8052; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,6341; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,4354; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,1176; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,1172; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,2907; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,8003; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,3211; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,0855; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,4791; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 167,4802; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 167,48; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 167,4766; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 167,2884; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 167,343; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 167,1379; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 167,3136; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 167,2115; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 167,2112; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 167,2044; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 167,1677; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 167,0121; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 166,8279; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 166,2953; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 166,1792; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 166,1789; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 166,0795; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 166,0389; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,7222; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,5122; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,362; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,3877; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,3875; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,4254; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,5133; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,5021; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,4909; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,4312; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 166,0498; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 166,0495; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,8613; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,6826; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,7373; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,6812; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,9059; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,6568; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,6565; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,5901; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,4868; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,6494; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,5754; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,5576; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,4758; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,4754; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,3993; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 165,0431; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,8138; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,9268; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,7587; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,7996; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,7993; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,7142; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,7876; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,4666; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,449; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,3416; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,6437; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,6432; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,7493; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,4919; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,4513; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,4176; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,3972; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,2969; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,2965; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,2657; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,1436; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,1049; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,1642; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,0839; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,8231; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,8226; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,913; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,723; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6377; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6646; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,5529; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6592; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6586; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,666; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6171; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,7892; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,729; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,9315; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,9927; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,9921; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,9671; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,9938; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,9446; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,0404; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,8882; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,9255; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,9251; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,8881; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6932; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6493; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,7088; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6665; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,5469; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,546; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6709; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,4675; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,4465; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,5874; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6974; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6597; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6587; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6679; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6022; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,7344; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6399; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,0431; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,1026; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,1017; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,1008; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,911; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,0276; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 164,0501; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,9987; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,9013; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,9003; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,7603; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,9178; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6664; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,7045; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,7408; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,7669; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,7658; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,7022; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,7902; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,7141; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,6058; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 163,2477; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,9583; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,9572; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,9148; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,7256; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,4684; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,3565; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,519; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,4244; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,4234; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,4382; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,2232; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 163,24 Vrijednost udjela (NAV): 162,468; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 163,24


Ulazna naknada u Auto Hrvatska fond: nema evidencije o iznosu ulazne naknade za odabrani fond

Izlazna naknada iz Auto Hrvatska fonda: nema evidencije o iznosu izlazne naknade za odabrani fond
Auto Hrvatska
Vrijednost udjela: 151,93; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 151,45; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 149,26; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 150,81; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 150,81; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 150,65; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 150,05; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 150,43; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 151,49; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 151,57; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 153,40; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 153,40; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 153,22; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 153,27; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 157,11; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 157,52; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 157,78; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 161,32; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 161,32; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 161,47; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 162,58; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 162,81; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 162,63; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 162,44; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63 Vrijednost udjela: 162,12; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 155,63
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 25.3.2020.151,930619.453.499,99
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 24.3.2020.151,445719.391.403,43
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 23.3.2020.149,264119.083.722,08
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 22.3.2020.150,813719.281.805,10
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 21.3.2020.150,813519.281.773,73
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 20.3.2020.150,647019.260.491,71
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 19.3.2020.150,045519.180.880,06
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 18.3.2020.150,429719.098.577,45
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 17.3.2020.151,491819.233.420,63
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 16.3.2020.151,569419.243.272,61
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 15.3.2020.153,404819.475.405,81
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 14.3.2020.153,404719.475.382,82
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 13.3.2020.153,216019.451.425,09
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 12.3.2020.153,274019.458.056,50
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 11.3.2020.157,114519.944.590,70
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 10.3.2020.157,524120.057.731,51
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 9.3.2020.157,775220.088.714,79
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 8.3.2020.161,320920.539.746,51
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 7.3.2020.161,321020.539.765,01
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 6.3.2020.161,472320.559.025,24
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 5.3.2020.162,581920.700.303,08
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 4.3.2020.162,805220.698.457,41
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 3.3.2020.162,634120.676.705,74
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 2.3.2020.162,435420.651.439,39
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 1.3.2020.162,117620.546.869,93
Auto HrvatskaAllianz ZB d.o.o. 29.2.2020.162,117220.546.823,87