Naziv fonda: AZ Profit
Datum osnivanja fonda: 29.9.2003.
Vrsta fonda: Dobrovoljni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Allianz ZB d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Zagrebačka banka
IBAN fonda: HR9523600001300050957
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (745 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (605 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (183 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 30 HRK
Minimalna uplata u fond: 30 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,0300%

Imovina fonda na današnji dan: 1.906.178.558,14 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -8,5800%
Prinos fonda u 90 dana: -8,0700%
Prinos fonda u 180 dana: -7,3000%
Prinos fonda u godinu dana: -1,3700%
Prosječni godišnji prinos fonda: 5,7950%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: AZ Profit
Vrijednost udjela (NAV): 253,3085; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 252,5496; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 249,0277; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 251,7589; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 251,7614; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 251,4865; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 250,6268; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 251,5065; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 253,5106; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 253,7282; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 257,0027; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 257,0054; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 256,689; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 256,5627; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 263,1874; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 263,8814; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 264,2555; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 270,144; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 270,1476; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 270,4036; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 272,348; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 272,7221; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 272,377; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 271,9658; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 271,4784; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 271,48; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 271,7829; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,202; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,1787; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,7609; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,0967; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 280,4555; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 280,459; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 280,4572; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 280,1688; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 280,2633; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 279,8835; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 280,1262; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 280,026; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 280,0294; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 280,0197; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 279,9156; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 279,5792; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 279,2805; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 278,3906; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 278,183; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 278,1863; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 278,0193; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,9444; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,3994; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,0742; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 276,8409; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 276,8988; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 276,9024; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 276,9712; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,1036; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,0716; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,0476; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 276,9291; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,9608; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,9643; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,646; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,4561; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,5412; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,471; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,8431; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,4056; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,4091; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,2989; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,1132; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,3888; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,284; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,2798; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,1206; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 277,1241; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 276,994; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 276,3762; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,9854; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 276,208; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,9308; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,9708; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,9742; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,8312; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,9583; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,4776; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,4467; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,2908; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,7798; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,7832; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,9716; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,5402; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,4766; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,4199; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,4011; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,2337; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,2371; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,1892; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,9766; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,8778; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,9775; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,8448; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,4062; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,4094; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,5714; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,2704; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,1268; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,2094; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 273,9719; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,127; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,13; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,1465; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,0591; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,3298; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,2098; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,5794; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,7028; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,7059; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,6646; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,6887; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,6012; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,7784; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,6371; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,6684; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,6718; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,6109; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,294; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,1541; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,257; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,2062; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,0404; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,0428; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,2691; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 273,9027; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 273,83; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,0282; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,1535; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,3007; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,3031; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,3298; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,2243; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,5163; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,3923; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,0498; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,1527; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,1551; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,1576; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,8213; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,017; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 275,0661; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,9524; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,7482; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,7507; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,5029; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,7436; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,3216; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,4236; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,4773; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,5286; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,5311; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,4188; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,5955; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,4441; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 274,3039; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 273,7355; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 273,3014; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 273,3038; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 273,232; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 272,9405; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 272,5249; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 272,3088; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 272,5951; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 272,4507; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 272,453; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 273,44 Vrijednost udjela (NAV): 272,481; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 273,44


Ulazna naknada u AZ Profit fond: Ulazna naknada se naplaćuje od uplate u fond na način da svaki član ima pravo na odabir jednokratne uplate ulazne naknade ili naknade u postotnom iznosu od uplate u fond. Jednokratna ulazna naknada iznosi do 1.250,00 kuna za čitavo razdoblje članstva u Fondu, a naplaćuje se od prvih uplata člana u fond i to na način da se sva sredstva prvih uplata iskoriste za naplatu ulazne naknade. Postotna ulazna naknada se naplaćuje od svake uplate u fond, do iznosa od najviše 300,00 kn godišnje, a određuje se u postotku koji je utvrđen ukupnim uplatama na račun člana fonda: 7,00% za uplate do 6.000 kuna, 6,00% za uplate od 6.000,01 do 12.000, 5,00% za uplate od 12.000,01 do 18.000, 4,00% za uplate od 18.000,01 do 24.000, 3,00% za uplate od 24.000,01 do 30.000, 2,00% za uplate od 30.000,01 do 36.000, 1,00% za uplate od 36.000,01 do 40.000, bez ulazne naknade za iznose veće od 40.000,01 kuna. Postotna ulazna naknada će se prestati naplaćivati u trenutku kada iznos ukupnih uplata na osobnom računu člana prijeđe iznos od 40.000,01 kn. Ulazna naknada se ne naplaćuje u slučaju prelaska člana iz drugog dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja društvo ako je član odabrao plaćanje jednokratne ulazne naknade te istu u cijelosti uplatio u fondu iz kojeg prelazi.

Izlazna naknada iz AZ Profit fonda: Izlazna naknada se naplaćuje samo u slučaju prijenosa sredstava s osobnog računa člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojime upravlja drugo društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Izlaznu naknadu Fond će obračunati i odbiti od ukupnog iznosa na osobnom računu člana Fonda u iznosu od najviše 10%.

Temeljni cilj Fonda je povećanje vrijednosti i zaštite imovine Fonda kako bi se osigurale isplate dodatne mirovine članovima Fonda. Društvo će investirati imovinu Fonda na umjereno konzervativan način, a s glavnim ciljem ostvarenja primjerenog prinosa. Investiranje kojem je glavni cilj ostvarenje prinosa može dovesti do pada vrijednosti cijene udjela i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava. U normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 60% imovine u obveznice. U cilju povećanja očekivanog prinosa, u normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 40% svoje imovine u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se pritom načelima smanjenja rizika i zaštite imovine.

Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se ograničenja propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima.

AZ Profit
Vrijednost udjela: 253,31; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 252,55; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 249,03; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 251,76; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 251,76; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 251,49; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 250,63; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 251,51; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 253,51; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 253,73; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 257,00; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 257,01; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 256,69; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 256,56; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 263,19; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 263,88; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 264,26; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 270,14; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 270,15; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 270,40; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 272,35; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 272,72; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 272,38; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 271,97; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38 Vrijednost udjela: 271,48; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,38
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
ACI 25.3.1.2441,12
ARNT 25.3.27.2811,25
ATGR 25.3.21.3400,64
ATGR 25.3.21.3400,64
AUHR 25.3.13.5002,70
CKML 25.3.3.0872,94
DLKV 25.3.397.9811,61
HIMR 25.3.5.4680,86
ILRA 25.3.7.7622,83
INA 25.3.11.0000,11
JNAF 25.3.1.8140,18
KODT 25.3.1.8450,95
KOEI 25.3.35.7521,39
LKPC 25.3.26.7326,32
LKRI 25.3.42.4610,71
MRUL 25.3.11.7521,37
PBZ 25.3.53.4090,28
PLAG 25.3.9.8900,45
PODR 25.3.101.8161,43
VIRO 25.3.25.5151,84
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
ACI 24.3.1.2441,12
ARNT 24.3.27.2811,25
ATGR 24.3.21.3400,64
ATGR 24.3.21.3400,64
AUHR 24.3.13.5002,70
CKML 24.3.3.0872,94
DLKV 24.3.397.9811,61
HIMR 24.3.5.4680,86
ILRA 24.3.7.7622,83
INA 24.3.11.0000,11
JNAF 24.3.1.8140,18
KODT 24.3.1.8450,95
KOEI 24.3.35.7521,39
LKPC 24.3.26.7326,32
LKRI 24.3.42.4610,71
MRUL 24.3.11.7521,37
PBZ 24.3.53.4090,28
PLAG 24.3.9.8900,45
PODR 24.3.101.8161,43
VIRO 24.3.25.5151,84
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata AZ Profit fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 25.3.2020.253,30851.727.284.382,58
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 24.3.2020.252,54961.721.986.652,15
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 23.3.2020.249,02771.698.065.421,30
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 22.3.2020.251,75891.717.383.982,47
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 21.3.2020.251,76141.717.401.236,68
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 20.3.2020.251,48651.715.525.843,49
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 19.3.2020.250,62681.708.869.902,81
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 18.3.2020.251,50651.715.260.908,07
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 17.3.2020.253,51061.729.050.402,41
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 16.3.2020.253,72821.730.489.189,98
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 15.3.2020.257,00271.750.416.396,00
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 14.3.2020.257,00541.750.435.054,45
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 13.3.2020.256,68901.748.279.741,20
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 12.3.2020.256,56271.747.612.878,47
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 11.3.2020.263,18741.792.758.542,17
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 10.3.2020.263,88141.797.809.817,40
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 9.3.2020.264,25551.799.838.146,76
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 8.3.2020.270,14401.840.012.756,07
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 7.3.2020.270,14761.840.036.870,39
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 6.3.2020.270,40361.841.780.985,15
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 5.3.2020.272,34801.855.371.920,71
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 4.3.2020.272,72211.857.334.194,15
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 3.3.2020.272,37701.855.057.721,44
AZ ProfitAllianz ZB d.o.o. 2.3.2020.271,96581.852.291.063,23