Naziv fonda: AZ Benefit
Datum osnivanja fonda: 2.12.2003.
Vrsta fonda: Dobrovoljni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Allianz ZB d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Zagrebačka banka
IBAN fonda: HR2023600001300050949
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (660 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (604 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (182 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 15 HRK
Minimalna uplata u fond: 15 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,0300%

Imovina fonda na današnji dan: 777.730.016,52 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -3,8600%
Prinos fonda u 90 dana: -3,4000%
Prinos fonda u 180 dana: -3,3300%
Prinos fonda u godinu dana: 0,7700%
Prosječni godišnji prinos fonda: 6,1289%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: AZ Benefit
Vrijednost udjela (NAV): 264,0697; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 264,2568; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 263,9734; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 265,0033; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 264,9956; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 264,8104; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 264,6016; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 265,4622; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 266,441; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 267,162; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 269,2052; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 269,1975; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 268,978; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 269,7771; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 271,732; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 271,57; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 271,7525; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,0537; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,0461; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,134; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,3573; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,3268; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,8923; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,7614; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,806; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,7963; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,9506; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,8693; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,1847; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,1476; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,6819; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 275,3072; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 275,3002; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 275,2836; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 275,1244; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 275,1312; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,9993; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 275,0247; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 275,0052; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,9981; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 275,0139; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,8365; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,6728; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,6051; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,3518; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,3051; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,298; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,2123; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,1951; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,0128; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9567; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9911; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,0176; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,0109; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,0386; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,006; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,957; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9571; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9595; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,1527; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,1452; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9553; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,8993; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,8815; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,8913; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,056; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9511; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9437; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,8872; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,8433; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9862; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9501; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9858; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9978; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9899; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9019; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,7074; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,6021; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,7382; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,6532; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,6301; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,6224; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,5625; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,4879; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,348; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,2902; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,2337; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,4415; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,4336; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,4955; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,3762; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,3716; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,3286; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,3322; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,2925; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,2845; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,2678; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,1645; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,0926; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,0797; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,9225; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,7398; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,7315; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,7938; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,7662; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,7875; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,7959; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,727; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,7212; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,7126; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,7084; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,7725; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,8698; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,8552; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,0289; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,1485; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,1394; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,1019; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,1424; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,0818; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,1491; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,118; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,1287; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,12; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,0799; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,9478; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,9108; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,8355; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,8064; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,819; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,8101; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,9425; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,8073; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,838; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 272,9616; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,1806; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,0663; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,0573; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,1059; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,3201; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,5781; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,6732; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,033; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,1748; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,1658; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 274,1568; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9454; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9497; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9284; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,8921; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9421; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9331; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,751; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,8812; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,7821; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,8462; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,8662; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9879; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9791; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,8801; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9658; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9624; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,9305; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,8302; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,7183; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,7092; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,644; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,5762; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,4514; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,4203; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,5056; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,4; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,3908; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 273,00 Vrijednost udjela (NAV): 273,3838; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 273,00


Ulazna naknada u AZ Benefit fond: Ulazna naknada se naplaćuje od uplate u fond na način da svaki član ima pravo na odabir jednokratne uplate ulazne naknade ili naknade u postotnom iznosu od uplate u fond. Jednokratna ulazna naknada iznosi do 1.250,00 kuna za čitavo razdoblje članstva u Fondu, a naplaćuje se od prvih uplata člana u fond i to na način da se sva sredstva prvih uplata iskoriste za naplatu ulazne naknade. Postotna ulazna naknada se naplaćuje od svake uplate u fond, do iznosa od najviše 300,00 kn godišnje, a određuje se u postotku koji je utvrđen ukupnim uplatama na račun člana fonda: 7,00% za uplate do 6.000 kuna, 6,00% za uplate od 6.000,01 do 12.000, 5,00% za uplate od 12.000,01 do 18.000, 4,00% za uplate od 18.000,01 do 24.000, 3,00% za uplate od 24.000,01 do 30.000, 2,00% za uplate od 30.000,01 do 36.000, 1,00% za uplate od 36.000,01 do 40.000, bez ulazne naknade za iznose veće od 40.000,01 kuna. Postotna ulazna naknada će se prestati naplaćivati u trenutku kada iznos ukupnih uplata na osobnom računu člana prijeđe iznos od 40.000,01 kn. Ulazna naknada se ne naplaćuje u slučaju prelaska člana iz drugog dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja društvo ako je član odabrao plaćanje jednokratne ulazne naknade te istu u cijelosti uplatio u fondu iz kojeg prelazi.

Izlazna naknada iz AZ Benefit fonda: Izlazna naknada se naplaćuje samo u slučaju prijenosa sredstava s osobnog računa člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojime upravlja drugo društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Izlaznu naknadu Fond će obračunati i odbiti od ukupnog iznosa na osobnom računu člana Fonda u iznosu od najviše 10%.

Temeljni cilj Fonda je povećanje vrijednosti i zaštite imovine Fonda kako bi se osigurale isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način, a s glavnim ciljem zaštite ulagačke glavnice članova uz ostvarenje primjerenog prinosa. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku.

Društvo će aktivno upravljati imovinom Fonda, što znači da će se vrijednosnim papirima trgovati na temelju analize financijskih izvještaja društava, cijene pojedinačnog vrijednosnog papira, razine dioničkih indeksa, prinosa na tržištu duga te opće ocjene stanja ekonomije. Postavljeni cilj namjeravamo postići pažljivim odabirom imovine među financijskim instrumentima uz globalnu diversifikaciju portfelja.

Društvo će, u normalnim tržišnim uvjetima, do 10% imovine Fonda ulagati u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se načelima smanjenja rizika i zaštite imovine, a veći dio imovine biti će uložen u obveznice. Fond se neće specijalizirati za ulaganja u određene sektore. Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se ograničenja propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima.

AZ Benefit
Vrijednost udjela: 264,07; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 264,26; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 263,97; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 265,00; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 265,00; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 264,81; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 264,60; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 265,46; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 266,44; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 267,16; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 269,21; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 269,20; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 268,98; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 269,78; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 271,73; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 271,57; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 271,75; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 273,05; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 273,05; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 273,13; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 273,36; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 273,33; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 272,89; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 272,76; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09 Vrijednost udjela: 272,81; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 269,09
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
HIMR 25.3.1.0810,17
PBZ 25.3.5.7220,03
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
HIMR 24.3.1.0810,17
PBZ 24.3.5.7220,03
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata AZ Benefit fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 25.3.2020.264,0697757.228.935,82
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 24.3.2020.264,2568757.731.238,71
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 23.3.2020.263,9734756.765.517,88
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 22.3.2020.265,0033759.218.271,69
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 21.3.2020.264,9956759.196.316,95
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 20.3.2020.264,8104758.665.633,05
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 19.3.2020.264,6016758.558.125,36
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 18.3.2020.265,4622760.575.872,40
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 17.3.2020.266,4410763.893.122,62
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 16.3.2020.267,1620765.572.214,77
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 15.3.2020.269,2052769.282.156,11
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 14.3.2020.269,1975769.259.896,55
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 13.3.2020.268,9780768.632.665,05
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 12.3.2020.269,7771769.990.284,05
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 11.3.2020.271,7320775.222.776,10
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 10.3.2020.271,5700773.946.009,29
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 9.3.2020.271,7525773.179.613,69
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 8.3.2020.273,0537776.276.704,24
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 7.3.2020.273,0461776.255.083,25
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 6.3.2020.273,1340776.505.071,22
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 5.3.2020.273,3573776.854.430,31
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 4.3.2020.273,3268778.035.112,37
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 3.3.2020.272,8923774.403.399,58
AZ BenefitAllianz ZB d.o.o. 2.3.2020.272,7614773.607.418,38