Naziv fonda: AZ Treći horizont
Datum osnivanja fonda: 30.12.2016.
Vrsta fonda: Dobrovoljni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Allianz ZB d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Zagrebačka banka
IBAN fonda: HR0823600001300110335
ISIN fonda:

Prospekt fonda:
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 1 HRK
Minimalna uplata u fond: 1 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,0000%

Imovina fonda na današnji dan: 4.768.150,66 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -2,8100%
Prinos fonda u 90 dana: -2,4300%
Prinos fonda u 180 dana: -2,2900%
Prinos fonda u godinu dana: 1,4500%
Prosječni godišnji prinos fonda: 2,6030%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: AZ Treći horizont
Vrijednost udjela (NAV): 108,6671; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 108,6715; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 108,5393; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 108,7595; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 108,7563; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 108,6791; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 108,5287; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 108,7557; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 108,9031; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 109,1284; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 109,9909; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 109,9878; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 109,8975; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 110,2484; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 110,8909; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 110,8241; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 110,8312; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2651; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2621; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2833; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3274; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3102; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2215; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2254; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2539; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2505; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3054; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5955; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6661; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,632; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,8119; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 112,0305; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 112,0271; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 112,019; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,9611; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,9691; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,9553; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,9837; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,9655; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,9619; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,9713; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,9235; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,8948; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,8672; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,7881; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,7711; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,7675; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,7359; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,7317; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6622; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6306; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6421; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6473; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6437; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6524; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6473; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6248; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6434; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,643; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,7145; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,7105; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6362; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6082; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6023; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5848; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6533; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6097; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6056; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,585; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5629; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,617; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5867; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6124; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5924; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5882; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5523; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,49; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4546; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5002; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4774; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4789; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4747; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4546; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4537; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3742; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,354; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3207; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4075; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4034; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4209; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3789; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3748; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3579; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3643; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3544; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3502; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,345; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3161; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3064; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,32; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2605; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,1981; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,1935; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2138; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2076; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2238; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2238; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,1983; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2141; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2094; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,206; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2128; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2576; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2503; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3068; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2985; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2938; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2779; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2944; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,279; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2848; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2721; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2657; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2611; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2458; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2135; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,1855; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,1583; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,1404; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,1558; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,1511; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,1984; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,1897; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,239; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3003; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3868; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3421; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3374; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3566; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4294; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4827; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5118; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6214; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,684; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6792; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6745; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5975; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5991; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6046; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5824; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6095; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,6047; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5352; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5766; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5458; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,568; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5721; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,59; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5852; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5458; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5756; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5541; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,5202; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4653; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,4188; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,414; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3882; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3552; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2946; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2826; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,3147; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2808; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2759; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 111,28 Vrijednost udjela (NAV): 111,2708; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 111,28


Ulazna naknada u AZ Treći horizont fond: nema evidencije o iznosu ulazne naknade za odabrani fond

Izlazna naknada iz AZ Treći horizont fonda: nema evidencije o iznosu izlazne naknade za odabrani fond
AZ Treći horizont
Vrijednost udjela: 108,67; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 108,67; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 108,54; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 108,76; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 108,76; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 108,68; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 108,53; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 108,76; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 108,90; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 109,13; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 109,99; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 109,99; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 109,90; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 110,25; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 110,89; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 110,82; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 110,83; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 111,27; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 111,26; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 111,28; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 111,33; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 111,31; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 111,22; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 111,23; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01 Vrijednost udjela: 111,25; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,01
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 25.3.2020.108,66714.695.828,06
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 24.3.2020.108,67154.694.068,78
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 23.3.2020.108,53934.688.360,14
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 22.3.2020.108,75954.697.247,62
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 21.3.2020.108,75634.697.112,77
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 20.3.2020.108,67914.693.777,90
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 19.3.2020.108,52874.682.026,75
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 18.3.2020.108,75574.690.595,66
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 17.3.2020.108,90314.696.032,12
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 16.3.2020.109,12844.699.915,95
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 15.3.2020.109,99094.724.544,26
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 14.3.2020.109,98784.724.411,38
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 13.3.2020.109,89754.720.531,46
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 12.3.2020.110,24844.733.558,93
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 11.3.2020.110,89094.758.931,29
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 10.3.2020.110,82414.752.413,56
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 9.3.2020.110,83124.730.599,45
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 8.3.2020.111,26514.749.123,43
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 7.3.2020.111,26214.748.991,98
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 6.3.2020.111,28334.749.899,26
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 5.3.2020.111,32744.750.844,78
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 4.3.2020.111,31024.746.810,15
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 3.3.2020.111,22154.742.360,40
AZ Treći horizontAllianz ZB d.o.o. 2.3.2020.111,22544.742.526,05