Naziv fonda: AZ OMF kategorije A
Datum osnivanja fonda: 21.8.2014.
Vrsta fonda: Obvezni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Allianz ZB d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (314 KB)
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (157 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 0.01 HRK
Minimalna uplata u fond: 0.01 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,3380%
Naknada depozitnoj banci: 0,0190%

Imovina fonda na današnji dan: 353.582.389,98 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -10,7400%
Prinos fonda u 90 dana: -10,3400%
Prinos fonda u 180 dana: -8,8300%
Prinos fonda u godinu dana: -1,6700%
Prosječni godišnji prinos fonda: 5,4407%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: AZ OMF kategorije A
Vrijednost udjela (NAV): 134,5186; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 133,7601; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 131,2927; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 133,0805; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 133,0767; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 132,9212; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 132,1856; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 132,5088; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 133,9358; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 134,0834; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 136,1534; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 136,1497; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 135,9664; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 135,7111; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 140,3618; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 140,9688; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 141,3874; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 145,4544; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 145,4508; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 145,6514; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,4195; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,7429; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,3921; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,214; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,0658; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,0605; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,2452; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,8416; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,56; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,3922; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,7034; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,9088; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,9048; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,9037; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,8575; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,9525; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,7715; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,8383; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,7681; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,7642; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,7331; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,6714; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,6777; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 152,5001; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,9811; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,9713; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,9672; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,8591; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,8258; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,4535; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,121; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,8522; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,9058; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,9019; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,9376; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,0109; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,9397; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,8386; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,9025; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,6181; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,6141; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,4345; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,3001; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,3526; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,2686; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,3674; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,2235; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,2195; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,1419; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,0512; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,1739; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,0706; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,0978; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,0689; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 151,0651; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,9909; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,664; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,3256; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,335; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,1585; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,2075; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,2034; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,098; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,1844; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,9492; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,9411; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,8847; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,1425; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,1373; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,2606; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 150,0283; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,9709; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,9328; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,9068; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,7422; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,737; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,6908; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,6718; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,5383; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,616; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,5917; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,4394; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,4341; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,5248; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,3642; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,3411; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,2888; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,9504; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,0524; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,0471; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,0517; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,0179; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,256; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,2115; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,2702; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,4069; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,4012; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,3719; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,377; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,3439; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,4319; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,3989; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,3868; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,3811; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,3322; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,1568; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,0642; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,1046; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 149,0457; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,8957; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,8899; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,9952; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,7622; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,6836; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,7923; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,9075; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,9127; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,907; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,8745; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,6256; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,7354; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,5242; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,785; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,7409; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,7351; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,7293; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,6096; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,6253; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,6946; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,7216; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,6647; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,6589; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,5374; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,6389; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,4159; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,4038; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,4631; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,4014; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,3957; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,3515; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,4541; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,3749; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 148,2519; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,9571; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,7836; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,7777; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,7334; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,6171; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,3606; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,2364; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,3267; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,4487; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,4428; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,4683; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,1814; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 148,25 Vrijednost udjela (NAV): 147,3636; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 148,25


Ulazna naknada u AZ OMF kategorije A fond: U prve dvije godine članstva 0,7%, a za svaku sljedeću godinu članstva smanjuje se za 0,05%. Najniža ulazna naknada ne može biti niža od 0,5%.

Izlazna naknada iz AZ OMF kategorije A fonda: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.

Prema investicijskim ograničenjima ulaganja spada u rizičniju kategoriju fondova s očekivanim višim prinosima u dužem periodu, te je primjereniji mlađim članovima mirovinskih fondova. Članovi ovog fonda mogu biti osobe koje do ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu imaju najmanje 10 godina.

  • Minimalno 30% neto imovine fonda o obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Maksimalno 55% neto imovine fonda u dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Minimalno 40% neto imovina fonda u kuni
AZ OMF kategorije A
Vrijednost udjela: 134,52; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 133,76; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 131,29; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 133,08; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 133,08; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 132,92; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 132,19; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 132,51; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 133,94; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 134,08; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 136,15; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 136,15; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 135,97; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 135,71; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 140,36; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 140,97; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 141,39; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 145,45; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 145,45; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 145,65; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 147,42; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 147,74; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 147,39; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 147,21; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86 Vrijednost udjela: 147,07; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,86
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
ACI 25.3.2110,19
HIMR 25.3.2.1620,34
ILRA 25.3.7.9542,90
JNAF 25.3.5040,05
KODT 25.3.1.6890,87
KODT2 25.3.1.6652,71
LKRI 25.3.50.8340,85
PBZ 25.3.7.6300,04
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
ACI 24.3.2110,19
HIMR 24.3.2.1620,34
ILRA 24.3.7.9542,90
JNAF 24.3.5040,05
KODT 24.3.1.6890,87
KODT2 24.3.1.6652,71
LKRI 24.3.50.8340,85
PBZ 24.3.7.6300,04
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 25.3.2020.134,5186314.010.410,57
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 24.3.2020.133,7601312.228.900,63
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 23.3.2020.131,2927306.478.418,00
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 22.3.2020.133,0805310.605.695,63
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 21.3.2020.133,0767310.596.998,56
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 20.3.2020.132,9212310.233.925,78
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 19.3.2020.132,1856308.366.725,72
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 18.3.2020.132,5088309.086.985,67
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 17.3.2020.133,9358312.365.262,29
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 16.3.2020.134,0834312.587.041,70
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 15.3.2020.136,1534317.062.568,44
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 14.3.2020.136,1497317.053.984,54
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 13.3.2020.135,9664316.627.072,69
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 12.3.2020.135,7111316.083.062,12
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 11.3.2020.140,3618326.834.402,35
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 10.3.2020.140,9688327.928.652,67
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 9.3.2020.141,3874328.391.428,14
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 8.3.2020.145,4544337.442.502,45
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 7.3.2020.145,4508337.434.167,40
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 6.3.2020.145,6514337.899.487,54
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 5.3.2020.147,4195341.814.891,69
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 4.3.2020.147,7429342.307.897,17
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 3.3.2020.147,3921341.290.396,56
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 2.3.2020.147,2140341.397.862,38
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 1.3.2020.147,0658340.592.769,77
AZ OMF kategorije AAllianz ZB d.o.o. 29.2.2020.147,0605340.580.630,08