Naziv fonda: AZ OMF kategorije B
Datum osnivanja fonda: 26.9.2001.
Vrsta fonda: Obvezni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Allianz ZB d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (313 KB)
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (203 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 0.01 HRK
Minimalna uplata u fond: 0.01 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,3380%
Naknada depozitnoj banci: 0,0190%

Imovina fonda na današnji dan: 40.925.691.724,86 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -5,1200%
Prinos fonda u 90 dana: -4,4700%
Prinos fonda u 180 dana: -3,8000%
Prinos fonda u godinu dana: 0,8300%
Prosječni godišnji prinos fonda: 5,0473%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: AZ OMF kategorije B
Vrijednost udjela (NAV): 248,7599; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 248,7905; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 246,4361; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 248,0452; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 248,0302; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 247,6615; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 246,7611; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 247,57; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 248,7928; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 248,6545; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 251,1567; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 251,1419; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 250,7212; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 250,4128; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 254,3245; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 254,5471; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 254,5901; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 257,9647; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 257,9502; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,3139; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,2823; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,4337; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,7726; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,4237; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,2943; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,2713; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,6333; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,2228; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,1002; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,0353; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 262,1734; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 263,6418; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 263,6256; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 263,6113; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 263,6685; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 263,7198; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 263,5141; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 263,5615; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 263,5025; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 263,4863; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 263,4298; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 263,2353; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 263,1501; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 262,9416; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 262,6212; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 262,6128; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 262,5966; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 262,3826; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 262,441; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,9421; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,5515; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,3053; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,3982; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,3824; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,4411; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,5688; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,3302; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,2454; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,1883; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,896; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,88; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,5267; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,5822; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,5371; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,4568; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,4597; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,358; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,3422; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,1884; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,1388; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,386; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,3233; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,4627; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,437; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,4211; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 261,2722; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,9361; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,5738; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,7233; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,5232; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,5475; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,5316; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,327; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,4203; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,1555; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,1271; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,1209; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,3216; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,3058; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,5288; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,4112; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,3432; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,2657; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,2144; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,075; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 260,0592; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,9676; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,7917; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,6583; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,8393; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,8224; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,6295; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,6137; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,7804; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,5853; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,4546; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,3526; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,2779; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,3844; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,3686; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,3717; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,2856; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,3215; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,3093; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,5154; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,7472; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,7311; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,6704; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,6517; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,6019; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,712; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,6164; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,6537; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,6368; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,5377; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,4265; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,2003; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,2317; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,2533; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,1437; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,1267; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,3309; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,1476; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,1913; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,2519; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,2017; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,1439; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,1269; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,071; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,1934; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,3822; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,2685; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,6342; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,5262; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,5092; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,4923; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,2765; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,4426; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,4018; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,4998; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,5026; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,4857; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,2349; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,269; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,0821; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,0494; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,0749; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,1023; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,0854; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,9852; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,211; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,1867; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 259,0853; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,8298; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,6264; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,6094; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,5152; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,3559; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,1724; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,0082; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,1202; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,1525; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,1354; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 259,21 Vrijednost udjela (NAV): 258,1762; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 259,21


Ulazna naknada u AZ OMF kategorije B fond: U prve dvije godine članstva 0,7%, a za svaku sljedeću godinu članstva smanjuje se za 0,05%. Najniža ulazna naknada ne može biti niža od 0,5%.

Izlazna naknada iz AZ OMF kategorije B fonda: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.

Ima slična ograničenja ulaganja i rizičnost kao dosadašnji AZ obvezni mirovinski fond. Inicijalno će svi članovi biti članovi ovog fonda, osim ako sami ne odaberu fond A ili C.

  • Minimalno 50% neto imovine fonda o obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Maksimalno 35% neto imovine fonda u dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Minimalno 60% neto imovina fonda u kuni
AZ OMF kategorije B
Vrijednost udjela: 248,76; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 248,79; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 246,44; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 248,05; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 248,03; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 247,66; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 246,76; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 247,57; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 248,79; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 248,65; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 251,16; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 251,14; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 250,72; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 250,41; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 254,32; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 254,55; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 254,59; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 257,96; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 257,95; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 258,31; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 259,28; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 259,43; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 258,77; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 258,42; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59 Vrijednost udjela: 258,29; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 252,59
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
ACI 25.3.9.1968,28
ADRS 25.3.338.4803,52
ADRS2 25.3.643.1339,48
ARNT 25.3.260.59011,94
ATGR 25.3.287.0838,61
ATGR 25.3.287.0838,61
AUHR 25.3.18.6003,72
CKML 25.3.19.07818,17
DLKV 25.3.931.9183,77
HIMR 25.3.236.15737,14
HPB 25.3.17.1312,88
HT 25.3.2.563.1113,13
ILRA 25.3.36.86413,44
INA 25.3.228.0002,28
JNAF 25.3.22.0682,19
KODT 25.3.12.0406,20
KODT2 25.3.1.5112,46
KOEI 25.3.377.33014,67
LEDO 25.3.32.39710,32
LKPC 25.3.66.87115,81
LKRI 25.3.898.26715,02
MRUL 25.3.65.6227,65
PBZ 25.3.150.6910,79
PLAG 25.3.91.8674,18
PODR 25.3.932.72013,10
RIVP 25.3.2.823.0172,24
TUHO 25.3.9.4352,39
VIRO 25.3.137.0039,88
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
ACI 24.3.9.1968,28
ADRS 24.3.338.4803,52
ADRS2 24.3.643.1339,48
ARNT 24.3.260.59011,94
ATGR 24.3.287.0838,61
ATGR 24.3.287.0838,61
AUHR 24.3.18.6003,72
CKML 24.3.19.07818,17
DLKV 24.3.931.9183,77
HIMR 24.3.236.15737,14
HPB 24.3.17.1312,88
HT 24.3.2.563.1113,13
ILRA 24.3.36.86413,44
INA 24.3.228.0002,28
JNAF 24.3.22.0682,19
KODT 24.3.12.0406,20
KODT2 24.3.1.5112,46
KOEI 24.3.377.33014,67
LEDO 24.3.32.39710,32
LKPC 24.3.66.87115,81
LKRI 24.3.898.26715,02
MRUL 24.3.65.6227,65
PBZ 24.3.150.6910,79
PLAG 24.3.91.8674,18
PODR 24.3.932.72013,10
RIVP 24.3.2.823.0172,24
TUHO 24.3.9.4352,39
VIRO 24.3.137.0039,88
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 25.3.2020.248,759938.766.973.464,42
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 24.3.2020.248,790538.770.861.111,91
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 23.3.2020.246,436138.400.836.243,60
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 22.3.2020.248,045238.647.781.437,49
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 21.3.2020.248,030238.645.444.044,38
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 20.3.2020.247,661538.588.008.872,53
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 19.3.2020.246,761138.447.409.664,26
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 18.3.2020.247,570038.572.872.585,05
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 17.3.2020.248,792838.761.031.619,07
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 16.3.2020.248,654538.731.398.771,13
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 15.3.2020.251,156739.093.914.991,51
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 14.3.2020.251,141939.091.612.232,95
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 13.3.2020.250,721239.026.124.205,71
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 12.3.2020.250,412838.970.499.357,37
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 11.3.2020.254,324539.568.595.060,46
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 10.3.2020.254,547139.577.944.336,09
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 9.3.2020.254,590139.563.192.200,07
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 8.3.2020.257,964740.065.422.034,88
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 7.3.2020.257,950240.063.164.606,72
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 6.3.2020.258,313940.119.661.643,19
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 5.3.2020.259,282340.257.303.728,04
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 4.3.2020.259,433740.273.378.689,01
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 3.3.2020.258,772640.160.419.577,34
AZ OMF kategorije BAllianz ZB d.o.o. 2.3.2020.258,423740.124.166.786,15