Naziv fonda: AZ OMF kategorije C
Datum osnivanja fonda: 21.8.2014.
Vrsta fonda: Obvezni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Allianz ZB d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (308 KB)
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (154 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 0.01 HRK
Minimalna uplata u fond: 0.01 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,3380%
Naknada depozitnoj banci: 0,0190%

Imovina fonda na današnji dan: 2.533.720.194,96 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -2,4400%
Prinos fonda u 90 dana: -2,0300%
Prinos fonda u 180 dana: -2,1000%
Prinos fonda u godinu dana: 1,6100%
Prosječni godišnji prinos fonda: 4,7953%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: AZ OMF kategorije C
Vrijednost udjela (NAV): 129,9743; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 130,0159; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 130,0193; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 130,1363; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 130,1293; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 130,0921; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 130,0977; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 130,3125; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 130,6155; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 130,8827; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 131,8863; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 131,8789; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 131,8339; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,3627; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8803; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8479; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8542; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,968; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9607; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9504; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9321; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9038; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,751; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,779; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8893; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8803; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,89; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0654; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,1363; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,1934; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,2214; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,218; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,21; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,1991; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,1735; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,1659; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,1409; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,1129; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,1016; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0936; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0948; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0517; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,02; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9984; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9687; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9575; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9496; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9336; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9252; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9032; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8973; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9019; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8946; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8861; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8824; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8692; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,844; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8443; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8432; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8459; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8372; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,795; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7945; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7919; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7876; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8004; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7963; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7875; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7735; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7699; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7992; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7869; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8069; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,828; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8194; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7944; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7744; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7623; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7731; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7863; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7731; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7645; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7531; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7428; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6891; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6645; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6943; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6855; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6814; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6741; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6669; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,651; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6591; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6588; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,65; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6443; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6308; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6133; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6144; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5817; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5779; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5696; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5701; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5908; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6035; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5882; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5896; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5923; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,584; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5756; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5776; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6067; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6001; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6053; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6135; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,6049; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5911; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5763; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5689; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5667; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5851; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5782; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5696; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5578; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5763; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5675; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5194; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5037; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5492; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5407; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5583; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,5599; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,7078; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,761; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,869; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8109; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8024; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8138; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9128; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9557; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9867; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0392; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0874; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0787; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0699; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,031; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0254; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0272; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0272; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0908; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0821; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0385; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0235; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0204; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0223; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0119; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0324; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0237; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9938; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0053; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0044; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0064; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 133,0133; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9959; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9871; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9679; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,961; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9375; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9301; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9226; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,9167; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,908; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8956; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8861; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 132,67 Vrijednost udjela (NAV): 132,8609; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 132,67


Ulazna naknada u AZ OMF kategorije C fond: U prve dvije godine članstva 0,7%, a za svaku sljedeću godinu članstva smanjuje se za 0,05%. Najniža ulazna naknada ne može biti niža od 0,5%.

Izlazna naknada iz AZ OMF kategorije C fonda: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.

Prema ograničenjima ulaganja spada u najmanje rizičnu kategoriju fondova s nešto nižim očekivanim prinosima. Primjeren je za starije članove fonda kojima je do ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu ostalo manje od 5 godina. Prema tom uvjetu REGOS će osiguranike iz fonda kategorije B automatski prebacivati u fond kategorije C.

  • Minimalno 70% neto imovine fonda u obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Ulaganje u dionice nije dozvoljeno, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%
  • Minimalno 90% neto imovina fonda u kuni
AZ OMF kategorije C
Vrijednost udjela: 129,97; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 130,02; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 130,02; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 130,14; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 130,13; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 130,09; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 130,10; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 130,31; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 130,62; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 130,88; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 131,89; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 131,88; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 131,83; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 132,36; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 132,88; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 132,85; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 132,85; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 132,97; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 132,96; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 132,95; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 132,93; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 132,90; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 132,75; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 132,78; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68 Vrijednost udjela: 132,89; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 131,68
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 25.3.2020.129,97432.501.822.593,40
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 24.3.2020.130,01592.502.775.803,41
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 23.3.2020.130,01932.502.836.907,76
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 22.3.2020.130,13632.505.325.403,39
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 21.3.2020.130,12932.505.191.921,46
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 20.3.2020.130,09212.504.475.776,68
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 19.3.2020.130,09772.505.086.479,01
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 18.3.2020.130,31252.509.804.507,61
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 17.3.2020.130,61552.515.539.984,86
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 16.3.2020.130,88272.520.799.735,46
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 15.3.2020.131,88632.539.490.108,31
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 14.3.2020.131,87892.539.347.954,36
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 13.3.2020.131,83392.538.481.739,10
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 12.3.2020.132,36272.548.238.733,66
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 11.3.2020.132,88032.557.722.503,04
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 10.3.2020.132,84792.555.797.573,73
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 9.3.2020.132,85422.555.430.821,49
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 8.3.2020.132,96802.557.130.017,72
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 7.3.2020.132,96072.556.988.711,53
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 6.3.2020.132,95042.556.790.280,47
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 5.3.2020.132,93212.557.127.769,78
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 4.3.2020.132,90382.556.504.450,71
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 3.3.2020.132,75102.553.338.899,22
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 2.3.2020.132,77902.520.982.837,13
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 1.3.2020.132,88932.523.913.204,68
AZ OMF kategorije CAllianz ZB d.o.o. 29.2.2020.132,88032.523.741.740,82