Naziv fonda: ZB Eplus
Datum osnivanja fonda: 24.7.2000.
Vrsta fonda: Novčani fond
Društvo koje upravlja fondom: ZB Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Zagrebačka banka
IBAN fonda: HR9523600001300000226
ISIN fonda: HRZBINUEURP9

Prospekt fonda: Prospekt (1555 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (455 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (327 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 50 EUR
Minimalna uplata u fond: 50 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,9000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1100%

Imovina fonda na današnji dan: 290.235.500,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -0,1700%
Prinos fonda u 90 dana: -0,1300%
Prinos fonda u 180 dana: -0,0700%
Prinos fonda u godinu dana: 0,0700%
Prosječni godišnji prinos fonda: 2,1203%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: ZB Eplus
Vrijednost udjela (NAV): 151,13662; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,13664; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,13495; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,13278; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,13278; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,13278; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,12961; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,12856; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,12537; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,12186; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,11938; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,11938; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,11938; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,11471; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,20265; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,21828; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,279; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,31525; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,31525; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,31525; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,34207; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,35116; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,35099; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,3669; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,37617; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,36181; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,37066; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,39442; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,38366; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,38084; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,36176; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,38332; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,38588; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,3831; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,37769; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,37769; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,37698; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,38188; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,37203; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,36614; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,38379; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,37682; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,37672; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,37092; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,36022; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,35922; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,35896; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,35709; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,36142; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,34717; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,35243; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,35256; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,35257; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,34629; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,34224; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33448; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33977; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,34058; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,34077; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33011; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,32789; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33397; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33924; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33473; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,34141; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33513; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33397; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33619; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33266; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,3353; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33272; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33325; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,33572; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,32418; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,32377; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,32287; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,32432; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,32305; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,32101; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,32052; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,32024; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,31944; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,31786; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,31702; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,31188; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,31159; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,31244; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,31252; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,3062; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,28842; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,28924; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,28899; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,28608; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,28707; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,28029; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,27847; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,27717; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,27278; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,27103; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,27009; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,2678; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,26643; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,26169; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,25916; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,24975; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,2454; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,24423; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 151,30 Vrijednost udjela (NAV): 151,2417; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 151,30


Ulazna naknada u ZB Eplus fond: Ulazna naknada tereti ulagatelja u Fond prilikom kupnje udjela u Fondu. Ulazna naknada ovisi o veličini neto uplata u Fond. Pri kupnji udjela u iznosu manjem od 300.000 kn u Fondu ne obračunava se ulazna naknada, dok se za iznos jednak ili veći od 300.000 kn plaća ulazna naknada u vrijednosti 0,75% iznosa koji se uplaćuje u Fond. Tako obračunata ulazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna obveza. Ulazna naknada obračunata na kupnje udjela u Fondu je prihod Fonda. U skladu sa Zakonom, Društvo zadržava pravo da kupcu udjela u Fondu odobri ukidanje ili smanjenje ulazne naknade. Odluka o ukidanju ili smanjenju ulazne naknade može se donijeti isključivo u slučajevima kada se u Fond uplaćuje iznos jednak ili veći od 300.000 kn. Društvo može donijeti odluku o promjeni ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz ZB Eplus fonda: Izlazna naknada tereti ulagatelja u Fond prilikom isplate (prodaje) udjela u Fondu. Visina izlazne naknade ovisna je o dužini ulaganja u Fond i vrijednosti udjela koji se isplaćuju. Prilikom isplate (prodaje) udjela u iznosu koji je jednak ili veći od 2.000.000 kn naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti 0,75% od vrijednosti udjela koji se isplaćuju (prodaju) iz Fonda bez obzira na dužinu ulaganja u Fond. Prilikom isplate (prodaje) udjela u iznosu manjem od 2.000.000 kn naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti 0,75% od vrijednosti udjela koji se isplaćuju (prodaju) iz Fonda za udjele koji su pripadali ulagatelju kraće od 21 dan. U svim drugim slučajevima se ne obračunava izlazna naknada. Rokovi iz ove odredbe se računaju s obzirom na radni dan kada je izvršena transakcija kupnje udjela, odnosno s obzirom na radni dan kada je izvršena transakcija isplate (prodaje) udjela. Isplata (prodaja) udjela, u smislu utvrđivanja trajanja ulaganja, a vezano uz obračun izlaznih naknada, obavlja se onim redoslijedom kojim su udjeli stjecani, tj. po principu FIFO metode (udjeli koji su prvi kupljeni, prvi se i prodaju). Izlazna naknada se za svaki udjel posebno računa na temelju trajanja ulaganja za taj udjel. Izlazna naknada se plaća i kod zamjene udjela u Fondu za udjele u drugim fondovima kojima upravlja Društvo. Izlazna naknada se uvećava i za porez ako postoji porezna obveza. Izlazna naknada obračunata na isplate (prodaje) udjela u Fondu je prihod Fonda. U skladu sa Zakonom, Društvo zadržava pravo da prodavatelju udjela iz Fonda odobri ukidanje ili smanjenje izlazne naknade. Odluka o ukidanju ili smanjenju izlazne naknade može se donijeti isključivo u slučajevima kada se iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 2.000.000 kn. Društvo može donijeti odluku o promjeni izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Investicijski cilj Fonda je ostvarenje stalnog porasta vrijednosti udjela izražene u eurima uz visoku sigurnost ulaganja investiranjem imovine Fonda pretežno u portfelj niskorizičnih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca. 

S obzirom na investicijski cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji svoja sredstva općenito ne žele izložiti fluktuacijama cijena rizičnijih financijskih instrumenata ili koji u nekom kraćem razdoblju raspolažu s određenim sredstvima te žele na njih ostvariti prinos vezan uz euro tj. u valutnoj klauzuli u euru.

Iznos koji je razumno investirati u Fond prvenstveno ovisi o osobnim sklonostima i mogućnostima svakog ulagatelja. Stoga se prije ulaganja zainteresiranim ulagateljima preporučuje sagledati strukturu cjelokupne vlastite imovine, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima, kao i mogućnost preuzimanja rizika povezanih s ulaganjem u Fond. Pri tome je prikladno svoju imovinu primjereno diverzificirati.

Prikupljena novčana sredstva se ulažu:

 • ukupno do 100% neto imovine Fonda u:
  • obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, države članice EU i OECD-a i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD-a s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odredila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch IBCA),
  • nedavno izdane prenosive vrijednosne papire iz prethodne alineje,
  • instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, države članice EU i OECD-a i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD-a s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odredila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor's, Moody's, Fitch IBCA),
  • depozite kod kreditnih institucija,
  • neuvrštene vrijednosne papire,
  • novac na računima,
 • ukupno do 10% neto imovine Fonda u:
  • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a koji ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire iz prethodnih alineja,
 • u izvedene financijske instrumente čija se temeljna imovina sastoji od:
  • financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim alinejama,
  • financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta.

Instrumenti sa dospijećem kraćim od godine dana moraju činiti najmanje 75% neto imovine Fonda, uz uvjet da globalno modificirano trajanje Fonda ne prelazi 1,5. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima ne smije prelaziti 50% neto imovine Fonda. Valutna izloženost Fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ne smije prelaziti 20% neto imovine Fonda.

ZB Eplus
Vrijednost udjela: 151,14; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,14; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,13; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,13; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,13; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,13; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,13; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,13; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,13; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,12; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,12; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,12; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,12; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,11; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,20; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,22; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,28; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,32; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,32; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,32; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,34; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,35; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,35; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,37; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21 Vrijednost udjela: 151,38; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 151,21
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo18,52
Obveznica MFRH12,83
Depozit12,10
Obveznica MFRH10,15
Obveznica MFRH9,44
Depozit9,38
Obveznica MFRH8,42
Obveznica MFRH6,54
Obveznica RUMUNJSKA4,84
Obveznica SRBIJA4,10
Obveznica HBOR3,68
Sektorska struktura ulaganja ZB Eplus fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata ZB Eplus fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja ZB Eplus fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja ZB Eplus fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
ZB EplusZB Invest d.o.o. 26.3.2020.151,1366290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 25.3.2020.151,1366290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 24.3.2020.151,1350290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 23.3.2020.151,1328290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 22.3.2020.151,1328290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 21.3.2020.151,1328290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 20.3.2020.151,1296290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 19.3.2020.151,1286290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 18.3.2020.151,1254290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 17.3.2020.151,1219290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 16.3.2020.151,1194290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 15.3.2020.151,1194290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 14.3.2020.151,1194290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 13.3.2020.151,1147290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 12.3.2020.151,2027290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 11.3.2020.151,2183290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 10.3.2020.151,2790290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 9.3.2020.151,3153290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 8.3.2020.151,3153290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 7.3.2020.151,3153290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 6.3.2020.151,3421290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 5.3.2020.151,3512302.217.000,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 4.3.2020.151,3510290.235.500,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 3.3.2020.151,3669302.217.000,00
ZB EplusZB Invest d.o.o. 2.3.2020.151,3762302.217.000,00