Naziv fonda: Raiffeisen DMF
Datum osnivanja fonda: 8.6.2002.
Vrsta fonda: Dobrovoljni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda:
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (1605 KB)
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (200 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond:  HRK
Minimalna uplata u fond:  HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,1800%
Naknada depozitnoj banci: 0,3000%

Imovina fonda na današnji dan: 1.421.709.649,77 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -7,0500%
Prinos fonda u 90 dana: -8,2300%
Prinos fonda u 180 dana: -7,3100%
Prinos fonda u godinu dana: -2,6400%
Prosječni godišnji prinos fonda: 4,4918%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Raiffeisen DMF
Vrijednost udjela (NAV): 237,4544; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 236,7114; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 235,7869; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 231,842; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 234,1924; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 231,7871; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 231,5834; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 233,0056; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 232,6958; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 235,6808; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 234,6286; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 241,7339; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 242,7377; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 242,7807; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 250,0497; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 252,3688; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 252,5972; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 252,4919; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 251,9045; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 252,2287; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 254,6282; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 255,3314; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 255,4551; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,7865; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 260,6109; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 260,9615; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 261,0527; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 260,7418; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 260,9612; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 260,7486; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 260,4932; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 260,5127; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 260,1352; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,6475; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,5687; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,7076; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,0389; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,4934; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,1627; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,3889; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,7146; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,6621; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,6504; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,471; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,1638; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,624; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,6342; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,7895; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 260,0348; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,7768; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,7207; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,8794; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,9372; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,8226; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,4726; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,3811; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,8992; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,4253; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,1983; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 259,2683; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,643; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,3184; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,7363; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,6508; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 258,439; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,874; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,6495; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,4029; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,6887; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,4069; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,1624; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,0312; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,7071; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,7523; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,8034; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,9763; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,9763; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,56; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,6009; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,3619; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,6605; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,2869; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,6939; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,6005; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,6692; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,4954; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,0825; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,8006; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,6327; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,689; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,7119; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,7552; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,2231; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,2941; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,4854; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,3567; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,6788; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,8742; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,9904; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,1563; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,643; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,3423; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,1302; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,7817; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,4977; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,0814; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,0814; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,3147; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,2974; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,105; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,9539; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,9244; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,9244; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 257,1098; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,5386; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 256,2835; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 255,4803; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 255,0664; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 254,0061; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 253,5121; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 252,9794; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 253,3984; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 253,2192; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 254,97 Vrijednost udjela (NAV): 253,5243; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 254,97


Ulazna naknada u Raiffeisen DMF fond: nema evidencije o iznosu ulazne naknade za odabrani fond

Izlazna naknada iz Raiffeisen DMF fonda: nema evidencije o iznosu izlazne naknade za odabrani fond
Raiffeisen DMF
Vrijednost udjela: 237,45; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 236,71; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 235,79; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 231,84; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 234,19; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 231,79; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 231,58; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 233,01; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 232,70; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 235,68; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 234,63; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 241,73; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 242,74; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 242,78; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 250,05; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 252,37; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 252,60; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 252,49; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11 Vrijednost udjela: 251,90; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,11
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
ADPL 26.3.205.3604,89
ATGR 26.3.52.0151,56
ATGR 26.3.52.0151,56
ERNT 26.3.8.1230,61
MRUL 26.3.40.8324,76
SUKC 26.3.51.5401,16
TPNG 26.3.170.4004,26
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
ADPL 25.3.205.3604,89
ATGR 25.3.52.0151,56
ATGR 25.3.52.0151,56
ERNT 25.3.8.1230,61
MRUL 25.3.40.8324,76
SUKC 25.3.51.5401,16
TPNG 25.3.170.4004,26
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 26.3.2020.237,45441.455.807.957,99
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 25.3.2020.236,71141.451.696.343,05
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 24.3.2020.235,78691.445.948.806,21
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 23.3.2020.231,84201.421.709.649,77
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 20.3.2020.234,19241.436.418.658,97
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 19.3.2020.231,78711.421.304.675,61
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 18.3.2020.231,58341.420.559.043,65
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 17.3.2020.233,00561.429.430.229,80
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 16.3.2020.232,69581.427.190.883,98
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 13.3.2020.235,68081.444.221.748,45
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 12.3.2020.234,62861.437.621.982,51
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 11.3.2020.241,73391.481.335.424,64
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 10.3.2020.242,73771.487.934.910,66
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 9.3.2020.242,78071.487.157.113,40
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 6.3.2020.250,04971.531.358.136,15
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 5.3.2020.252,36881.545.187.192,51
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 4.3.2020.252,59721.546.192.917,36
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 3.3.2020.252,49191.545.276.069,99
Raiffeisen DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 2.3.2020.251,90451.542.938.879,65