Naziv fonda: T-HT
Datum osnivanja fonda: 20.12.2006.
Vrsta fonda: Dobrovoljni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Addiko banka
IBAN fonda:
ISIN fonda:

Prospekt fonda:
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond:  HRK
Minimalna uplata u fond:  HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,0000%

Imovina fonda na današnji dan: 0,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -3,3100%
Prinos fonda u 90 dana: -5,0100%
Prinos fonda u 180 dana: -3,2800%
Prinos fonda u godinu dana: 0,8500%
Prosječni godišnji prinos fonda: 6,7704%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: T-HT
Vrijednost udjela (NAV): 238,7582; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 238,9386; Datum: 29.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 238,9292; Datum: 28.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 239,0263; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 239,2762; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 238,5304; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 237,9769; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 234,9334; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 236,5426; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 236,5331; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 236,2377; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 234,3542; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 233,8019; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 234,4614; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 234,3399; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 236,8763; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 236,867; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 236,5345; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 236,1086; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 240,8788; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 241,4782; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 241,6039; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 245,6838; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 245,6749; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 245,9191; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 247,3666; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 247,5105; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 247,4068; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 247,0589; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 246,9385; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 246,9291; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 247,288; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 248,7397; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,2847; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,3522; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,7812; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,6697; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,6617; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,6501; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,8777; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 253,1347; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,8919; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 253,1696; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 253,0737; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 253,0657; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 253,0461; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,851; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,9001; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,6193; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,3878; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,5211; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,513; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,3529; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,4459; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,9173; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,6461; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,3375; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,3375; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,3343; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,3263; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,3751; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,672; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,8241; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,9216; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,7778; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,4523; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,4444; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,1588; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,4089; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,4754; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,6241; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,8577; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,7531; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,7451; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,6339; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,5953; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,66; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,7434; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,6031; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,3582; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,3502; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,231; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,1043; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,7808; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 252,128; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,8257; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,9211; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,9133; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,7687; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,8773; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,3767; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,3529; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,8147; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,9372; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,9293; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,0946; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 251,0193; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,9355; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,8778; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,8324; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,6005; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,5927; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,531; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,311; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,05; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,1537; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,0024; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,5532; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,5452; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,6815; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,5877; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,3934; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,3543; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,4071; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,5222; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,5143; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,5198; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,1681; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,1786; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 248,9734; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,1455; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,5191; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,5112; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,4784; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,7449; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,7189; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,8173; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,7511; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,7511; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,5409; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,5321; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,462; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,3061; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,1829; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,1174; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,1572; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 248,979; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 248,9702; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,158; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 248,8225; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,0618; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,2547; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,1755; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,4212; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,4124; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,4044; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,595; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,6064; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,6064; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,8721; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,2467; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,0926; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,0839; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,0752; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,6489; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,9303; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,2317; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 250,0359; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,8927; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,8841; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,8841; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,6635; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,6635; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,8278; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,6712; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,5112; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,4884; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,4686; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,4686; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,46; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,46; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,3614; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,3614; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,5797; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,2474; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 249,1035; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 248,5419; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 248,3624; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 248,3537; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 248,2835; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 247,5647; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 247,1493; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 246,7629; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 247,1649; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 246,9508; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 246,9421; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 248,75 Vrijednost udjela (NAV): 246,961; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 248,75


Ulazna naknada u T-HT fond: nema evidencije o iznosu ulazne naknade za odabrani fond

Izlazna naknada iz T-HT fonda: nema evidencije o iznosu izlazne naknade za odabrani fond
T-HT
Vrijednost udjela: 238,76; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 238,94; Datum: 29.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 238,93; Datum: 28.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 239,03; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 239,28; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 238,53; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 237,98; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 234,93; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 236,54; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 236,53; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 236,24; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 234,35; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 233,80; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 234,46; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 234,34; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 236,88; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 236,87; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 236,53; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 236,11; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 240,88; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 241,48; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 241,60; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 245,68; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 245,67; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 245,92; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 247,37; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 247,51; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 247,41; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 247,06; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88 Vrijednost udjela: 246,94; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 239,88
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 30.3.2020.238,75820,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 29.3.2020.238,93860,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 28.3.2020.238,92920,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 27.3.2020.239,02630,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 26.3.2020.239,27620,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 25.3.2020.238,53040,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 24.3.2020.237,97690,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 23.3.2020.234,93340,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 22.3.2020.236,54260,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 21.3.2020.236,53310,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 20.3.2020.236,23770,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 19.3.2020.234,35420,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 18.3.2020.233,80190,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 17.3.2020.234,46140,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 16.3.2020.234,33990,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 15.3.2020.236,87630,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 14.3.2020.236,86700,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 13.3.2020.236,53450,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 12.3.2020.236,10860,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 11.3.2020.240,87880,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 10.3.2020.241,47820,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 9.3.2020.241,60390,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 8.3.2020.245,68380,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 7.3.2020.245,67490,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 6.3.2020.245,91910,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 5.3.2020.247,36660,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 4.3.2020.247,51050,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 3.3.2020.247,40680,00
T-HTRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 2.3.2020.247,05890,00