Naziv fonda: Zatvoreni DMF
Datum osnivanja fonda: 5.11.2015.
Vrsta fonda: Dobrovoljni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda:
ISIN fonda:

Prospekt fonda:
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 0 HRK
Minimalna uplata u fond: 0 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,0000%

Imovina fonda na današnji dan: 0,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -7,5800%
Prinos fonda u 90 dana: -8,8200%
Prinos fonda u 180 dana: -7,4000%
Prinos fonda u godinu dana: -2,5700%
Prosječni godišnji prinos fonda: 4,6380%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Zatvoreni DMF
Vrijednost udjela (NAV): 122,0315; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 121,4222; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 120,9265; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 118,5787; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 120,0633; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 120,0609; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 119,8641; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 118,5506; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 118,3221; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 119,0837; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 118,8148; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 120,8139; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 120,8115; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 120,5843; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 119,9719; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 124,1575; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 124,7252; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 124,8035; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 128,5658; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 128,5638; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 128,7889; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,139; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,3765; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,2299; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 129,9055; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 129,7537; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 129,7514; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,1442; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 131,4287; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 131,9816; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,0369; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,2787; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,9085; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,9074; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,9088; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 135,1166; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 135,3253; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 135,0994; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 135,225; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 135,127; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 135,1258; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 135,0946; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,9331; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,9249; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,6852; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,4433; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,5453; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,5441; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,4267; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,5104; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,1189; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,7827; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,5403; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,5403; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,5808; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,5795; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,6177; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,8843; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,9615; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,9638; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,821; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,4072; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,406; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,213; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,4048; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,4273; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,5247; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,6358; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,5954; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,5942; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,5131; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,465; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,56; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,6125; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,5412; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,4438; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,4425; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,3702; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,2854; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,0053; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,2626; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,0726; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,1604; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,1591; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,0451; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 134,1433; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,8253; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,8224; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,596; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,6926; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,6913; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,8307; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,7888; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,7409; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,7066; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,6441; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,4407; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,4394; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,3863; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,2493; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,0719; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,1813; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 133,0359; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,7027; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,701; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,8221; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,7424; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,5534; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,4973; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,5484; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,6455; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,6438; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,6544; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,368; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,3659; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,1778; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,3382; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,6781; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,6764; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,6543; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,8772; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,8605; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,9462; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,8534; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,8534; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,6749; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,6732; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,6256; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,4517; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,3206; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,2549; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,2252; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,0983; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,0966; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,2209; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 131,9188; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 131,9847; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,1345; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,0368; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,165; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,1632; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,1257; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,2669; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,2817; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,2817; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,5477; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,777; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,5723; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,5705; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,5688; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,2624; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,4505; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,7925; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,6068; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,489; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,489; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,4873; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,4873; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,3615; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,3615; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,4646; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,325; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,1963; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,1195; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,0851; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,0835; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,0381; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,0381; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,2869; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 132,0534; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 131,9275; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 131,4804; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 131,3762; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 131,3745; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 131,345; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,7411; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,3745; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,0951; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,4457; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,3236; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,322; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,347; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,253; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 131,69 Vrijednost udjela (NAV): 130,3191; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 131,69


Ulazna naknada u Zatvoreni DMF fond: nema evidencije o iznosu ulazne naknade za odabrani fond

Izlazna naknada iz Zatvoreni DMF fonda: nema evidencije o iznosu izlazne naknade za odabrani fond
Zatvoreni DMF
Vrijednost udjela: 122,03; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 121,42; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 120,93; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 118,58; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 120,06; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 120,06; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 119,86; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 118,55; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 118,32; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 119,08; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 118,81; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 120,81; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 120,81; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 120,58; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 119,97; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 124,16; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 124,73; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 124,80; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 128,57; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 128,56; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 128,79; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 130,14; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 130,38; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 130,23; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 129,91; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46 Vrijednost udjela: 129,75; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 123,46
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
LKPC 26.3.1.7760,42
PBZ 26.3.3.8150,02
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
LKPC 25.3.1.7760,42
PBZ 25.3.3.8150,02
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 26.3.2020.122,03150,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 25.3.2020.121,42220,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 24.3.2020.120,92650,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 23.3.2020.118,57870,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 22.3.2020.120,06330,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 21.3.2020.120,06090,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 20.3.2020.119,86410,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 19.3.2020.118,55060,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 18.3.2020.118,32210,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 17.3.2020.119,08370,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 16.3.2020.118,81480,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 15.3.2020.120,81390,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 14.3.2020.120,81150,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 13.3.2020.120,58430,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 12.3.2020.119,97190,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 11.3.2020.124,15750,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 10.3.2020.124,72520,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 9.3.2020.124,80350,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 8.3.2020.128,56580,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 7.3.2020.128,56380,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 6.3.2020.128,78890,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 5.3.2020.130,13900,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 4.3.2020.130,37650,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 3.3.2020.130,22990,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 2.3.2020.129,90550,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 1.3.2020.129,75370,00
Zatvoreni DMFRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 29.2.2020.129,75140,00