Naziv fonda: Erste E-Conservative
Datum osnivanja fonda: 22.9.2009.
Vrsta fonda: Novčani fond
Društvo koje upravlja fondom: Erste Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Erste & Steiermärkische Bank
IBAN fonda: HR1024020061300001026
ISIN fonda: HRERSIUCONS9

Prospekt fonda: Prospekt (987 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (244 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (481 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 50 EUR
Minimalna uplata u fond: 50 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,2500%
Naknada depozitnoj banci: 0,0800%

Imovina fonda na današnji dan: 46.641.461,15 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -2,6600%
Prinos fonda u 90 dana: -2,1900%
Prinos fonda u 180 dana: -2,2200%
Prinos fonda u godinu dana: -2,0100%
Prosječni godišnji prinos fonda: 1,2384%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Erste E-Conservative
Vrijednost udjela (NAV): 113,8163; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 113,9167; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 114,0328; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 114,2416; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 114,4597; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 114,6326; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 115,0777; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 115,2126; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 115,509; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 115,8041; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,1487; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3367; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,5554; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,5912; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,5926; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,6187; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,6027; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,5745; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,7025; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,8019; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,9241; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,9324; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,9026; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,8732; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,8004; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,7411; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,7215; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,6745; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,6916; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,6799; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,6466; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,592; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,6119; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,6207; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,6801; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,6538; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,6243; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,5824; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,5732; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,5851; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4955; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,5563; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,5299; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,5427; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,5166; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4934; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,5064; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4636; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4742; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4655; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3972; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4252; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3969; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4091; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4051; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4051; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3929; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3393; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3433; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3739; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3628; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3255; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3008; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3359; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3482; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3436; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3735; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3345; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3218; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3379; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3353; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3602; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3658; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3583; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3704; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3562; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,326; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3395; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3224; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3233; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3175; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3172; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3117; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3136; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3492; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3181; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3651; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3909; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4305; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4381; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4235; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3932; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3655; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3304; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,313; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4295; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4024; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4063; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4113; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4028; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3764; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4827; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4714; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4749; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4744; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4755; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4768; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4742; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4688; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4178; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,418; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,4037; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3965; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 116,31 Vrijednost udjela (NAV): 116,3875; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 116,31


Ulazna naknada u Erste E-Conservative fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu ne naplaćuje su ulazna naknada. Uprava Društva može donijeti odluku o promijeni ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz Erste E-Conservative fonda: Izlazna naknada naplauje se ovisno o trajanju ulaganja, a odbija se od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa. Prilikom povlačenja udjela za ulaganja kraća ili jednaka 15 dana obračunava se izlazna naknada u vrijednosti 2% iznosa koji se povlači iz Fonda (uvećano za porez ako postoji porezna obveza), a za ulaganja od 16 do 30 dana obračunava se izlazna naknada u vrijednosti 1% iznosa koji se povlaći iz Fonda (uvećano za porez ako postoji porezna obveza). Za ulaganja duža od mjesec dana izlazna naknada se ne naplaćuje. Polovica vrijednosti obračunate izlazne naknade smatra se prihodom Fonda, te se sukladno tome uključuje u imovinu Fonda. Druga polovica smatra se prihodom Društva. Izlazna naknada naplaćuje se i kod zamjene udjela iz Fonda za udjele u drugim fondovima kojima upravlja Erste-invest d.o.o. Izlazna naknada se ne naplaćuje u slučaju likvidacije fonda bez obzira na razlog likvidacije. Izlazna naknada neće se naplatiti ni prilikom pripajanja ili spajanja otvorenog investicijskog fonda s drugim fondom, odnosno prilikom podjele fonda. U iznimnim situacijama, izlazna naknada se neće naplatiti ili će njezin iznos biti umanjen uz odluku Uprave Društva.

Osnovni ciljevi Fonda su očuvanje vrijednosti uloga, ostvarenje optimalnog prinosa uz nizak stupanj rizika te likvidnost, odnosno mogućnost unovčenja uloga u kratkom vremenskom roku.

 

Strategija ulaganja Fonda

 

Imovina Fonda izložena je s ciljanim omjerom od minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta i depozite te u obveznice dospijeća do godine dana, pod uvjetom da ulaganje u korporativne vrijednosne papire ne prelazi 50% i modificirano vrijeme trajanja (eng. Modified duration) Fonda ne prelazi 1,5.

Imovina fonda ulagat će se:

 • bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske i druge instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj;
 • bez ograničenja u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske;
 • bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
 • do 20% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane u Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji;
 • do 10% u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici i u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a ispunjavaju zakonske uvjete, a koji ulažu prvenstveno u dužničke vrijednosne papire registrirane u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, kao i u Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji;
 • do 10% u udjele ili dionice alternativnih investicijskih fondova koji ispunjavaju uvjete iz pravilnika kojim se uređuju dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja UCITS fonda, a koji ulažu prvenstveno u dužničke vrijednosne papire registrirane u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, kao i u Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji;
 • ukupna izloženost prema otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i alternativnim investicijskim fondovima neće prelaziti 10%;
 • bez ograničenja u depozite kod kreditnih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine Fonda može položiti u jednu kreditnu instituciju;
 • bez ograničenja u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički vrijednosni papiri izdani u Republici Hrvatskoj, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji;
 • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni);
 • terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine Fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

Ograničenja navedena u ovoj točki Prospekta odnose se na neto vrijednost imovine fonda.

Valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (EUR) ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%.

Društvo može u svoje ime i za račun Fonda pozajmljivati novčana sredstva radi provedbe otkupa udjela u Fondu ako novčana sredstva raspoloživa u Fonda nisu dostatna za tu svrhu. Ukupni iznos pozajmljenih sredstava prema svim ugovorima o zajmu, ugovorima o kreditu ili drugim pravnim poslovima koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu neće prelaziti 10% neto vrijednosti imovine Fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Rok dospijeća tih pozajmica neće biti duži od tri mjeseca.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a ispunjavaju zakonske uvjete, ili u udjele ili dionice alternativnih investicijskih fondova, koji ispunjavaju uvjete iz pravilnika kojim se uređuju dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja UCITS fonda, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova.

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a ispunjavaju zakonske uvjete, ili u udjele ili dionice alternativnih investicijskih fondova koji ispunjavaju uvjete iz pravilnika kojim se uređuju dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja UCITS fonda, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50% godišnje.

Erste E-Conservative
Vrijednost udjela: 113,82; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 113,92; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 114,03; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 114,24; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 114,46; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 114,63; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 115,08; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 115,21; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 115,51; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 115,80; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 116,15; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 116,34; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 116,56; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 116,59; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 116,59; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 116,62; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42 Vrijednost udjela: 116,60; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 115,42
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
H19BA33,73
H222E21,96
RHMF-T-943E617,61
ROMANI 2.75 10/29/20259,02
CROATI 2.7 06/15/287,75
CROATI 3.875 224,38
RHMF-T-019X3,91
Sektorska struktura ulaganja Erste E-Conservative fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Erste E-Conservative fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Erste E-Conservative fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Erste E-Conservative fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 26.3.2020.113,8163349.971.908,69
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 24.3.2020.113,9167352.748.218,03
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 23.3.2020.114,032846.641.461,15
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 20.3.2020.114,2416358.157.385,94
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 19.3.2020.114,4597358.157.385,94
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 18.3.2020.114,6326361.450.994,19
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 17.3.2020.115,0777368.356.127,08
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 16.3.2020.115,212649.857.754,47
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 13.3.2020.115,5090379.358.632,63
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 12.3.2020.115,8041378.723.295,26
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 11.3.2020.116,1487376.152.078,44
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 10.3.2020.116,3367375.720.814,79
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 9.3.2020.116,555450.291.612,71
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 6.3.2020.116,5912376.739.868,68
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 5.3.2020.116,5926372.115.218,39
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 4.3.2020.116,6187374.389.936,93
Erste E-ConservativeErste Invest d.o.o. 2.3.2020.116,6027374.052.064,88