Naziv fonda: HPB Kratkoročni obveznički kunski fond
Datum osnivanja fonda: 4.10.2005.
Vrsta fonda: Novčani fond
Društvo koje upravlja fondom: HPB Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Hrvatska poštanska banka
IBAN fonda: HR3623900011300002826
ISIN fonda: HRHPBIUHNOF8

Prospekt fonda: Prospekt (947 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (414 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (438 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 400 HRK
Minimalna uplata u fond: 400 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,2500%
Naknada depozitnoj banci: 0,1300%

Imovina fonda na današnji dan: 299.045.000,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: 0,0500%
Prinos fonda u 90 dana: 0,0800%
Prinos fonda u 180 dana: 0,1500%
Prinos fonda u godinu dana: 0,2600%
Prosječni godišnji prinos fonda: 2,5717%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: HPB Kratkoročni obveznički kunski fond
Vrijednost udjela (NAV): 144,4576; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,4566; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,4559; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,4552; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,4531; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,4522; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,4515; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3684; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3676; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3649; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3641; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3632; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3624; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3616; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3589; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3528; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3628; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3667; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3861; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3713; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3738; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3732; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3833; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3925; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3915; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3925; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3864; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3825; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3778; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3699; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3727; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3748; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3717; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3673; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3636; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3631; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3779; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3787; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3654; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3629; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3618; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3609; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3602; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3595; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3573; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3565; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3559; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3552; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3544; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,352; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3512; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3504; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3497; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,349; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3467; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,346; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3452; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3444; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3413; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3405; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,339; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3381; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3357; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3332; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3323; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3298; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,329; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3281; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3273; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3265; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3239; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3231; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3223; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3214; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3206; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,318; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3172; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3163; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,315; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3145; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3121; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3111; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3104; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3097; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,309; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3066; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3059; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,305; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3043; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3036; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3013; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,3006; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2999; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2991; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2983; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2962; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2954; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2947; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2941; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,275; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2813; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2825; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2687; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,268; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2657; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2651; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2642; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2635; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2628; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2605; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2598; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2592; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2583; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2576; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2554; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2546; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2539; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2524; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2503; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2494; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 144,33 Vrijednost udjela (NAV): 144,2486; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 144,33


Ulazna naknada u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu ne naplaćuje su ulazna naknada. Uprava Društva može donijeti odluku o promijeni ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz HPB Kratkoročni obveznički kunski fond fonda: Prilikom povlačenja udjela iz Fonda ne naplaćuje se izlazna naknada.

Osnovni ulagateljski ciljevi Fonda su sigurnost, likvidnost te primjerena profitabilnost uložene imovine koja se namjerava postići ulaganjem imovine u nisko rizične vrijednosne papire i instrumente tržišta novca.

Korištenjem dolje navedene strategije ulaganja imovine Društvo će pokušati maksimizirati prinos Fonda u skladu s prihvatljivom i definiranom razinom rizika.

 

Ciljana struktura portfelja i strategija ulaganja

 

HPB Novčani fond spada u vrstu novčanih fondova koji će biti trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem u instrumente tržišta novca čije dospijeće nije dulje od 397
dana u omjeru ne manjom od 75% neto imovine Fonda.

Osnovne ulagateljske ciljeve Fonda Društvo namjerava postići korištenjem izrazito nisko rizične strategije ulaganja. U skladu s navedenim, imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

  1. do 100% u depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u državama članicama Europske unije ili ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Nadzorno tijelo smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije;
  2. do 100% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske ili javna međunarodna tijela čija je Republika Hrvatska članica, uz uvjete i ograničenja iz točke 2.3. ovog Prospekta;
  3. do 40% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče države članice Europske unije, OECD-a ili CEFTA-e i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država,
  4. do 40% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja koji su uvršteni ili se njima trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici Europske Unije, OECD-a ili CEFTA-e;
  5. do 10% u udjele UCITS fondova koji svoju imovinu ulažu pretežito u instrumente tržišta novca i/ili u dužničke vrijednosne papire, a koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske Unije;
  6. do 10% u udjele drugih investicijskih fondova koji svoju imovinu ulažu pretežito u instrumente tržišta novca i/ili u dužničke vrijednosne papire, a koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske Unije, OECD-a ili CEFTA-e;
  7. do 50% temeljem repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji (repo aktivni) gdje se kao osiguranje koriste dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koje je izdala i/ili za koje jamči Republika Hrvatska, država članica Europske Unije, OECD-a ili CEFTA-e, a kojima se trguje na uređenim tržištima pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci;
  8. najviše do iznosa ukupne neto vrijednosti imovine, u financijske izvedenice uzimajući u obzir trenutnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicije u svrhu ostvarivanja zaštite portfelja kao i u ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda;
  9. sukladno zakonskim ograničenjima, u nedavno izdane prenosive vrijednosne papire uz uvjet da izdavatelj podnese zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugo uređeno tržište koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost te da se uvrštenje izvrši u roku od jedne godine od dana izdanja.
HPB Kratkoročni obveznički kunski fond
Vrijednost udjela: 144,46; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,46; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,46; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,46; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,45; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,45; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,45; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,37; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,37; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,36; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,36; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,36; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,36; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,36; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,36; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,35; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,36; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,37; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40 Vrijednost udjela: 144,39; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 144,40
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo27,81
HRRHMFO23BA426,36
HRRHMFT949B98,82
RHMF-O-297A5,93
HRRHMFT005B05,88
DEPO ZABA5,29
DEPO ERSTE5,00
HRRHMFO217A84,70
DEPO SBERBANK3,62
DEPO SBERBANK3,56
HRRHMFO222A83,03
Sektorska struktura ulaganja HPB Kratkoročni obveznički kunski fond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata HPB Kratkoročni obveznički kunski fond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja HPB Kratkoročni obveznički kunski fond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja HPB Kratkoročni obveznički kunski fond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 26.3.2020.144,4576299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 25.3.2020.144,4566299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 24.3.2020.144,4559299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 23.3.2020.144,4552299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 20.3.2020.144,4531299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 19.3.2020.144,4522299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 18.3.2020.144,4515299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 17.3.2020.144,3684299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 16.3.2020.144,3676307.653.900,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 13.3.2020.144,3649287.189.300,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 12.3.2020.144,3641299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 11.3.2020.144,3632299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 10.3.2020.144,3624299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 9.3.2020.144,3616299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 6.3.2020.144,3589287.189.300,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 5.3.2020.144,3528299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 4.3.2020.144,3628299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 3.3.2020.144,3667299.045.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o. 2.3.2020.144,3861307.653.900,00