Naziv fonda: Auctor Plus
Datum osnivanja fonda: 24.1.2011.
Vrsta fonda: Novčani fond
Društvo koje upravlja fondom: Auctor Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR1123300031351277114
ISIN fonda: HRCEINUCASH3

Prospekt fonda: Prospekt (560 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (303 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (180 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 25000,00 HRK
Minimalna uplata u fond: 10000 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,9000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1200%

Imovina fonda na današnji dan: 57.729.400,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: 0,0600%
Prinos fonda u 90 dana: 0,0900%
Prinos fonda u 180 dana: 0,1700%
Prinos fonda u godinu dana: 0,3900%
Prosječni godišnji prinos fonda: 1,3019%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Auctor Plus
Vrijednost udjela (NAV): 112,5975; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5964; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5941; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5907; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5849; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5887; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5856; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5861; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,6049; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5981; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5657; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5585; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5564; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5544; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5481; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5469; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,544; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5416; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5402; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5364; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5347; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5323; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,531; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,529; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5263; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5256; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5246; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5238; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5228; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5199; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5345; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5335; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5327; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5326; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5299; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5284; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5272; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5263; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5288; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5262; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5249; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5242; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5234; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5215; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5189; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5179; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5171; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5176; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5165; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5139; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,513; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5119; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5115; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5104; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5078; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5072; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5067; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5063; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5037; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5028; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,5005; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4999; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,497; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4929; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4957; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4923; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4872; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4829; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4755; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4702; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4672; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4657; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4652; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4644; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4634; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4612; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4604; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4596; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4588; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4577; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4557; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4518; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,451; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4503; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4493; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4474; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4468; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4461; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4455; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4448; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4429; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4422; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4416; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4409; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4403; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4374; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4361; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4336; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4336; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4318; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4276; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4264; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4256; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4244; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4224; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4224; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4215; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4207; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4198; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4187; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4168; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4164; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4159; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4156; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4148; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4136; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,413; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4124; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4114; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4109; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4106; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 112,49 Vrijednost udjela (NAV): 112,4103; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 112,49


Ulazna naknada u Auctor Plus fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu ne naplaćuje su ulazna naknada. Uprava Društva može donijeti odluku o promijeni ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz Auctor Plus fonda: Prilikom povlačenja udjela iz Fonda ne naplaćuje se izlazna naknada.

Fond poštuje načela sigurnosti, profitabilnosti i likvidnosti pri ulaganju, a cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje što većeg prinosa uz najniži mogući stupanj rizika.

Slijedom investicijskog cilja imovina Fonda trajno je izložena novčanom (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti, repo poslovi) i obvezničkom tržištu, ulaganjem u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjem od 75% imovine fonda. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima (obveznice i zapisi) ne smije prelaziti 50% vrijednosti neto imovine Fonda. Valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20% neto imovine Fonda, a globalno modificirano trajanje Fonda ne smije prelaziti 1,5. Izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Imovina Fonda trajno će biti uložena:

  • neograničeno u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku;
  • neograničeno u dugoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, ili za koje bezuvjetno jamči Republika Hrvatska;
  • neograničeno u dugoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica Europske unije ili država članica OECD-a;
  • do 50% neto vrijednosti imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporativne obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom uređenom tržištu, a izdanim u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU ili državama članicama OECD-a;
  • bez ograničenja u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, države članice EU ili OECD-a;
  • do 50% neto vrijednosti imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički vrijednosni papiri (korporativne vrijednosni papiri) izdavatelja pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama EU ili OECD-a;
  • do 10% neto vrijednosti imovine Fonda u novčane i obvezničke investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU i OECD-a, čijim je prospektima i/ili statutima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% neto imovine fonda;
  • do 20% neto vrijednosti imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo pasivni).

Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). 

U skladu sa Zakonom, imovina Fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova pod uvjetom da razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani. Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50% godišnje. 

Imovina fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima. Društvo može za račun imovine Fonda, u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje. 

Imovina Fonda može biti uložena i u terminske i opcijske ugovore, te druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine Fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova Fonda, a u skladu s ovim Prospektom i Zakonom. Ulaganjem imovine fonda u financijske izvedenice neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranih Zakonom te Prospektom i Statutom Fonda. Ukupna izloženost Fonda prema financijskim izvedenicama ni u kom slučaju ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine Fonda.

Auctor Plus
Vrijednost udjela: 112,60; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,60; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,59; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,59; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,58; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,59; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,59; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,59; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,60; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,60; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,57; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,56; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,56; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,55; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,55; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,55; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,54; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,54; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57 Vrijednost udjela: 112,54; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,57
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo10,96
Depozit, OTP banka d.d.10,54
Depozit, J&T banka d.d.9,90
Depozit, Kentbank d.d.9,58
Udjeli u fondu KD Plus9,45
Depozit, Slatinska banka d.d.9,42
Depozit, Agram banka d.d.9,42
3HP9,14
3JDG9,12
Depozit, Partner banka d.d.7,68
Depozit, Partner banka d.d.4,80
Sektorska struktura ulaganja Auctor Plus fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Auctor Plus fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Auctor Plus fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Auctor Plus fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 26.3.2020.112,597564.560.000,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 25.3.2020.112,596457.729.400,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 24.3.2020.112,594157.729.400,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 23.3.2020.112,590757.729.400,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 20.3.2020.112,584953.889.300,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 19.3.2020.112,588756.114.000,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 18.3.2020.112,585656.114.000,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 17.3.2020.112,586153.889.300,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 16.3.2020.112,604956.114.000,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 13.3.2020.112,598157.729.400,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 12.3.2020.112,565756.114.000,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 11.3.2020.112,558553.889.300,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 10.3.2020.112,556456.114.000,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 9.3.2020.112,554456.114.000,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 6.3.2020.112,548156.114.000,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 5.3.2020.112,546953.889.300,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 4.3.2020.112,544057.729.400,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 3.3.2020.112,541653.889.300,00
Auctor PlusAuctor Invest d.o.o. 2.3.2020.112,540257.729.400,00