Naziv fonda: InterCapital Short Term Bond
Datum osnivanja fonda: 7.11.2007.
Vrsta fonda: Novčani fond
Društvo koje upravlja fondom: ICAM d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Addiko banka
IBAN fonda: HR7725000091301178499
ISIN fonda: HRVBINUVBCA6

Prospekt fonda: Prospekt (1304 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (90 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (173 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 3000 HRK
Minimalna uplata u fond: 300 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,4000%
Naknada depozitnoj banci: 0,0600%

Imovina fonda na današnji dan: 209.928.395,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: 0,0100%
Prinos fonda u 90 dana: 0,0500%
Prinos fonda u 180 dana: 0,0900%
Prinos fonda u godinu dana: 0,1700%
Prosječni godišnji prinos fonda: 2,1979%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: InterCapital Short Term Bond
Vrijednost udjela (NAV): 130,951; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9498; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9436; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9427; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9427; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,942; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9399; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,939; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9384; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9393; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9408; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9409; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9408; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9409; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9407; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9405; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9396; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9391; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9385; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9378; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9378; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9359; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9359; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9351; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9344; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9335; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9308; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9298; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9289; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9279; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,927; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9239; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,923; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9221; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9211; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9202; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9174; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9164; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9154; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9145; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9139; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9111; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9102; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9089; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9079; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9072; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9045; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9037; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9028; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,902; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,9012; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8982; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8974; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8967; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8958; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8951; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8923; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8913; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8904; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8897; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8867; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8857; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8842; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8835; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8812; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8786; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8778; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8754; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8747; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,874; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8733; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8727; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8706; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8702; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8694; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8685; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8677; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8658; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8651; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8644; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8638; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8631; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8609; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8602; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8595; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8591; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8586; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8569; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8563; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8557; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8552; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8556; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8538; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8532; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8526; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8522; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8517; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8496; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8491; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8483; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8489; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8481; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,845; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8444; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8437; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8431; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8412; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8406; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,84; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8393; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8388; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,837; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8365; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8361; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8355; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8348; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,833; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8323; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8316; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8305; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 130,89 Vrijednost udjela (NAV): 130,8286; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 130,89


Ulazna naknada u InterCapital Short Term Bond fond: Izlazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz InterCapital Short Term Bond fonda: nema evidencije o iznosu izlazne naknade za odabrani fond
InterCapital Short Term Bond
Vrijednost udjela: 130,95; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,95; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94 Vrijednost udjela: 130,94; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 130,94
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 30.3.2020.130,9510209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 27.3.2020.130,9498209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 26.3.2020.130,9436209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 25.3.2020.130,9427209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 24.3.2020.130,9427209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 23.3.2020.130,9420209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 20.3.2020.130,9399209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 19.3.2020.130,9390209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 18.3.2020.130,9384209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 17.3.2020.130,9393209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 16.3.2020.130,9408209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 13.3.2020.130,9409209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 12.3.2020.130,9408209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 11.3.2020.130,9409209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 10.3.2020.130,9407209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 9.3.2020.130,9405209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 6.3.2020.130,9396209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 5.3.2020.130,9391209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 4.3.2020.130,9385209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 3.3.2020.130,9378209.928.395,00
InterCapital Short Term BondICAM d.o.o. 2.3.2020.130,9378209.928.395,00