Naziv fonda: Fond hrvatskih branitelja
Datum osnivanja fonda: 12.4.2005.
Vrsta fonda: Ostale vrste fondova
Društvo koje upravlja fondom: ICAM d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda:
ISIN fonda:

Prospekt fonda:
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond:  HRK
Minimalna uplata u fond:  HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,0500%

Imovina fonda na današnji dan: 0,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -5,6000%
Prinos fonda u 90 dana: -7,3200%
Prinos fonda u 180 dana: -3,4300%
Prinos fonda u godinu dana: 2,9100%
Prosječni godišnji prinos fonda: -1,7206%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Fond hrvatskih branitelja
Vrijednost udjela (NAV): 474,3; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 478,74; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 478,75; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 484,65; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 493,5; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 477,3; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 483,21; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 461,13; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 449,35; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 456,73; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 424,34; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 446,43; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 430,25; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 472,93; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 487,66; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 489,13; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 508,28; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 508,28; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 505,35; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 508,3; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 505,36; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 502,44; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 517,15; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 520,1; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 509,81; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 517,17; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 530,41; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 528,95; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 527,49; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 526,03; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 536,31; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 537,8; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 542,21; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 542,22; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 543,69; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 542,23; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 543,72; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 549,6; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 548,14; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 540,81; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 537,88; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 536,44; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 540,85; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 539,39; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 537,93; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 540,87; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 543,82; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 539,43; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 538,14; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 541,1; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 541,1; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 538,18; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 541,13; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 547,04; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 550; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 539,68; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 530,86; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 526,44; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 523,5; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 526,46; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 522,07; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 513,24; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 511,78; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 511,78; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 507,39; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 505,93; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 505,94; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 504,49; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 504,5; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 504,5; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 508,93; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 505,99; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 503,07; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 497,19; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,73; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,74; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,74; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,76; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,77; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,78; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 497,25; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,79; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,81; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,71; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,71; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 497,19; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,73; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 494,28; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 492,82; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 491,36; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 492,83; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 492,55; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 492,58; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 491,11; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 491,12; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 492,6; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 492,6; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 494,09; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 494,1; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 494,1; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 494,11; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 492,65; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 491,21; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 498,55; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 500,02; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 501,49; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,65; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 498,59; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 498,59; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 500,07; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 500,07; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 503,02; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 501,29; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 499,83; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 496,91; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,46; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 492,55; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 494,02; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 492,57; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,5; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 506,52 Vrijednost udjela (NAV): 495,52; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 506,52


Ulazna naknada u Fond hrvatskih branitelja fond: nema evidencije o iznosu ulazne naknade za odabrani fond

Izlazna naknada iz Fond hrvatskih branitelja fonda: nema evidencije o iznosu izlazne naknade za odabrani fond
Fond hrvatskih branitelja
Vrijednost udjela: 474,30; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 478,74; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 478,75; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 484,65; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 493,50; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 477,30; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 483,21; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 461,13; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 449,35; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 456,73; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 424,34; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 446,43; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 430,25; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 472,93; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 487,66; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 489,13; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 508,28; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 508,28; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 505,35; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 508,30; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33 Vrijednost udjela: 505,36; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 477,33
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 30.3.2020.474,30000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 27.3.2020.478,74000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 26.3.2020.478,75000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 25.3.2020.484,65000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 24.3.2020.493,50000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 23.3.2020.477,30000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 20.3.2020.483,21000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 19.3.2020.461,13000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 18.3.2020.449,35000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 17.3.2020.456,73000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 16.3.2020.424,34000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 13.3.2020.446,43000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 12.3.2020.430,25000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 11.3.2020.472,93000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 10.3.2020.487,66000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 9.3.2020.489,13000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 6.3.2020.508,28000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 5.3.2020.508,28000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 4.3.2020.505,35000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 3.3.2020.508,30000,00
Fond hrvatskih braniteljaICAM d.o.o. 2.3.2020.505,36000,00