Naziv fonda: PBZ Euro Short Term Bond
Datum osnivanja fonda: 10.5.2019.
Vrsta fonda: Novčani fond
Društvo koje upravlja fondom: PBZ Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Privredna banka Zagreb
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRPBZIUESTB4

Prospekt fonda: Prospekt (841 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (324 KB)
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 EUR
Minimalna uplata u fond: 100 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,9000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1000%

Imovina fonda na današnji dan: 120.975.200,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -1,6100%
Prinos fonda u 90 dana: -1,4400%
Prinos fonda u 180 dana: -1,5600%
Prinos fonda u godinu dana: 0,0000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,0%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: PBZ Euro Short Term Bond
Vrijednost udjela (NAV): 99,0244; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,0915; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,1576; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,2173; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,3485; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,4668; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,5181; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,8081; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,8524; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,1965; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,3303; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4508; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5207; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5655; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5862; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5441; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5039; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4843; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4764; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4577; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5676; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,605; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6492; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6643; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6255; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6286; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6023; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5733; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5597; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5453; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5622; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5767; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5644; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5475; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5494; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5656; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5858; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5845; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5558; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5327; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5374; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5439; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5216; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5203; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5458; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5386; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5302; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5266; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5287; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5228; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5227; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5302; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,53; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5141; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5199; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5265; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,523; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5177; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5072; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4868; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,481; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4845; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4728; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4535; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4301; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4186; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4186; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4407; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4533; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4444; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4376; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4191; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4226; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,433; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4278; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4565; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4352; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4093; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4224; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4237; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4148; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4066; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4169; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4193; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,3998; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,397; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,3884; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,3854; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,391; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,3901; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,3738; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,3459; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,3876; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4189; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4679; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,4658; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5762; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6077; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6043; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6127; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6271; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6378; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6411; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,652; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6603; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6633; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6636; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6864; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6606; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6476; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6155; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6349; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6179; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6021; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,6; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 100,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5982; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 100,43


Ulazna naknada u PBZ Euro Short Term Bond fond: Ulazna se naknada ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz PBZ Euro Short Term Bond fonda: Za ulaganja do 3 mjeseca izlazna naknada iznosi 0,50%. Nakon 3 mjeseca naknade nema.

Investicijski cilj Fonda

 

PBZ Euro Short Term Bond fond je kratkoročni obveznički fond koji nastoji ostvariti porast vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana. Investicijski cilj će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.


Strategija ulaganja Fonda

 

Koristeći kombinaciju top-down i bottom-up pristupa investiranju, odnosno pristupa koji za polazišnu točku u analizi i donošenju investicijskih odluka uzimaju makroekonomsko okruženje i situaciju na tržištu, odnosno indvidualne karakteristike pojedinog instrumenta, Fond će težiti održavanju diverzificiranog portfelja primarno i pretežito sastavljenog of obveznica, a zatim i instrumenata tržišta novca i depozita, čime će nastojati ostvariti investicijski cilj Fonda.

Pri tome će mijenjati modificirano vrijeme trajanja imovine, u skladu s investicijskom ciljem, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara. Modificirano vrijeme trajanja ili modificirana duracija (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničena i kretat će se u rasponu od 0 do 3.

Upravljanje Fondom koji će primarno i pretežito ulagati u obveznice čije prosječno dospijeće pripada kraćem do srednjem roku, znači da će kamatni rizik, oscilacije cijene udjela i potencijalni prinos biti manji u odnosu na fondove koji ulažu u obveznice srednjih do dugih ili dugih rokova dospijeća ali i veći od novčanih fondova.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng. leverage), kroz korištenje financijskih izvedenica i repo ugovora. Fond je denominiran u eurima (EUR). Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u visini 50% neto imovine fonda.

Strategiju ulaganja Fonda određuju i elementi kao što su: stil upravljanja imovinom, tolerancija na rizike te izloženost određenim geografskim područjima, izdavateljima i valutama.

Stil upravljanja Fondom:

  • aktivno upravljanje, odnosno kontinuirano prognoziranje, analiziranje i donošenje investicijskih odluka,
  • održavanje visoke razine likvidnosti Fonda.

Tolerancija Fonda na rizike:

  • održavanje umjerene razine profila rizičnosti.

Geografska izloženost:

  • određena točkom 3.3. Prospekta (Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja).

Izloženost prema vrsti izdavatelja:

  • suvereni (izdavatelj država) i s njima povezani izdavatelji,
  • municipalni izadavatelji,
  • korporativni izdavatelji.

Dominantna valutna izloženost:

  • EUR,
  • u svrhu zaštite imovine Fonda i postizanja investicijskog cilja, valutna izloženost do maksimalno 50% neto imovine fonda može biti u valutama zemalja EU, OECD-a i CEFTA-e.
PBZ Euro Short Term Bond
Vrijednost udjela: 99,02; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 99,09; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 99,16; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 99,22; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 99,35; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 99,47; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 99,52; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 99,81; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 99,85; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 100,20; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 100,33; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 100,45; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 100,52; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 100,57; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 100,59; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 100,54; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 100,50; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 100,48; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95 Vrijednost udjela: 100,48; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,95
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 26.3.2020.99,0244117.590.000,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 25.3.2020.99,0915117.590.000,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 24.3.2020.99,1576120.975.200,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 23.3.2020.99,2173112.928.100,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 20.3.2020.99,3485112.928.100,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 19.3.2020.99,4668117.590.000,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 18.3.2020.99,5181117.590.000,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 17.3.2020.99,8081117.590.000,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 16.3.2020.99,8524112.928.100,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 13.3.2020.100,1965120.975.200,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 12.3.2020.100,3303117.590.000,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 11.3.2020.100,4508112.928.100,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 10.3.2020.100,5207117.590.000,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 9.3.2020.100,5655117.590.000,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 6.3.2020.100,5862117.590.000,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 5.3.2020.100,5441117.590.000,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 4.3.2020.100,5039112.928.100,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 3.3.2020.100,4843112.928.100,00
PBZ Euro Short Term BondPBZ Invest d.o.o. 2.3.2020.100,4764112.928.100,00