Naziv fonda: PBZ Bond
Datum osnivanja fonda: 11.3.2003.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: PBZ Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Privredna banka Zagreb
IBAN fonda: HR1823400091300001180
ISIN fonda: HRPBZIUIBNF5

Prospekt fonda: Prospekt (574 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (193 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (1445 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 15 EUR
Minimalna uplata u fond: 15 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1500%

Imovina fonda na današnji dan: 1.747.948.700,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -4,5400%
Prinos fonda u 90 dana: -4,9500%
Prinos fonda u 180 dana: -5,8800%
Prinos fonda u godinu dana: -2,9100%
Prosječni godišnji prinos fonda: 2,3407%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: PBZ Bond
Vrijednost udjela (NAV): 136,1966; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 136,3058; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 136,0684; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 135,8961; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 135,8013; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 135,8911; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 136,2874; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 136,6089; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 136,8275; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 137,8369; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 138,3075; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 139,6433; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 140,7298; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 141,8258; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 142,0689; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 142,1824; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 142,6847; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 142,8658; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 142,932; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 142,8102; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 142,7462; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 142,6765; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,2848; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5157; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,7439; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,8579; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,9783; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,9963; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,9556; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,8423; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,7607; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,7031; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,6888; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,667; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,6124; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4868; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5335; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5656; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,6124; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,6098; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,6107; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5709; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5167; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5214; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4426; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,414; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5305; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4929; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4931; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3927; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3495; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3589; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3675; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4174; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4431; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3647; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4321; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4241; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4451; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4134; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4126; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3496; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,2906; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,2714; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3695; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3874; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3326; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3283; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3806; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4249; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,386; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4016; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3425; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3697; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4188; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,3802; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4305; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4336; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4378; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,519; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5519; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4977; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5334; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,529; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,533; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5227; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4857; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,488; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5006; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5302; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4918; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4862; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,4586; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,5072; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,637; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,7418; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,7797; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 143,9784; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,0021; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,0721; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,0505; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,2438; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,2901; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,2562; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,2914; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,3955; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,3993; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,4779; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,5323; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,5232; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,5492; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,5941; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,6338; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,6319; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 142,84 Vrijednost udjela (NAV): 144,6474; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 142,84


Ulazna naknada u PBZ Bond fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu ne naplaćuje se ulazna naknada.

Izlazna naknada iz PBZ Bond fonda: Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond, i to: za ulaganje do godinu dana izlazna naknada iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz Fonda; nakon jedne godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje. Izlazna naknada obračunata na isplate udjela iz Fonda je prihod PBZ Investa. Izlazna naknada plaća se na iznos koji Imatelj povlači iz Fonda, a odbija se od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa. U slučaju da je Imatelj u više navrata kupovao udjele, prilikom prodaje izlazna naknada se za svaki udjel posebno računa na temelju trajanja ulaganja za taj udjel. U skladu sa Zakonom, Društvo zadržava pravo da prodavatelju udjela iz Fonda odobri ukidanje ili smanjenje izlazne naknade. Odluka o ukidanju ili smanjenju izlazne naknade može se donijeti isključivo u slučajevima kada se iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od milijun kuna.

Investicijski cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga ulagatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Investicijska politika Fonda primarno je ulaganje u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske, te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u novčane UCITS fondove, obvezničke investicijske fondove, obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske, te u obveznice korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda.

Prilikom ulaganja u dužničke vrijednosne papire Društvo radi procjenu kreditne sposobnosti izdavatelja u odnosu na kreditni rejting Republike Hrvatske. Imovina fonda neće se ulagati u papire onih izdavatelja čija je kreditna kvaliteta niža od kreditne kvalitete Republike Hrvatske. Prilikom procjene kreditne kvalitete, uz rejtinge kreditnih agencija, Društvo se oslanja i na vlastitu kreditnu analizu.

Strategiju ulaganja Fonda određuju elementi kao što su: stil upravljanja imovinom, stil upravljanja rizikom, te izloženost određenim geografskim područjima, sektorima, i valutama.

Stil upravljanja Fondom:

 • aktivno upravljanje,
 • održavanje visoke razine likvidnosti Fonda.

Stil upravljanja rizicima Fonda:

 • održavanje umjerene razine profila rizičnosti

Geografska izloženost:

 • Republika Hrvatska.

Sektorska izloženost:

 • suvereni i s njima povezani izdavatelji,
 • municipalni izdavatelji,
 • korporativni izdavatelji, javni sektor.

Dominantna valutna izloženost:

 • EUR,
 • HRK

Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 80% imovine) sastojati od izloženosti suverenom dugu Republike Hrvatske, dok će manji dio imovine (ciljano oko 20% imovine) biti izloženo tržištu novca. Ovisno o tržišnim uvjetima, Fond može tražiti prilike za ostvarivanje dodatnog prinosa pojedinačnim ulaganjem u obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske, u obveznice gospodarskih izdavatelja, te u obvezničke investicijske fondove.

Izloženosti suverenom dugu Republike Hrvatske ostvarivat će se ulaganjem u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske. Izloženost tržištu novca ostvarivat će se ulaganjem u depozite kod kreditnih institucija i novčane UCITS fondove. 

U svakom trenutku ukupna izloženost obvezničkom tržištu, trezorskim i komercijalnim zapisima neće biti manja od 75%.

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

 • do 100% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
 • do 80% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
 • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
 • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
 • do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju;
 • do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
 • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
 • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije.

Osim u dužničke vrijednosne papire, imovina Fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:

 • do 10% u udjele u obvezničkim UCITS fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa  tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
 • do 10% u udjele u novčanim UCITS fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
 • do 10 % u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
 • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, Dozvoljeno je ulaganje u novčane depozite kod financijskih institucija;
 • do 25% u novčane depozite kod financijskih institucija.

Ulaganja Fonda u druge investicijske fondove moraju biti u skladu s dozvoljenim ulaganjima iz ovog Prospekta, a ukupna izloženost Fonda drugim investicijskim fondovima ne smije prelaziti 10% neto imovine Fonda.

U investicijskim fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača mora biti barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja.

Prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.

PBZ Bond
Vrijednost udjela: 136,20; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 136,31; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 136,07; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 135,90; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 135,80; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 135,89; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 136,29; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 136,61; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 136,83; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 137,84; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 138,31; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 139,64; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 140,73; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 141,83; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 142,07; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 142,18; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 142,68; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 142,87; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 142,93; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 142,81; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17 Vrijednost udjela: 142,75; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 139,17
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo24,88
RHMF-O-297A13,55
CROATIA2212,94
RHMF-O-23BA8,98
RHMF-O-222A8,78
CROATIA257,14
RHMF-O-217A6,38
RHMF-O-26CA5,41
CROATIA294,14
RHMF-O-203E4,03
CBRD 6 05/08/203,76
Sektorska struktura ulaganja PBZ Bond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata PBZ Bond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja PBZ Bond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja PBZ Bond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 30.3.2020.136,19661.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 27.3.2020.136,30581.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 26.3.2020.136,06841.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 25.3.2020.135,89611.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 24.3.2020.135,80131.747.948.700,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 23.3.2020.135,89111.631.678.200,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 20.3.2020.136,28741.747.948.700,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 19.3.2020.136,60891.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 18.3.2020.136,82751.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 17.3.2020.137,83691.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 16.3.2020.138,30751.747.948.700,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 13.3.2020.139,64331.631.678.200,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 12.3.2020.140,72981.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 11.3.2020.141,82581.747.948.700,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 10.3.2020.142,06891.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 9.3.2020.142,18241.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 6.3.2020.142,68471.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 5.3.2020.142,86581.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 4.3.2020.142,93201.747.948.700,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 3.3.2020.142,81021.699.037.000,00
PBZ BondPBZ Invest d.o.o. 2.3.2020.142,74621.631.678.200,00