Naziv fonda: Croatia osiguranje
Datum osnivanja fonda: 28.8.2003.
Vrsta fonda: Dobrovoljni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Hrvatska poštanska banka
IBAN fonda:
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (881 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (253 KB)
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond:  HRK
Minimalna uplata u fond:  HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,8000%
Naknada depozitnoj banci: 0,9000%

Imovina fonda na današnji dan: 312.245.000,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -7,7200%
Prinos fonda u 90 dana: -8,5700%
Prinos fonda u 180 dana: -7,2200%
Prinos fonda u godinu dana: -0,7700%
Prosječni godišnji prinos fonda: 3,0134%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Croatia osiguranje
Vrijednost udjela (NAV): 163,6457; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 163,0941; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 162,8418; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 160,8294; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 162,2383; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 162,2376; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 161,8268; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 160,5631; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 160,2436; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 161,4692; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 161,1967; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 164,0456; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 164,2275; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 164,0456; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 164,4528; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 169,4115; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 169,9229; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 169,8029; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 173,5565; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 173,5567; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 173,7922; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 175,0886; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 175,5592; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 174,9715; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 174,6356; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 174,8355; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 174,833; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 175,1452; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 176,6093; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,3487; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,3404; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,5313; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,2531; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,2522; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,2705; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,4693; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,7495; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,5579; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,889; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,7904; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,7904; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,7665; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,7043; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,6306; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,3684; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,1544; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,1966; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,1968; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,1026; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,2081; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,6695; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,9951; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,4223; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,5607; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,5607; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,6335; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,0482; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,2747; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,1484; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,1023; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,092; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,0921; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,8741; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,7911; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,9327; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,7934; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,0303; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,9384; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,9384; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,8624; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,7902; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,1159; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,2268; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,2395; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,1126; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,1126; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 180,0178; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,683; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,2642; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,2463; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,9295; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,0359; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,0358; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,9439; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,0317; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,5381; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,5275; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,5814; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,8534; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,8533; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,9886; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,8929; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,8974; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,8627; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,1879; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,0954; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,0952; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 179,0568; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,924; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,7963; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,8631; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,8587; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,5489; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,5487; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,6484; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,3426; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,6767; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,5399; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,7321; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,7995; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,7992; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,8082; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,53; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,5637; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,4935; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,6204; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,0088; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,0082; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,9754; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,0126; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,1249; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,3039; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,2215; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,1897; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,1891; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,1384; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,8923; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,7076; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,785; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,7417; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,7785; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,7779; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,9168; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,6133; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,7707; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,9823; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,0431; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,8565; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,8561; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,8808; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,2729; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,1412; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,0953; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,0326; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,7699; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,7688; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,7652; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,429; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,735; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,8488; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,0878; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178,0011; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 178; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,821; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,9273; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,9273; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,7811; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,6866; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,6201; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,5564; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,5551; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,479; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,5952; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,3726; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,345; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 177,0035; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 176,6971; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 176,6955; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 176,6244; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 176,1626; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 175,8718; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 175,8668; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 175,9412; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 175,7768; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 175,7751; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 175,7904; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 175,621; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 176,79 Vrijednost udjela (NAV): 175,7874; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 176,79


Ulazna naknada u Croatia osiguranje fond: Višegodišnja ulazna naknada u prve tri godine članstva iznosi 7%, a do najvišeg iznosa od 350,00 kuna godišnje, u narednim godinama 1,5%, a najviše do 75,00 kuna godišnje. Jednokratna ulazna naknada iznosi 1.250,00 kuna i naplaćuje se od prvih uplata. Ulazna naknada ne naplaćuje se u slučaju prelaska članova iz Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo.

Izlazna naknada iz Croatia osiguranje fonda: Naknada za izlaz iz Fonda naplaćuje se od ukupnog iznosa na osobnom računu. Ukoliko se radi o izlasku unutar prve tri godine članstva, naknada može iznositi najviše 7%, a u idućim godinama 1,5%. Izlazna naknada ne naplaćuje se u slučaju prenošenja sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine, u slučaju smrti člana Fonda i u slučaju prenošenja sredstava u drugi fond kojim upravlja Društvo. Naknada se ne naplaćuje ni u slučaju jednokratne isplate članu Fonda koji je navršio 50 godina života i protekom ugovorenog roka iz ugovora o članstvu na osobnom računu ostvario sredstva niža od 10.000,00 kuna.

Osnovni cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga i ostvarenje primjerene stope prinosa na uloženu imovinu, kako bi se osigurala sredstva za isplatu mirovina članovima Fonda u skladu s odredbama Zakona.

Sredstva Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima uz uvažavanje načela sigurnosti, razboritosti i opreza, lojalnosti, skrbi, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, zakonitosti, održavanja odgovarajuće likvidnosti, te zabrane sukoba interesa, kao i podzakonskim propisima, Statutu Fonda i ovom Informativnom prospektu.

Imovina Fonda može se, prema postojećim propisima, ulagati u sljedeće vrste imovine:

  • vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica), odnosno država članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) te Hrvatska narodna banka i središnje banke država članica, odnosno država članica OECD-a, bez ograničenja,
  • obveznice i druge dužničke vrijednosne papire za koje jamči Republika Hrvatska, država članica, odnosno država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka i središnje banke država članica, odnosno država članica OECD-a, bez ograničenja,
  • obveznice i druge dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, odnosno obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, ako je njihov izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, najviše do 30% imovine Fonda,
  • dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, ako je njihov izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, najviše do 30% imovine Fonda,
  • udjele otvorenih investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državi članici odnosno državi članici OECD-a, odnosno dionice zatvorenih investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, najviše do 30% imovine Fonda, s time da ulaganja u navedene vrijednosne papire istog izdavatelja ne smiju prelaziti 5% imovine Fonda,
  • ulaganja u depozite, potvrde o ulozima ili repo poslove kod banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, najviše do 20% imovine Fonda, s time da ulaganja u navedene instrumente prema jednom zajmoprimcu ne smiju prelaziti 2,5% imovine Fonda,
  • sredstva na poslovnom računu mirovinskog fonda, najviše do 5% imovine Fonda,
  • druge oblike imovine koje odredi Agencija.

Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju imovina Fonda može se ulagati u oblike imovine država članica i država članica OECD-a najviše do 25% imovine Fonda.

Kod ulaganja imovine Fonda mogu se upotrebljavati terminski ugovori, opcije i ostali izvedeni financijski instrumenti samo radi zaštite imovine Fonda uz uvjet da ukupna izloženost ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine Fonda. Izloženost prema jednoj osobi na temelju izvedenih financijskih instrumenata ne smije biti veća od:

  • 10% imovine Fonda ako se radi o banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici EU, odnosno državi članici OECD-a,
  • 5% imovine Fonda ako se radi o nekoj drugoj pravnoj osobi.

Društvo će voditi konzervativnu politiku ulaganja i nastojati da 80% imovine Fonda bude uloženo u niskorizične vrijednosne papire, obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove i udjele u otvorenim investicijskim fondovima koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom.

Oko 20% imovine Fonda uložit će se u dionice i udjele otvorenih investicijskih fondova i dionice zatvorenih investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Croatia osiguranje
Vrijednost udjela: 163,65; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 163,09; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 162,84; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 160,83; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 162,24; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 162,24; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 161,83; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 160,56; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 160,24; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 161,47; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 161,20; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 164,05; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 164,23; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 164,05; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 164,45; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 169,41; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 169,92; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 169,80; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 173,56; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 173,56; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 173,79; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 175,09; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 175,56; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 174,97; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 174,64; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00 Vrijednost udjela: 174,84; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 167,00
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 26.3.2020.163,6457312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 25.3.2020.163,0941312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 24.3.2020.162,8418312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 23.3.2020.160,8294312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 22.3.2020.162,2383312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 21.3.2020.162,2376312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 20.3.2020.161,8268312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 19.3.2020.160,5631312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 18.3.2020.160,2436312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 17.3.2020.161,4692312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 16.3.2020.161,1967312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 15.3.2020.164,0456312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 14.3.2020.164,2275312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 13.3.2020.164,0456312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 12.3.2020.164,4528312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 11.3.2020.169,4115312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 10.3.2020.169,9229312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 9.3.2020.169,8029312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 8.3.2020.173,5565312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 7.3.2020.173,5567312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 6.3.2020.173,7922312.245.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 5.3.2020.175,0886325.569.200,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 4.3.2020.175,5592325.569.200,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 3.3.2020.174,9715303.912.900,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 2.3.2020.174,6356316.459.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 1.3.2020.174,8355316.459.000,00
Croatia osiguranjeCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 29.2.2020.174,8330316.459.000,00