Naziv fonda: Croatia osigranje 1000c
Datum osnivanja fonda: 23.11.2017.
Vrsta fonda: Dobrovoljni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Hrvatska poštanska banka
IBAN fonda:
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (613 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (248 KB)
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond:  HRK
Minimalna uplata u fond:  HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,9000%

Imovina fonda na današnji dan: 10.316.000,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -2,1400%
Prinos fonda u 90 dana: -2,3000%
Prinos fonda u 180 dana: -1,9300%
Prinos fonda u godinu dana: 1,7400%
Prosječni godišnji prinos fonda: 3,1293%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Croatia osigranje 1000c
Vrijednost udjela (NAV): 1081,253; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1081,9447; Datum: 29.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1081,9116; Datum: 28.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1081,967; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1083,1295; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1082,5053; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1083,4732; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1079,637; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1082,9955; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1082,962; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1081,3419; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1076,8348; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1075,9261; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1076,4253; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1076,1867; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1086,3197; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1086,2857; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1085,2597; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1082,354; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1095,2646; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1094,7322; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1094,8922; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1102,7218; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1102,688; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,6594; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1106,5178; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,5514; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1106,1971; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1105,0742; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,8887; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,8449; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1106,4669; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1108,8004; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1110,081; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1110,5938; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1113,3201; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1116,9196; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1116,8551; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1116,8168; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1116,5719; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1117,1694; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1116,6888; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1117,2431; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1117,2025; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1117,1544; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1117,0948; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1116,3554; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1115,968; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1115,4132; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1114,9357; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1114,7195; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1114,6761; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1114,1532; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1114,1522; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1112,9415; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,9437; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,3919; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,2557; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,2136; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,3799; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,9649; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1112,0528; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,924; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,608; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1112,9401; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1112,899; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,9721; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,9586; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,9259; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,7001; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1112,3489; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1112,1735; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1112,1327; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,7659; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,643; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,9119; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1112,1873; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1112,0315; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1112,1051; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1112,0627; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1111,6349; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1110,6459; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1108,251; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1108,7433; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,7572; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,8471; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,8097; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,3257; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,1422; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1106,7399; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1106,6658; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1106,9673; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,0597; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,0219; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,5786; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,3383; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,3362; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,1196; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1108,9286; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1108,5279; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1108,4888; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1108,2753; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1108,1449; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,4785; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,5273; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,088; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1106,886; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1106,8477; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,3167; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1107,1948; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,3882; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,1575; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,2582; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,4175; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,3757; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,76; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,7247; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,538; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,4407; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,8456; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,7992; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,7578; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,5703; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,4255; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,6339; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,7648; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,7056; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,6367; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,5952; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,3335; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,0341; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,4559; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,3985; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,1466; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,3932; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,3513; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,0145; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,021; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,8447; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,204; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,113; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,4437; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,4016; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,4165; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1105,6536; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1105,6929; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1105,7305; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1105,9608; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1105,6681; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1105,626; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1105,5839; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,8943; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1105,1467; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,9803; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1105,7902; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1105,5353; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1105,492; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,6419; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,712; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,712; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,3406; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,0777; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,1364; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,3493; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,3052; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,9602; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,7542; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,4811; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,4805; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,6556; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,2872; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1104,2429; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,926; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,7094; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,5061; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,5154; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,3469; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,2183; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,1738; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 1.104,82 Vrijednost udjela (NAV): 1103,2479; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 1.104,82


Ulazna naknada u Croatia osigranje 1000c fond: Član Fonda može odabrati plaćanje ulazne naknade višegodišnje ili jednokratno. Višegodišnja naknada: za prve tri godine članstva iznosi 7%, a do najvišeg iznosa od 350,00 kuna godišnje, u narednim godinama 1,5%, a najviše do 75,00 kuna godišnje za cijelo trajanje članstva. Jednokratna naknada: iznosi 1.250,00 kuna i naplaćuje se od prvih uplata. Ulazna naknada ne naplaćuje se u slučaju prelaska članova iz Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo.

Izlazna naknada iz Croatia osigranje 1000c fonda: Naknada za izlazak iz Mirovinskog fonda obračunava se i naplaćuje samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond pod upravljanjem drugog mirovinskog društva. Naknada za izlazak obračunava se na ukupan iznos na osobnom računu člana Mirovinskog fonda i iznosi 10% od spomenutog iznosa. U slučajevima kada član prenosi sredstva u drugi mirovinski fond pod upravljanjem Mirovinskog društva izlazna se naknada ne naplaćuje.

Investicijski cilj

 

Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, likvidnost i profitabilnost cjelokupnog portfelja Fonda.

Investicijski cilj Fonda je konzervativnim pristupom ulaganju zaštititi imovinu članova te ostvariti stabilan rast uz što manje oscilacije vrijednosti.

 

Strategija ulaganja

 

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda uz konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda. Pritom se vodi računa da:

  • likvidnost imovine Fonda bude usklađena s obvezama Fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina
  • imovina Fonda bude valutno usklađena s obvezama Fonda Društvo će nastojati da 90% imovine Fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Do 10% imovine Fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u Republici Hrvatskoj ili drugim članicama Europske Unije, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan Europske Unije. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.

Croatia osigranje 1000c
Vrijednost udjela: 1.081,25; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.081,94; Datum: 29.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.081,91; Datum: 28.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.081,97; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.083,13; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.082,51; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.083,47; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.079,64; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.083,00; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.082,96; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.081,34; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.076,83; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.075,93; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.076,43; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.076,19; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.086,32; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.086,29; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.085,26; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.082,35; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.095,26; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.094,73; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.094,89; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.102,72; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.102,69; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.103,66; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.106,52; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.107,55; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.106,20; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.105,07; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10 Vrijednost udjela: 1.104,89; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.089,10
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 30.3.2020.1.081,253010.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 29.3.2020.1.081,944710.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 28.3.2020.1.081,911610.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 27.3.2020.1.081,967010.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 26.3.2020.1.083,129510.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 25.3.2020.1.082,505310.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 24.3.2020.1.083,473210.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 23.3.2020.1.079,637010.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 22.3.2020.1.082,995510.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 21.3.2020.1.082,962010.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 20.3.2020.1.081,341910.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 19.3.2020.1.076,834810.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 18.3.2020.1.075,926110.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 17.3.2020.1.076,425310.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 16.3.2020.1.076,186710.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 15.3.2020.1.086,319710.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 14.3.2020.1.086,285710.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 13.3.2020.1.085,259710.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 12.3.2020.1.082,354010.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 11.3.2020.1.095,264610.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 10.3.2020.1.094,732210.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 9.3.2020.1.094,892210.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 8.3.2020.1.102,721810.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 7.3.2020.1.102,688010.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 6.3.2020.1.103,659410.316.000,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 5.3.2020.1.106,51789.795.600,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 4.3.2020.1.107,55149.795.600,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 3.3.2020.1.106,19719.795.600,00
Croatia osigranje 1000cCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 2.3.2020.1.105,074210.493.600,00