Naziv fonda: Croatia osigranje 1000a
Datum osnivanja fonda: 23.11.2017.
Vrsta fonda: Dobrovoljni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Hrvatska poštanska banka
IBAN fonda:
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (615 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (253 KB)
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond:  HRK
Minimalna uplata u fond:  HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,7500%
Naknada depozitnoj banci: 0,9000%

Imovina fonda na današnji dan: 15.637.000,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -9,7600%
Prinos fonda u 90 dana: -11,0300%
Prinos fonda u 180 dana: -8,8800%
Prinos fonda u godinu dana: -1,6200%
Prosječni godišnji prinos fonda: 3,1225%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Croatia osigranje 1000a
Vrijednost udjela (NAV): 1119,3779; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1114,693; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1108,6686; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1081,1208; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1097,3512; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1097,3662; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1095,5933; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1082,9773; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1077,8506; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1090,9359; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1085,0902; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1112,0296; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1112,0459; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1110,627; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1104,7406; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1158,3334; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1163,2193; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1161,5665; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1199,1486; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1199,1702; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1200,3656; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1216,5431; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1221,8056; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1216,3427; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1212,6354; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1211,8901; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1211,9021; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1213,4862; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1228,7056; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1239,9871; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1240,5044; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1251,8337; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1271,2984; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1271,3071; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1271,2916; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1273,6282; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1277,8548; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1274,5464; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1277,4356; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1276,611; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1276,6276; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1276,6408; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1275,9999; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1275,615; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1272,9808; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1270,0294; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1270,0341; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1270,0525; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1269,4169; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1270,9379; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1266,6358; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1260,8046; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1254,1869; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1254,1921; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1254,2106; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1254,5186; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1258,8132; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1261,7839; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1260,548; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1258,388; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1268,2674; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1268,2869; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1266,8997; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1265,2838; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1267,0775; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1265,8747; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1268,0021; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1267,871; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1267,8964; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1267,4828; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1266,1632; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1267,7756; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1268,6856; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1268,7212; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1267,565; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1267,5903; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1267,0024; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1264,3415; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1259,7424; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1258,9399; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1255,8665; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1257,0195; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1257,0464; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1256,5391; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1257,9393; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1254,6351; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1254,5351; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1255,0998; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1257,3121; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1257,3391; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1258,0827; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1257,2742; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1257,2846; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1257,0566; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1259,2465; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1258,6037; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1258,6301; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1258,4751; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1256,4916; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1255,6486; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1256,1132; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1257,442; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1254,0655; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1254,0943; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1254,7753; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1251,8643; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1246,7681; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1245,3174; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1246,8948; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1247,721; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1247,7476; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1247,8347; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1243,9438; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1244,0894; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1241,3141; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1242,9153; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1248,2093; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1248,2338; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1248,045; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1248,5633; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1249,4091; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1249,8751; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1250,1296; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1247,9171; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1247,9415; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1247,6406; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1245,2674; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1244,3249; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1245,532; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1244,8606; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1244,7419; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1244,766; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1245,8868; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1243,1387; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1244,1082; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1245,2329; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1244,919; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1244,0224; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1244,0474; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1244,2138; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1247,9295; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1246,1341; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1245,3392; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1244,1361; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1240,1902; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1240,2144; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1240,2386; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1236,6602; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1239,7241; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1240,6609; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1242,4297; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1241,1186; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1241,1418; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1240,0079; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1240,3778; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1240,3778; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1238,5984; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1237,4007; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1236,4796; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1235,3226; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1235,3438; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1234,848; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1236,2615; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1235,0722; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1234,3478; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1231,6492; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1230,9061; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1230,9262; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1230,5882; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1225,1982; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1222,7581; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1221,711; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1223,6438; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1221,9378; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1221,9573; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1222,0954; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1219,4678; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 1.234,95 Vrijednost udjela (NAV): 1219,8618; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 1.234,95


Ulazna naknada u Croatia osigranje 1000a fond: Član Fonda može odabrati plaćanje ulazne naknade višegodišnje ili jednokratno. Višegodišnja naknada: za prve tri godine članstva iznosi 7%, a do najvišeg iznosa od 350,00 kuna godišnje, u narednim godinama 1,5%, a najviše do 75,00 kuna godišnje za cijelo trajanje članstva. Jednokratna naknada: iznosi 1.250,00 kuna i naplaćuje se od prvih uplata. Ulazna naknada ne naplaćuje se u slučaju prelaska članova iz Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo

Izlazna naknada iz Croatia osigranje 1000a fonda: Naknada za izlazak iz Mirovinskog fonda obračunava se i naplaćuje samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond pod upravljanjem drugog mirovinskog društva. Naknada za izlazak obračunava se na ukupan iznos na osobnom računu člana Mirovinskog fonda i iznosi 10% od spomenutog iznosa. U slučajevima kada član prenosi sredstva u drugi mirovinski fond pod upravljanjem Mirovinskog društva izlazna se naknada ne naplaćuje.

Investicijski cilj

 

Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, likvidnost i profitabilnost cjelokupnog portfelja Fonda.

Investicijski cilj Fonda je rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava u dugom roku uz preuzimanje umjerene razine rizika.

 

Strategija ulaganja

 

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda. Pritom se vodi računa da:

  • likvidnost imovine Fonda bude usklađena s obvezama Fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina
  • imovina Fonda bude valutno usklađena s obvezama Fonda Prema ciljanoj alokaciji 50% imovine ulaže se u dionice ili financijske instrumente kojima se ostvaruje izloženost prema dionicama, poput investicijskih fondova koji su izloženi pretežito dioničkim tržištima i financijskih izvedenica čija se temeljna imovina sastoji od dioničkih indeksa. Preostalih 50% imovine ulaže se u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumente tržišta novca i depozite te financijske instrumente kojima će se ostvariti izloženost prema njima, kao što su investicijski fondovi koji su pretežno izloženi obvezničkim tržištima i tržištima novca te financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata na tržištu novca i tržištu vrijednosnih papira s fiksnim prinosom.
Croatia osigranje 1000a
Vrijednost udjela: 1.119,38; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.114,69; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.108,67; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.081,12; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.097,35; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.097,37; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.095,59; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.082,98; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.077,85; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.090,94; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.085,09; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.112,03; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.112,05; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.110,63; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.104,74; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.158,33; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.163,22; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.161,57; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.199,15; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.199,17; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.200,37; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.216,54; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.221,81; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.216,34; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.212,64; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44 Vrijednost udjela: 1.211,89; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.140,44
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 26.3.2020.1.119,377915.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 25.3.2020.1.114,693015.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 24.3.2020.1.108,668615.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 23.3.2020.1.081,120815.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 22.3.2020.1.097,351215.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 21.3.2020.1.097,366215.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 20.3.2020.1.095,593315.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 19.3.2020.1.082,977315.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 18.3.2020.1.077,850615.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 17.3.2020.1.090,935915.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 16.3.2020.1.085,090215.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 15.3.2020.1.112,029615.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 14.3.2020.1.112,045915.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 13.3.2020.1.110,627015.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 12.3.2020.1.104,740615.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 11.3.2020.1.158,333415.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 10.3.2020.1.163,219315.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 9.3.2020.1.161,566515.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 8.3.2020.1.199,148615.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 7.3.2020.1.199,170215.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 6.3.2020.1.200,365615.637.000,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 5.3.2020.1.216,543115.126.500,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 4.3.2020.1.221,805616.204.400,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 3.3.2020.1.216,342716.204.400,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 2.3.2020.1.212,635416.204.400,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 1.3.2020.1.211,890116.204.400,00
Croatia osigranje 1000aCroatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF d.o.o. 29.2.2020.1.211,902116.204.400,00