Naziv fonda: USA Blue Chip
Datum osnivanja fonda: 13.3.2017.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: Global Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: USD

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda: HR4324840081310001259
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (543 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (256 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (295 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 20 USD
Minimalna uplata u fond: 20 USD

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1500%

Imovina fonda na današnji dan: 4.290.000,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -6,8800%
Prinos fonda u 90 dana: -13,1100%
Prinos fonda u 180 dana: -6,3500%
Prinos fonda u godinu dana: -7,1500%
Prosječni godišnji prinos fonda: -2,9324%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: USA Blue Chip
Vrijednost udjela (NAV): 18,2648; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 17,8888; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 18,4147; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 17,5726; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 17,1249; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 15,6525; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 16,0162; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 16,4649; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 15,9642; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 16,737; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 16,1577; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 18,0471; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 16,9304; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 18,2232; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 18,9527; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 18,3675; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,4219; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,6535; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,1977; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,7185; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,111; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,6142; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,7369; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,0116; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,1349; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,5036; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,8489; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0004; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9904; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9294; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0468; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0517; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0786; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,127; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,018; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9187; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,8589; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9631; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,017; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,8294; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,7059; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,5803; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,8746; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,876; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9727; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,919; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,1508; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,3325; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,3452; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,2871; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,3395; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,3448; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,3325; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,2858; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,3502; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,301; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,1908; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,1714; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0831; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0542; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0163; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,1191; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0216; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0068; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0614; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0757; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0749; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0954; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0743; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0651; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,134; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0557; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,0177; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 21,1054; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,95; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,8905; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9015; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9644; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,7817; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,783; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,6793; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,8269; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,8833; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9404; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9421; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9031; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9364; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,7634; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,7592; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,822; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9124; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9265; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,9449; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,8902; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,8448; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,8382; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,788; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,8333; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,7916; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,346; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,4599; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,518; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,5711; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,3807; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,1713; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,0474; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 20,0008; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,9903; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,8616; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,9086; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,8816; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,9348; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,7997; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,8119; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,6076; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,4835; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,6075; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 20,24 Vrijednost udjela (NAV): 19,689; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 20,24


Ulazna naknada u USA Blue Chip fond: Ulazna naknada se ne naplaćuje

Izlazna naknada iz USA Blue Chip fonda: Za ulaganja do 6 mjeseci izlazna naknada iznosi 2,0%. Za ulaganja od 6 mjeseci do 12 mjeseci izlazna naknada iznosi 1,0%. Za ulaganja duža od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda – prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto vrijednosti imovine Fonda, Imovina Fonda će se ulagati u sljedeće instrumente i sa slijedećim ograničenjima:

 1. do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100;
 2. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u UCITS fondove koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU ili druge investicijske fondove koju su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU, ili u trećoj državi a koji pretežno ulažu imovinu u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine, posluju po načelima razdiobe rizika te čiji se udjeli na zahtjev otkupljuju izravno ili neizravno iz imovine tog fonda, pod slijedećim uvjetima:
  • da su takvi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom.
  • da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića istovjetni zahtjevima propisanima Zakonom
  • da se o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja,
  • da je prospektom UCITS fonda ili drugog investicijskog fonda čije se udjele ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno da ukupno najviše 10% neto imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova
  • da ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5 posto;
 3. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije;
 4. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u novac na računima;
 5. do 10% neto vrijednosti imovine Fonda u financijske izvedenice i to:
  • kupnju „put“ opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima u svrhu zaštite vrijednosti imovine;
  • izdavanje “call” i “put” opcijskih ugovora čime se ostvaruje prihod od premije koji služi za financiranje kupnje opcijskih ugovora opisanih u prethodnoj točci.

Zaštita imovine postiže se kupnjom “put” opcijskih ugovora čime se kupuje pravo da se određeni vrijednosni papir za vrijeme trajanja opcijskog ugovora uvijek može prodati po određenoj (izvršnoj) cijeni. Za kupnju takvog opcijskog ugovora plaća se premija.

Kako bi se financirala navedena premija za kupnju “put” opcijskih ugovora izdaje se ili “call” opcijske ugovore čime se odriče rasta vrijednosti imovine iznad određene (izvršne) cijene za vrijeme trajanja ugovora ili “put” opcijske ugovore čime se obvezuje kupiti određeni vrijednosni papir po određenoj (izvršnoj) cijeni za vrijeme trajanja ugovora. U zamjenu za izdavanje opcijskih ugovora dobiva se novčana premija.

“Put” opcijski ugovori izdaju se isključivo u iznosu koji je pokriven stanjem novčanih sredstava na računu Fonda. Istovremenim držanjem kupljenih “put” opcijskih ugovora i izdanih “call” opcijskih ugovora vrijednost imovine se fiksira između određenih (izvršnih) cijena po kojima su opcijski ugovori sklopljeni. Izdavanjem “put” opcijskih ugovora sukladno razini novčanih sredstava na računu Fonda generira se dodatan prihod.

 

Dopuštenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore

 

Ulaganje u opcijske ugovore (kupnja i izdavanje) dopušteno je isključivo u svrhu zaštite imovine i ostvarenja prinosa za Fond. Opcijski ugovori kupuju se i izdaju na pojedinačne pozicije u portfelju ili na dionice fondova koji odražavaju vrijednost S&P500, Dow Jones Industrial Average i Nasdaq 100 indeksa (“Exchange Traded Funds”).

Ulaganje u navedene instrumente radi se s ciljem umanjena rizika od gubitka vrijednost imovine i umanjenja volatilnosti prinosa Fonda.

USA Blue Chip
Vrijednost udjela: 18,26; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 17,89; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 18,41; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 17,57; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 17,12; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 15,65; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 16,02; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 16,46; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 15,96; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 16,74; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 16,16; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 18,05; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 16,93; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 18,22; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 18,95; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 18,37; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 19,42; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 19,65; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 20,20; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 19,72; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90 Vrijednost udjela: 20,11; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 17,90
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo43,60
Novac na računu Interactive Brokers (USD)16,65
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)6,08
Tyson Foods, Inc. (TSN)5,55
TE Connectivity Ltd. (TEL)4,53
Lam Research Corporation (LRCX)4,18
Apple Inc. (AAPL)4,15
Discover Financial Services (DFS)3,97
Alphabet Inc. (GOOGL)3,90
Citigroup Inc. (C)3,84
Lennar Corporation (LEN)3,55
Sektorska struktura ulaganja USA Blue Chip fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata USA Blue Chip fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja USA Blue Chip fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja USA Blue Chip fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 30.3.2020.18,26484.182.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 27.3.2020.17,88884.106.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 26.3.2020.18,41474.288.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 25.3.2020.17,57264.176.900,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 24.3.2020.17,12494.290.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 23.3.2020.15,65253.642.600,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 20.3.2020.16,01623.958.800,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 19.3.2020.16,46493.875.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 18.3.2020.15,96423.678.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 17.3.2020.16,73703.803.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 16.3.2020.16,15773.678.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 13.3.2020.18,04715.694.900,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 12.3.2020.16,93045.510.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 11.3.2020.18,22325.675.700,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 10.3.2020.18,95276.086.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 9.3.2020.18,36755.942.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 6.3.2020.19,42196.385.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 5.3.2020.19,65356.475.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 4.3.2020.20,19776.863.000,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 3.3.2020.19,71856.258.600,00
USA Blue ChipGlobal Invest d.o.o. 2.3.2020.20,11106.407.500,00