Naziv fonda: Raiffeisen Classic
Datum osnivanja fonda: 2.12.2014.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRRBAIURBCL6

Prospekt fonda: Prospekt (590 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (769 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (138 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 66 EUR
Minimalna uplata u fond: 66 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,2500%
Naknada depozitnoj banci: 0,1300%

Imovina fonda na današnji dan: 652.987.400,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -4,6600%
Prinos fonda u 90 dana: -4,7100%
Prinos fonda u 180 dana: -5,3700%
Prinos fonda u godinu dana: -1,8800%
Prosječni godišnji prinos fonda: 1,4855%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Raiffeisen Classic
Vrijednost udjela (NAV): 108,1749; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 108,2185; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 108,1533; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 108,2262; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 108,3157; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 108,4593; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 108,8081; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 109,2395; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 110,0137; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 110,5253; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 111,0651; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 111,8033; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 112,4543; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 112,8694; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,1892; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,2846; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5878; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,7042; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6733; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5076; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5186; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,4674; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,9024; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,0927; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,2611; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,347; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,4181; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,4495; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,4177; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,3001; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,1882; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,0859; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,0033; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,9423; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,8313; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6895; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,7179; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,7424; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,7506; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,7235; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,7252; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,7015; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6739; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6844; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6162; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5914; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6665; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6536; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6645; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6242; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5571; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5633; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5717; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6285; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6399; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6098; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6676; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6717; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6677; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6482; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,618; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5443; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5229; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,545; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6173; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6203; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5959; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,573; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5939; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6197; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5769; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5431; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,4908; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5091; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,537; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5412; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,548; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5491; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5481; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5791; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5784; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,5704; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6363; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6534; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6461; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6518; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6223; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6199; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6221; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6097; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6132; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6532; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,6846; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,7622; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,8388; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,8952; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,9743; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,909; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 113,9486; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,0172; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,0108; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,0253; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,122; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,1171; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,1303; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,1219; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,1974; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,2253; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,2155; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,1777; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,1864; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,2372; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,2282; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,2597; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,2925; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,3104; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,3019; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,3101; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,3403; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,3473; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,3521; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 113,35 Vrijednost udjela (NAV): 114,3279; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 113,35


Ulazna naknada u Raiffeisen Classic fond: ulazna naknada se ne naplaćuje

Izlazna naknada iz Raiffeisen Classic fonda: 1% na ulaganja kraća od 1 godine, u slučaju periodičkog otkupa udjela iz Fonda, tj. rentne isplate, naknada se ne naplaćuje

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru.

Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država. Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih zapisa u omjeru ne manjem od 75%. Cijena udjela Fonda biti će pod utjecajem fiksnog prinosa kamatonosnih instrumenata, promjene cijena dužničkih vrijednosnih papira uslijed promjene kamatnih stopa, te manjim dijelom valutne izloženosti sporednim valutama.

Duracija Fonda će ovisiti primarno o visini kamatnih stopa na depozitima denominiranim u euru u domaćim bankama te o očekivanju pomaka domaćih i inozemnih krivulja prinosa. Modificirana duracija neće biti ispod 1,5 godine.

Strategija upravljanja je aktivna, te Fond nema mjerilo (benchmark).

Iznimno, u određenim razdobljima udio novčanih sredstava i depozita može biti velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja efekta mogućeg pada cijena vrijednosnih papira. S obzirom na strategiju ulaganja Fond se sukladno definicijama iz Kodeksa poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima klasificira kao obveznički fond.

Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja Fond ulaže u financijske instrumente u skladu s ograničenjima definiranim Zakonom i na temelju Zakona donesenim propisima, te u skladu sa strategijom i ciljem Fonda definiranim ovim Prospektom.

 

Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca

 


Fondu je dopušteno ulaganje u dužničke prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca. Instrumenti tržišta novca su instrumenti čije je dospijeće ili preostalo dospijeće 397 dana ili manje i čiji prinosi su podložni utjecaju promjena uvjeta na tržištu novca. Fond ulaže u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske Unije i Sjedinjene Američke Države bez ograničenja. Pri tome se u instrumente tržišta novca može uložiti do 75% neto vrijednosti imovine Fonda. Ulaganje u pojedinačne korporativne dužničke vrijednosne papire nije dozvoljeno izuzev onih korporativnih dužničkih vrijednosnih papira za koje u cijelosti jamče prethodno navedene države.

Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna
Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države. Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

 

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom

 

Fond može ulagati u UCITS fondove koji pretežno ulažu u instrumente s fiksnim prinosom. Dodatno, Fond može ulagati i u druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji pretežito ulažu u instrumente s fiksnim prinosom pod uvjetom da su takvi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom, razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja. Dozvoljeno je ulaganje u one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine.

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3,5% godišnje.

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom na takva se ulaganja Fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada.

Dozvoljeno ulaganje u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iznosi do 10% neto vrijednosti imovine Fonda.

 

Izvedeni financijski instrumenti

 

Fond ulaže u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice). Fond ulaže u financijske izvedenice kojima se temeljna imovina sastoji od kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta. Sukladno Zakonu, ukupna izloženost Fonda prema izvedenim financijskim insturmentima ni u kom slučaju ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine Fonda. Fond ulaže u neuvrštene (OTC) izvedenice koje podliježu svakodnevnom pouzdanom i provjerljivom vrednovanju te ih je u svakom trenutku moguće prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev Fonda.

Društvo za račun Fonda ugovara transakcije s neuvrštenim (OTC) izvedenicama s institucijama koje podliježu bonitetnom nadzoru, te pripadaju kategorijama koje može propisati Agencija.

 

Depoziti

 

Fond ulaže u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU do 50% neto vrijednosti imovine Fonda.

 

REPO

 

Društvo može za račun Fonda ugovarati repo transakcije. Fond može u repo transakciji sudjelovati kao kupac (obrnuti repo ugovor) ili kao prodavatelj (repo ugovor). Repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata (obrnuti repo ugovor) mogu se ugovarati pod uvjetom da su predmet transakcije financijski instrumenti koje je izdala ili za koje jamči država članica EU ili Sjedinjene Američke države.

Repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda. Iznimka od primjene ograničenja ulaganja Iznimno od ograničenja ulaganja iz članka 250, stavka (1), točke 6. Zakona, a u skladu s člankom 250 b) Zakona, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je Društvu ulaganje iznad 35%, i to do 100% neto vrijednosti imovine Fonda, u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države.

Ulaganja u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska čine dio strategije ulaganja Fonda, te značajan dio imovine Fonda može biti izložen Republici Hrvatskoj. Iznimku od primjene ograničenja ulaganja za ulaganja u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za koje jamči Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države Društvo može koristiti kao sigurnu luku (safe heaven) u okolnostima značajnih poremećaja na financijskim tržištima, uslijed kojih, prema procjeni Društva, ulaganje u financijske instrumente ostalih izdavatelja dozvoljenih Prospektom može dovesti do značajne promjene profila rizika Fonda.

Raiffeisen Classic
Vrijednost udjela: 108,17; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 108,22; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 108,15; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 108,23; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 108,32; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 108,46; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 108,81; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 109,24; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 110,01; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 110,53; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 111,07; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 111,80; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 112,45; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 112,87; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 113,19; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 113,28; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 113,59; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 113,70; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 113,67; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 113,51; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99 Vrijednost udjela: 113,52; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,99
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo35,93
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO297A011,73
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA210,89
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS10289539897,82
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS11172989165,41
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS05258278455,17
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO23BA45,04
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.4,63
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.4,63
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E04,41
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS17134626684,34
Sektorska struktura ulaganja Raiffeisen Classic fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Raiffeisen Classic fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Raiffeisen Classic fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Raiffeisen Classic fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 30.3.2020.108,1749652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 27.3.2020.108,2185652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 26.3.2020.108,1533652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 25.3.2020.108,2262652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 24.3.2020.108,3157652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 23.3.2020.108,4593652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 20.3.2020.108,8081652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 19.3.2020.109,2395652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 18.3.2020.110,0137652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 17.3.2020.110,5253652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 16.3.2020.111,0651652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 13.3.2020.111,8033652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 12.3.2020.112,4543652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 11.3.2020.112,8694652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 10.3.2020.113,1892652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 9.3.2020.113,2846652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 6.3.2020.113,5878652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 5.3.2020.113,7042652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 4.3.2020.113,6733652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 3.3.2020.113,5076652.987.400,00
Raiffeisen ClassicRaiffeisen Invest d.o.o. 2.3.2020.113,5186652.987.400,00