Naziv fonda: Raiffeisen USD 2012 Bond
Datum osnivanja fonda: 25.9.2018.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: USD

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRRBAIU20219

Prospekt fonda: Prospekt (610 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (281 KB)
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 USD
Minimalna uplata u fond: 100 USD

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,1500%
Naknada depozitnoj banci: 0,0100%

Imovina fonda na današnji dan: 56.633.301,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: 0,4600%
Prinos fonda u 90 dana: 0,3000%
Prinos fonda u 180 dana: 0,8800%
Prinos fonda u godinu dana: 2,5900%
Prosječni godišnji prinos fonda: 3,4249%

Ulazna naknada u Raiffeisen USD 2012 Bond fond: Ulazna naknada iznosi 5,0%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Raiffeisen USD 2012 Bond
Vrijednost udjela (NAV): 105,7699; Datum: 25.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,7367; Datum: 22.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,7238; Datum: 21.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,7191; Datum: 20.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,7044; Datum: 19.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,6635; Datum: 18.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,6255; Datum: 15.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,6063; Datum: 14.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,6047; Datum: 13.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,5967; Datum: 12.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,5876; Datum: 11.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,5392; Datum: 8.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,5336; Datum: 7.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,5113; Datum: 6.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,4706; Datum: 5.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,4118; Datum: 4.5.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,3687; Datum: 30.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,3285; Datum: 29.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,3324; Datum: 28.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,3268; Datum: 27.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2845; Datum: 24.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2664; Datum: 23.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2433; Datum: 22.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2366; Datum: 21.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2351; Datum: 20.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1578; Datum: 17.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1242; Datum: 16.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,0795; Datum: 15.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,0043; Datum: 14.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,8753; Datum: 10.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,8638; Datum: 9.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,6963; Datum: 8.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,6353; Datum: 7.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,611; Datum: 6.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,5647; Datum: 3.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,5567; Datum: 2.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,5033; Datum: 1.4.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,4854; Datum: 31.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,3993; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,3706; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,1242; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,0113; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,0207; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,0172; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,225; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,2263; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,5357; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,0574; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2382; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,5768; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,7057; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,8943; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,9175; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,9173; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,9194; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,9035; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,8569; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,6346; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,4831; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,3955; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,4438; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,4568; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,4488; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,447; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,397; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,3771; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,3669; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,3568; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,3208; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2937; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2852; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2844; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2893; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2981; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2683; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2537; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2482; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2569; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,3218; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,272; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2601; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2449; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2331; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2509; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2404; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2182; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2276; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2322; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,2317; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,175; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1573; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1934; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1823; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1916; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1875; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1746; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1827; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1989; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1908; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1341; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1238; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,135; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,1021; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,0593; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,0463; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,0116; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,9738; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,0011; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,9736; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,9508; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,9328; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,893; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,9389; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,9272; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,9343; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,8972; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,9031; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,906; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,9104; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 105,18 Vrijednost udjela (NAV): 104,8945; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 105,18

Izlazna naknada iz Raiffeisen USD 2012 Bond fonda: Izlazna naknada iznosi 5,0%

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 6% u USD u periodu od tri (3) godine (ciljana cijena 106 USD; 1,96% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Fond je osnovan na određeno vrijeme. Datum prestanka tj.datum dospijeća Fonda je 1. listopada 2021. godine. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica čije je preostalo vrijeme dospijeća veće od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manji od 49% neto imovine Fonda.

U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Fond ulaže u:

  • obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
  • depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU.

Ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja: Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države za koje je Fond dobio odobrenje Agencije, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda.

Fondu je dozvoljeno ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske.

Financijske izvedenice koriste se u svrhu zaštite imovine fonda od tržišnog rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda.

Repo ugovori se koriste u svrhu kratkoročnog financiranja, kako bi se prevladala potreba za likvidnim sredstvima u slučaju isplate udjelničarima, te u svrhu generiranja dodatnog učinka financijske poluge.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda. Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

Cjelokupna dobit fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela.

Raiffeisen USD 2012 Bond
Vrijednost udjela: 105,77; Datum: 25.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,74; Datum: 22.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,72; Datum: 21.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,72; Datum: 20.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,70; Datum: 19.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,66; Datum: 18.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,63; Datum: 15.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,61; Datum: 14.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,60; Datum: 13.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,60; Datum: 12.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,59; Datum: 11.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,54; Datum: 8.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,53; Datum: 7.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,51; Datum: 6.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,47; Datum: 5.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,41; Datum: 4.5.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,37; Datum: 30.4.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,33; Datum: 29.4.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57 Vrijednost udjela: 105,33; Datum: 28.4.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,57
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 25.5.2020.105,769956.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 22.5.2020.105,736756.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 21.5.2020.105,723856.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 20.5.2020.105,719156.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 19.5.2020.105,704456.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 18.5.2020.105,663556.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 15.5.2020.105,625556.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 14.5.2020.105,606356.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 13.5.2020.105,604756.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 12.5.2020.105,596756.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 11.5.2020.105,587656.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 8.5.2020.105,539256.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 7.5.2020.105,533656.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 6.5.2020.105,511356.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 5.5.2020.105,470656.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 4.5.2020.105,411856.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 30.4.2020.105,368756.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 29.4.2020.105,328556.633.301,00
Raiffeisen USD 2012 BondRaiffeisen Invest d.o.o. 28.4.2020.105,332456.633.301,00