Naziv fonda: Raiffeisen Eurski Val 2025
Datum osnivanja fonda: 3.6.2019.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRRBAIUREVB1

Prospekt fonda: Prospekt (292 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (237 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (137 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 EUR
Minimalna uplata u fond: 100 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1000%

Imovina fonda na današnji dan: 74.361.265,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -4,4300%
Prinos fonda u 90 dana: -4,0000%
Prinos fonda u 180 dana: -4,5200%
Prinos fonda u godinu dana: 0,0000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,0%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Raiffeisen Eurski Val 2025
Vrijednost udjela (NAV): 98,5569; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 98,61; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 98,6527; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 98,6668; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 98,8216; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 98,8899; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 99,5065; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 99,8429; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 100,3466; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 101,0488; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 101,1849; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 101,8664; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,2242; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,9068; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,1093; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,1465; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,4742; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,5542; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,5684; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,3303; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,1532; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,1203; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,5622; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,7284; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,8191; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,89; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,938; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,9473; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,9361; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,7875; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,6421; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,5949; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,4889; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,379; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2449; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,118; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,1433; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,1544; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,1066; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,0389; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,0317; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,9904; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,9187; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,9212; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,8178; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,7732; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,8187; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,8284; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,8447; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,799; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6848; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6639; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6956; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,7484; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,7645; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,749; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,8032; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,8228; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,7981; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,7776; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,7442; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6417; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6587; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6498; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6673; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,655; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6412; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,625; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6174; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,621; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,5253; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,4396; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,3785; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,3707; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,3873; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,4293; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,4098; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,39; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,4098; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,3987; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,4109; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,4811; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6249; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6342; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6251; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6311; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,5925; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,5816; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,5534; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,5155; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,4428; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,5358; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,6972; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,7908; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,8226; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,8411; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,8868; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 102,9592; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,0491; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,193; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2151; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2935; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2715; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2459; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2456; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,266; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,3049; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,3049; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,3143; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2959; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,23; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,204; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2464; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2326; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2682; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,3023; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,3164; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2894; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2731; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,3023; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,3043; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,3212; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 102,66 Vrijednost udjela (NAV): 103,2406; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 102,66


Ulazna naknada u Raiffeisen Eurski Val 2025 fond: Ulazna naknada iznosi 5,00%.

Izlazna naknada iz Raiffeisen Eurski Val 2025 fonda: Izlazna naknada iznosi 5,00%.

Ulagateljski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na period od šest (6) godina, uz ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 3% u periodu držanja (ciljana cijena 103 EUR; prosječni godišnji prinos 0,5%).

Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda. Pri izračunu ciljanog prinosa u razdoblju trajanja Fonda Društvo je koristilo tržišne prinose potencijalnih ulaganja važeće u trenutku pisanja ovog Prospekta ponderirane potencijalnim udjelima u imovini Fonda. Tako dobiven prinos umanjen je za očekivane troškove Fonda.

 

Posebne okolnosti

 

Društvo će jednom godišnje omogućiti udjelničarima izdavanje i otkup udjela bez ulaznih i izlaznih naknada u periodu od minimalno 2 uzastopna tjedna u svakoj narednoj godini u mjesecu koji odgovara mjesecu početka rada Fonda, o  cijenama udjela važećim za navedene dane.

Jednu godinu prije dana dospijeća Fonda, Društvo neće naplaćivati ulazne i izlazne naknade. Društvo će vijest o ukidanju ulaznih i izlaznih naknada objaviti na svojim internetskim stranicama najkasnije dan prije ukidanja naknada.

Za sve ulagatelje koji kupuju udjele Fonda nakon inicijalne ponude, a drže ih do dospijeća Fonda, očekivani prinos može biti različit od ciljanog prinosa Fonda i ovisiti će o razlici ciljane cijene na dan dospijeća Fonda i cijene po kojoj su udjeli Fonda kupljeni. Ulagatelji koji sredstva ne drže punih šest (6) godina, odnosno do dospijeća Fonda, radi povećane volatilnosti cijene udjela Fonda, posebice u prvim godinama rada, izlažu se mogućnosti ostvarenja prinosa različitog od ciljanog prinosa.

Društvo će Fond pripojiti fondu istog ili nižeg profila rizika pod upravljanjem Društva u slučaju ako prosječna dnevna neto vrijednost imovine UCITS fonda s javnom ponudom padne ispod 5.000.000,00 kuna tijekom tri uzastopna kalendarska mjeseca.

 

Strategija i ciljana struktura ulaganja

 

Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući više od 51% u u državne obveznice Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europske unije. Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja te će strategija upravljanja biti aktivna. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Cijena udjela Fonda bit će pod utjecajem:

  • fiksnog prinosa kamatonosnih instrumenata,
  • promjene cijena obveznica i instrumenata tržišta novca
  • kamatnih stopa na depozite te
  • manjim dijelom valutne izloženosti sporednim valutama.

Radi ograničenog trajanja Fonda, počeno prosječno vrijeme do dospijeća financijskih instrumenta i depozita će se protekom vremena smanjivati. Da bi fond ostvario investicijski cilj u razdoblju trajanja od 6 godina, prosječno vrijeme dospijeća instrumenata u Fondu u početku će biti oko 6 godina. To znači da će Fond u početku pretežito ulagati u obveznice. S protekom vremena prosječno vrijeme dospijeća financijskih instrumenata će se smanjivati u skladu s preostalim vremenom trajanja Fonda.

Početna veća izloženost obveznicama omogućuje ostvarenje ciljanog prinosa u skladu sa uvjetima na tržištu obveznica. Preostalo vrijeme do dospijeća pojedine obveznice u Fondu može biti kraće ili dulje od razdoblja trajanja Fonda. S protekom vremena preostalo vrijeme do dospijeća pojedinih obveznica će se smanjivati te može biti kraće od 397 dana, pa će se time povećati udio instrumenta tržišta novca u Fondu. Također, dio obveznica će dospijeti te će imovina Fonda biti  reinvestirana. Budući da se reinvestiranje novčanih tokova od priljeva financijskih instrumenata i depozita vrši po tržišnim uvjetima, dospijeće financijskih instrumenata i depozita bit će što je moguće bliže roku dospijeća Fonda. Time će se nastojati smanjiti utjecaj kretanja tržišnih kamatnih stopa na očekivanu vrijednost udjela na dan dospijeća Fonda.

Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja Fond ulaže u financijske instrumente i drugu dozvoljenu imovinu u skladu s ograničenjima definiranim Zakonom i na temelju Zakona donesenim propisima, te u skladu sa strategijom i ciljem Fonda definiranim ovim Prospektom. 

Fondu je dopušteno ulaganje u obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca. Instrumenti tržišta novca su instrumenti čije je dospijeće ili preostalo dospijeće 397 dana ili manje i čiji su prinosi podložni utjecaju promjena uvjeta na tržištu novca.

U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda. Fond ulaže u obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije Ukupno ulaganje u financijske instrumente koji su izdani ili za koje jamče pojedine države, za koje je Fond dobio odobrenje Agencije, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda.

Fond je od Agencije dobio odobrenje primjene iznimke od ograničenja ulaganja za slijedećedržave: Republika Hrvatska, Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Poljska i Savezna Republika Njemačka. 

Fond ulaže u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice). Fond ulaže u financijske izvedenice kojima se temeljna imovina sastoji od kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta. Sukladno Zakonu, ukupna izloženost Fonda prema izvedenim financijskim instrumentima ni u kom slučaju ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine Fonda.

Fond ulaže u OTC izvedenice koje podliježu svakodnevnom pouzdanom i provjerljivom vrednovanju te ih je u svakom trenutku moguće prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev Fonda. Vrednovanje OTC izvedenica u Društvu provodi funkcija upravljanja rizicima koja je neovisna od organizacijske jedinice za upravljanje imovinom. Vrednovanje OTC izvedenica podložno je periodičkoj provjeri i usklađivanju vrednovanja s drugom ugovornom stranom u OTC transakciji. ž

Društvo za račun Fonda ugovara transakcije s OTC izvedenicama s institucijama koje podliježu bonitetnom nadzoru, te pripadaju kategorijama koje može propisati Agencija. Financijske izvedenice koriste se u svrhu zaštite imovine Fonda od tržišnog rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa i smanjenja troškova Fonda.

Fond ulaže u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Raiffeisen Eurski Val 2025
Vrijednost udjela: 98,56; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 98,61; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 98,65; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 98,67; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 98,82; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 98,89; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 99,51; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 99,84; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 100,35; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 101,05; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 101,18; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 101,87; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 102,22; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 102,91; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 103,11; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 103,15; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 103,47; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 103,55; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 103,57; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 103,33; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16 Vrijednost udjela: 103,15; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,16
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 30.3.2020.98,556974.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 27.3.2020.98,610074.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 26.3.2020.98,652774.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 25.3.2020.98,666874.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 24.3.2020.98,821674.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 23.3.2020.98,889974.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 20.3.2020.99,506574.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 19.3.2020.99,842974.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 18.3.2020.100,346674.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 17.3.2020.101,048874.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 16.3.2020.101,184974.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 13.3.2020.101,866474.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 12.3.2020.102,224274.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 11.3.2020.102,906874.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 10.3.2020.103,109374.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 9.3.2020.103,146574.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 6.3.2020.103,474274.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 5.3.2020.103,554274.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 4.3.2020.103,568474.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 3.3.2020.103,330374.361.265,00
Raiffeisen Eurski Val 2025Raiffeisen Invest d.o.o. 2.3.2020.103,153274.361.265,00