Naziv fonda: Allianz Portfolio
Datum osnivanja fonda: 11.5.2009.
Vrsta fonda: Mješoviti fond
Društvo koje upravlja fondom: Allianz Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR7823600001300067462
ISIN fonda: HRAZINUALPO5

Prospekt fonda: Prospekt (713 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (138 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (190 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 2500 HRK
Minimalna uplata u fond: 1000 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1400%

Imovina fonda na današnji dan: 114.995.900,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -8,8100%
Prinos fonda u 90 dana: -10,4300%
Prinos fonda u 180 dana: -9,9000%
Prinos fonda u godinu dana: -0,9600%
Prosječni godišnji prinos fonda: 4,8120%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Allianz Portfolio
Vrijednost udjela (NAV): 166,8559; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 167,1815; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 167,482; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 166,5054; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 165,7751; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 163,9181; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 165,2159; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 164,1661; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 165,4592; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 167,3378; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 166,7697; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 171,2756; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 170,1075; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 174,9111; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 176,238; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 175,4175; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 181,5146; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 183,211; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 183,7983; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 183,1189; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 182,9519; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 182,9734; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,035; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,4086; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 184,5122; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,679; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 188,201; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 188,3663; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 188,5696; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 188,423; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 188,3089; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 188,3797; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 188,1072; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,877; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,7656; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,518; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,7347; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,8227; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,2014; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,9449; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,987; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,5353; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,2097; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,7163; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,7129; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,9114; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,3192; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,3752; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,0812; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,9224; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,0333; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,9431; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,9641; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,4062; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,4095; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,5371; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 187,1514; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,7714; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,636; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,7993; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,9475; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,5461; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,2828; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,342; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,7424; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,5691; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,604; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,0809; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,194; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,1516; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,1578; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,0811; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,9514; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,6731; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,768; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,632; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,7743; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,858; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,9167; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,914; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,937; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,3685; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,3392; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,3255; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,3174; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,3055; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,2373; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,2423; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,0885; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,6691; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,6131; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,5388; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,5865; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,5455; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,7499; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,8336; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,8881; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,9678; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,1273; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,3023; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,3626; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,3844; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,259; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,4875; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,7305; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,6901; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,5369; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,9005; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,9231; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,8564; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,6968; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,7874; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,8048; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,4517; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,4132; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 186,0268; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,2396; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 185,1267; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 184,85; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 184,8849; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 183,96 Vrijednost udjela (NAV): 184,6337; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 183,96


Ulazna naknada u Allianz Portfolio fond: Ulazna naknada se plaća prilikom kupnje udjela u Fondu i to ovisno o iznosu ulaganja: za ulaganja do iznosa 49.999,99 kuna ulazna naknada iznosi 3.00% od sredstava koja se uplaćuju u Fond, za ulaganja od 50.000,00 do 499.999,99 kuna ulazna naknada iznosi 2.50% od sredstava koja se uplaćuju u Fond, za ulaganja od 500.000,00 do 999.999,99 kuna ulazna naknada iznosi 2.00% od sredstava koja se uplaćuju u Fond i za ulaganja od 1.000.000,00 kuna ili veća, ulazna naknada se ne naplaćuje. U slučaju kupnje udjela u Fondu putem trajnog naloga, Uprava Društva može odrediti visinu ulazne naknade različitu od predhodno navedenog. Ulazna naknada obračunata na uplate udjela u Fond, prihod je Društva. Uprava Društva može donijeti odluku o promjeni ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz Allianz Portfolio fonda: Plaća se prilikom prodaje udjela u Fondu i to ovisno o razdoblju ulaganja: za ulaganje do godine dana izlazna naknada iznosi 2.00% od sredstava koja se povlače iz Fonda, za ulaganje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 1.50% od sredstava koja se povlače iz Fonda, za ulaganje od dvije do tri godine izlazna naknada iznosi 1.00% od sredstava koja se povlače iz Fonda, a nakon tri godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje. Ako je ulagač u više navrata kupovao udjele, prilikom prodaje udjela izlazna naknada se za svaki udjel posebno računa na temelju trajanja ulaganja za taj udjel. Izlazna naknada obračunata na isplate udjela iz Fonda, prihod je Društva. Uprava Društva može donijeti odluku o promjeni izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Ograničenje ulaganja imovine Fonda:

 • imovina Fonda se investira u različite klase imovine,
 • udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.

Dozvoljena ulaganja (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

 • dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili Hrvatska Narodna Banka - do 60%,
 • dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj - do 50%,
 • dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za njih jamči, druga država članica Europske Unije, država članica OECD-a ili država članica CEFTA-e - do 50%,
 • dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e - do 25%,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske - do 60%,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja s područja zemalja članica EU ili država članica OECD-a - do 50%,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja s područja Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova - do 35%,
 • depozite kod ovlaštenih banaka - do 60%, uz uvjet da se najviše 20% imovine Fonda može položiti u jednu te istu banku,
 • sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume) sa gore navedenim dužničkim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca - do 20%,
 • udjele UCITS fondova koji pretežno ulažu u prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i depozite kod kreditnih institucija, koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi pod uvjetom da su takvi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice EU ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom, da je razina zaštite za imatelja udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića istovjetni zahtjevima propisanima Zakonom, da se o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja, te da je prospektom investicijskog fonda čiji se udjeli ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno da ukupno najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova - do 10% i
 • terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.

Do 60% neto imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, te do 50% neto imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske. (Napomena: Za ulaganje iz ovog odlomka Fond je dobio odobrenje Agencije u skladu s člankom 256. Zakona). Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona i podzakonskih propisa.

 

Ulaganje u investicijske fondove

 

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, na takva se ulaganja Fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada.
Ukoliko će se imovina Fonda ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3% godišnje.

 

Ulaganje u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice

 

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova Fonda. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim Prospektom Fonda i Zakonom.

 

Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire

 

Imovina Fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima. Društvo može u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

 

Zajmovi

 

Društvo može u svoje ime i za račun Fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u Fondu, i to pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju Fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori Fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine Fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica, na rok ne duži od tri mjeseca.

Allianz Portfolio
Vrijednost udjela: 166,86; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 167,18; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 167,48; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 166,51; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 165,78; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 163,92; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 165,22; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 164,17; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 165,46; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 167,34; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 166,77; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 171,28; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 170,11; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 174,91; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 176,24; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 175,42; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 181,51; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 183,21; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 183,80; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 183,12; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87 Vrijednost udjela: 182,95; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 171,87
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo23,19
H297A21,33
H282A11,83
H26CA10,84
MFIN RH XS18434348766,58
H327A5,27
Depozit4,64
SPY US4,53
SX5EEX GY4,52
PODR3,72
ADRS23,54
Sektorska struktura ulaganja Allianz Portfolio fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Allianz Portfolio fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Allianz Portfolio fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Allianz Portfolio fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 30.3.2020.166,8559111.778.000,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 27.3.2020.167,1815111.778.000,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 26.3.2020.167,4820111.778.000,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 25.3.2020.166,5054107.346.500,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 24.3.2020.165,7751114.995.900,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 23.3.2020.163,9181114.995.900,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 20.3.2020.165,2159114.995.900,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 19.3.2020.164,1661111.778.000,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 18.3.2020.165,4592111.778.000,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 17.3.2020.167,3378111.778.000,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 16.3.2020.166,7697114.995.900,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 13.3.2020.171,2756107.346.500,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 12.3.2020.170,1075111.778.000,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 11.3.2020.174,9111107.346.500,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 10.3.2020.176,2380111.778.000,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 9.3.2020.175,4175111.778.000,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 6.3.2020.181,5146111.778.000,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 5.3.2020.183,2110114.995.900,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 4.3.2020.183,7983114.995.900,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 3.3.2020.183,1189111.778.000,00
Allianz PortfolioAllianz Invest d.o.o. 2.3.2020.182,9519111.778.000,00