Naziv fonda: Allianz Equity
Datum osnivanja fonda: 13.1.2012.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: Allianz Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR5023600001300076211
ISIN fonda: HRAZINUAEQU5

Prospekt fonda: Prospekt (709 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (137 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (264 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 330 EUR
Minimalna uplata u fond: 150 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1400%

Imovina fonda na današnji dan: 47.897.300,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -19,5500%
Prinos fonda u 90 dana: -23,1200%
Prinos fonda u 180 dana: -21,1300%
Prinos fonda u godinu dana: -10,8000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 4,9954%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Allianz Equity
Vrijednost udjela (NAV): 148,7848; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 147,7989; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 145,7149; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 142,3174; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 145,4652; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 143,3542; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 145,4413; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 148,4053; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 146,7197; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 154,0861; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 150,3843; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 161,509; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 166,0798; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 164,9816; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 177,2375; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 180,6669; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 181,5025; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 181,4064; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 180,9216; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 181,4016; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 185,3122; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 186,4526; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 184,9429; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 187,4708; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,4304; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 195,0404; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 195,2307; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 195,2423; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,9074; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,9833; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,8074; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,7793; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,7657; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,2091; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,8199; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 195,09; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,2098; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 193,8629; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 193,7104; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,8372; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,5531; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 193,5214; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 193,4309; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 193,6395; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 195,2905; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 195,2673; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,9078; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,3988; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,5802; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,3199; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,1724; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 195,1842; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 195,1743; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 195,1799; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,5578; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 193,6507; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 193,4007; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 193,5998; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 194,0448; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 192,9397; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 192,6326; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 192,8543; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 193,5306; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 193,3265; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 193,2294; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,8455; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 192,2459; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 192,3639; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 192,4591; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 192,601; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 192,1901; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,2207; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,4464; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,9911; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,3228; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,5293; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,6545; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,4984; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,6054; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,8679; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,7775; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,9615; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,9224; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,8487; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,6184; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,8329; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,451; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,7626; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,9782; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,684; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,0911; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 189,9324; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,1476; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,3548; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,0737; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,2353; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,149; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,2969; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 189,957; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 189,6911; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 189,5878; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,2975; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,08; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,8493; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,8251; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,8014; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,8791; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,5276; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,1773; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,6607; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 191,3622; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,5711; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 190,5775; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 189,547; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 187,6785; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 187,2182; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 186,7906; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 186,7123; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 186,1865; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 186,1324; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 186,60 Vrijednost udjela (NAV): 187,4399; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 186,60


Ulazna naknada u Allianz Equity fond: Odlukom Društva ulazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz Allianz Equity fonda: Izlazna naknada se plaća na iznos koji imatelj udjela povlači iz Fonda, a odbija se od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa. Prilikom povlačenja udjela iz Fonda izlazna naknada ovisi o duljini razdoblja ulaganja u Fond. Izlazna naknada - plaća se prilikom prodaje udjela u Fondu i to ovisno o razdoblju ulaganja: za ulaganje do godine dana izlazna naknada iznosi 2,00% od iznosa sredstava koja se povlače iz Fonda, za ulaganje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,50% od iznosa sredstava koja se povlače iz Fonda, za ulaganje od dvije do tri godine izlazna naknada iznosi 1,00% od iznosa sredstava koja se povlače iz Fonda, a nakon tri godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje. Ako je ulagač u više navrata kupovao udjele, prilikom prodaje udjela izlazna naknada se za svaki udjel posebno računa na temelju trajanja ulaganja za taj udjel. Izlazna naknada obračunata na isplate udjela iz Fonda, prihod je Društva. Uprava Društva može donijeti odluku o promjeni izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Ograničenje ulaganja imovine Fonda:

 • imovina Fonda biti će trajno izložena dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Dozvoljena ulaganja (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

 • dionice i prava na dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske - do 75%,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja s područja zemalja Slovenije, Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske – do 75%,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja s područja zemalja EU – do 25%,
 • dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili Hrvatska Narodna Banka - do 30%,
 • dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj - do 30%,
 • dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za njih jamči, država članica Europske Unije, država članica OECD-a ili država članica CEFTA-e - do 30%,
 • dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e - do 15%,
 • depozite kod ovlaštenih banaka - do 30%, uz uvjet da se najviše 20% imovine Fonda može položiti u jednu te istu banku,
 • sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume) s gore navedenim dužničkim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca - do 20%,
 • udjele UCITS fondova koji pretežno ulažu u prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i depozite kod kreditnih institucija, koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi pod uvjetom da su takvi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice EU ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom, da je razina zaštite za imatelja udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića istovjetni zahtjevima propisanima Zakonom, da se o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja, te da je prospektom investicijskog fonda čiji se udjeli ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno da ukupno najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova - do 10% i
 • terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.

Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona.

 

Ulaganje u investicijske fondove

 

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, na takva se ulaganja Fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada.
Ukoliko će se imovina Fonda ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3% godišnje.

 

Ulaganje u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice

 

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova Fonda. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim Prospektom Fonda i Zakonom.

 

Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire

 

Imovina Fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima. Društvo može u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

 

Zajmovi

 

Društvo može u svoje ime i za račun Fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u Fondu, i to pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju Fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori Fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine Fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica, na rok ne duži od tri mjeseca.

Allianz Equity
Vrijednost udjela: 148,78; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 147,80; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 145,71; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 142,32; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 145,47; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 143,35; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 145,44; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 148,41; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 146,72; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 154,09; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 150,38; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 161,51; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 166,08; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 164,98; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 177,24; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 180,67; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 181,50; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 181,41; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57 Vrijednost udjela: 180,92; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 158,57
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo22,88
H297A15,65
ADRS210,03
PODR9,81
SX5EEX GY8,93
RIVP7,49
KRKG SV6,13
HT5,85
H282A4,87
ATGR4,72
ADPL3,64
Sektorska struktura ulaganja Allianz Equity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Allianz Equity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Allianz Equity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Allianz Equity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 26.3.2020.148,784846.557.000,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 25.3.2020.147,798947.897.300,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 24.3.2020.145,714947.897.300,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 23.3.2020.142,317447.897.300,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 20.3.2020.145,465247.897.300,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 19.3.2020.143,354246.557.000,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 18.3.2020.145,441346.557.000,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 17.3.2020.148,405346.557.000,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 16.3.2020.146,719744.711.200,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 13.3.2020.154,086147.897.300,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 12.3.2020.150,384346.557.000,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 11.3.2020.161,509044.711.200,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 10.3.2020.166,079846.557.000,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 9.3.2020.164,981646.557.000,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 6.3.2020.177,237546.557.000,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 5.3.2020.180,666944.711.200,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 4.3.2020.181,502544.711.200,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 3.3.2020.181,406446.557.000,00
Allianz EquityAllianz Invest d.o.o. 2.3.2020.180,921646.557.000,00