Naziv fonda: HPB Dionički
Datum osnivanja fonda: 4.10.2005.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: HPB Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Hrvatska poštanska banka
IBAN fonda: HR5923900011300002800
ISIN fonda: HRHPBIUHDIF1

Prospekt fonda: Prospekt (940 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (397 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (633 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 400 HRK
Minimalna uplata u fond: 400 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,3000%

Imovina fonda na današnji dan: 25.466.000,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -14,6700%
Prinos fonda u 90 dana: -18,8400%
Prinos fonda u 180 dana: -15,7300%
Prinos fonda u godinu dana: -10,6600%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,0256%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: HPB Dionički
Vrijednost udjela (NAV): 100,3875; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 100,3011; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 100,8671; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 99,1662; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 99,0563; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 96,4738; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 98,2387; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 97,1399; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 97,3792; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 99,0039; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 97,8708; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 102,1826; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 99,9797; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 107,6367; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 110,177; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 109,5823; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 116,4532; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 118,7461; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 119,1613; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 118,2231; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 117,9026; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 117,6498; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 120,0159; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 121,9234; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 121,3718; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,0064; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 126,7013; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 127,1816; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 127,5478; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 127,1736; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 127,1995; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 127,0822; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 126,7687; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 126,8707; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 126,5471; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 126,1362; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 126,0287; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 126,336; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 126,0371; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 125,5259; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 124,6168; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 124,7803; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 125,5067; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 125,5208; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 125,4591; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 125,5761; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 127,0349; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 127,0293; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 127,0951; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 127,0475; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 127,1168; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 126,736; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 126,2926; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 126,1145; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 125,865; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 125,9408; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 125,7136; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 125,0318; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 124,3292; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 124,3342; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 124,2772; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 124,522; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,6847; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,8403; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 124,1227; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 124,0209; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 124,0195; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,3952; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,5813; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,3543; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,5246; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,3044; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,9254; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,0041; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,7727; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,473; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,7584; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,016; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,7105; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,4934; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,3817; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,4337; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,2288; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,4534; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,3279; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 123,2226; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,98; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,8494; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,6148; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,6226; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,5248; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,6182; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,476; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,3224; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,2922; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,5181; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,3233; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,6204; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,4329; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,2893; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 121,8367; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,1815; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 121,8137; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,1103; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,1358; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 121,9189; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 121,7423; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,0878; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 121,8479; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 121,4978; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 121,6372; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 121,9282; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 122,1755; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 121,8018; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 121,4552; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 120,8476; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 120,031; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 119,3489; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 118,968; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 118,9979; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 120,39 Vrijednost udjela (NAV): 119,0475; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 120,39


Ulazna naknada u HPB Dionički fond: Ulazna naknada naplaćuje se u visini od 1,5% za iznose manje od 100.000,00 HRK. Za iznose jednake ili veće od 100.000,00 HRK, ulazna naknada se ne naplaćuje. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz HPB Dionički fonda: Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o trajanju ulaganja za iznose manje od 100.000,00 HRK: za ulaganje do godinu dana izlazna naknada je 1,5% sredstava koja se povlače iz Fonda, za ulaganje od jedne do tri godine naknada iznosi 1% sredstava koja se povlače iz Fonda, za ulaganje od tri do pet godina naknada iznosi 0,5%, sredstava koja se povlače iz Fonda za ulaganje duže od pet godina naknada se ne naplaćuje.

Osnovni ulagateljski ciljevi Fonda su likvidnost te primjerena profitabilnost uložene imovine. Kako bi ostvarilo ulagateljske ciljeve Fonda Društvo će kontinuirano pratiti domaća i svjetska tržišta kapitala, koristit će se vlastitim financijskim analizama kao i analizama priznatih međunarodnih poslovnih institucija te na taj način oformiti financijsku imovinu s prinosom od kamata, dividendi i potencijalnih promjena cijena kojima će pokušati maksimizirati dugoročni prinos Fonda u skladu s prihvatljivom i definiranom razinom rizika. 

HPB Dionički fond spada u vrstu dioničkih fondova te će trajno biti izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto vrijednosti imovine Fonda.

Osnovne ulagateljske ciljeve Fonda Društvo namjerava postići korištenjem rizičnije strategije ulaganja, odnosno ulaganjem prikupljenih sredstava na sljedeći način:

 • bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire (VP) koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u RH i/ili članici EU, OECD-a i/ili CEFTA-e; kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u RH i/ili članici EU, OECD-a i/ili CEFTA-e, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,
 • najviše 30% može biti uloženo u vlasničke VP koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,
 • najviše 30% može biti uloženo u dužničke VP koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u RH i/ili državi članici; kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u RH i/ili državi članici, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, kao i u dužničke VP koji su uvršteni u službenu kotaciju burze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,
 • najviše 30% može biti uloženo u instrumente tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u RH i/ili državi članici; kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u RH i/ili državi članici, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, kao i u instrumente tržišta novca koji su uvršteni u službenu kotaciju burze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,
 • više od 35% može biti uloženo u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj i/ili za koje jamči RH, članica EU, HNB, HBOR, EBRD, IBRD ili EIB ili drugo javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica EU-a,
 • najviše 30% može biti uloženo u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na uređenim tržištima ako izdanje ili izdavatelj takvih instrumenata podliježe propisima o zaštiti ulagatelja i štednih uloga, pod uvjetima propisanim Zakonom i podzakonskim propisima,
 • najviše 30% može biti uloženo u depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u članici EU ili ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Nadzorno tijelo smatra da je istovjetan onome propisanom pravom EU-a,
 • najviše 25% može biti uloženo u pokrivene obveznice koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u RH ili drugoj državi članici koje su na temelju posebnog zakona predmetom posebnog javnog nadzora sa svrhom zaštite ulagatelja u te obveznice. Sredstva od izdavanja takvih obveznica moraju biti uložena u skladu s posebnim zakonom u imovinu koja će do dospijeća obveznica omogućiti ispunjenje obveza koje proizlaze iz obveznice i koja bi se, u slučaju neispunjenja obveza izdavatelja, prvenstveno iskoristila za isplatu glavnice i stečenih kamata iz tih obveznica,
 • najviše 50% može biti uloženo u udjele UCITS fondova koji svoju imovinu ulažu pretežito u dionice i/ili financijske izvedenice (sukladno zakonskim ograničenjima) a koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj državi članici EU ili u udjele drugih investicijskih fondova takve strukture ulaganja koji imaju karakteristike UCITS-a pod uvjetima propisanim Zakonom i podzakonskim propisima,
 • najviše 30% može biti uloženo u udjele UCITS fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u instrumente tržišta novca i/ili u dužničke vrijednosne papire (sukladno zakonskim ograničenjima) a koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj državi članici EU ili u udjele drugih investicijskih fondova takve strukture ulaganja koji imaju karakteristike UCITS-a pod uvjetima propisanim Zakonom i podzakonskim propisima,
 • najviše 30%može biti uloženo u fondove koji nisu UCITS sukladno Zakonu i podzakonskim propisima,
 • najviše 20% može biti uloženo u tehnike i instrumente vezane uz prenosive VP i instrumente tržišta novca u kojima se imovina fonda daje kao kolateral, a koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem,
 • najviše 20% može biti uloženo u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo pasivni),
 • najviše 30% može biti uloženo u repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata (repo aktivni),
 • najviše 10% može biti uloženo u neuvrštene VP.
HPB Dionički
Vrijednost udjela: 100,39; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 100,30; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 100,87; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 99,17; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 99,06; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 96,47; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 98,24; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 97,14; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 97,38; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 99,00; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 97,87; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 102,18; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 99,98; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 107,64; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 110,18; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 109,58; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 116,45; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 118,75; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 119,16; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 118,22; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04 Vrijednost udjela: 117,90; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,04
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo48,32
HRPODRRA00045,85
XS13094936305,84
HRRIVPRA00005,79
MKPPIV1010195,78
HRADPLRA00065,32
HRKODTRA00074,86
HRATGRRA00034,80
HRADRSPA00094,70
DE00059339314,47
HRARNTRA00044,27
Sektorska struktura ulaganja HPB Dionički fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata HPB Dionički fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja HPB Dionički fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja HPB Dionički fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 30.3.2020.100,387525.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 27.3.2020.100,301125.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 26.3.2020.100,867125.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 25.3.2020.99,166225.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 24.3.2020.99,056325.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 23.3.2020.96,473825.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 20.3.2020.98,238725.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 19.3.2020.97,139925.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 18.3.2020.97,379225.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 17.3.2020.99,003925.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 16.3.2020.97,870826.199.100,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 13.3.2020.102,182626.199.100,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 12.3.2020.99,979725.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 11.3.2020.107,636725.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 10.3.2020.110,177025.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 9.3.2020.109,582325.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 6.3.2020.116,453224.456.400,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 5.3.2020.118,746125.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 4.3.2020.119,161325.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 3.3.2020.118,223125.466.000,00
HPB DioničkiHPB Invest d.o.o. 2.3.2020.117,902624.456.400,00