Naziv fonda: HPB Kratkoročni obveznički eurski fond
Datum osnivanja fonda: 2.12.2011.
Vrsta fonda: Novčani fond
Društvo koje upravlja fondom: HPB Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Hrvatska poštanska banka
IBAN fonda: HR2523900011300008165
ISIN fonda: HRHPBIUHENF9

Prospekt fonda: Prospekt (1373 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (405 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (465 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 EUR
Minimalna uplata u fond: 100 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,1000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1300%

Imovina fonda na današnji dan: 14.834.000,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -0,0800%
Prinos fonda u 90 dana: -0,0900%
Prinos fonda u 180 dana: -0,0300%
Prinos fonda u godinu dana: 0,1900%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,7766%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: HPB Kratkoročni obveznički eurski fond
Vrijednost udjela (NAV): 106,6578; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6567; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6541; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6577; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6563; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6596; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6664; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6702; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6695; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6694; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6691; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6685; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6686; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6685; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6685; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6876; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6886; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6909; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7018; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7477; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7584; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7459; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7547; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7579; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7802; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7751; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7756; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7782; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7681; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7657; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7588; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7487; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7567; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7631; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7605; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7552; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7594; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7631; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,778; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7814; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7792; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7753; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7752; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7811; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7715; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7662; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7837; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7772; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7778; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7723; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7617; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7625; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7631; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,762; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,767; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7524; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7604; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7614; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7644; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7583; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7564; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7487; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7556; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7612; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7599; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7619; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7521; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7486; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7558; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7536; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7523; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7543; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7524; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7521; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7528; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7517; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7524; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7516; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7517; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,752; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7532; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7481; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7483; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7477; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7471; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7463; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7458; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7439; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7433; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7427; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,742; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7414; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7393; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7387; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7383; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7377; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7371; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7351; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7344; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7337; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7329; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7124; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7201; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7218; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7065; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7057; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7042; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7036; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7018; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7009; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,7004; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6989; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6982; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6978; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6973; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6966; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6952; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6949; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6947; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6935; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 106,73 Vrijednost udjela (NAV): 106,6921; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 106,73


Ulazna naknada u HPB Kratkoročni obveznički eurski fond fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu ne naplaćuje su ulazna naknada. Uprava Društva može donijeti odluku o promijeni ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz HPB Kratkoročni obveznički eurski fond fonda: Maksimalna naknada od 1% naplaćuje se za period ulaganja jednaki ili kraći od 30 dana

Osnovni ulagateljski ciljevi Fonda su sigurnost, likvidnost te primjerena profitabilnost uložene imovine koja se namjerava postići ulaganjem imovine u nisko rizične vrijednosne papire i instrumente tržišta novca.

Korištenjem dolje navedene strategije ulaganja imovine, Društvo će pokušati maksimizirati prinos Fonda u skladu s prihvatljivom i definiranom razinom rizika.

 

Ciljana struktura portfelja i strategija ulaganja

 

HPB Euronovčani fond spada u vrstu novčanih fondova te će biti trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem u instrumente tržišta novca čije dospijeće nije dulje od 397 dana, u omjeru ne manjom od 75% neto vrijednosti imovine Fonda. Osnovne ulagateljske ciljeve Fonda Društvo namjerava postići korištenjem izrazito nisko rizične strategije ulaganja. U skladu s navedenim, imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

  • do 100% u depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u država članicama Europske unije ili ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Nadzorno tijelo smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije;
  • do 100% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske ili javna međunarodna tijela čija je Republika Hrvatska članica, uz uvjete i ograničenja iz točke 2.3. ovog Prospekta;
  • do 40% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče države članice Europske unije, OECD-a ili CEFTA-e i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država, uz uvjet da najviše 35% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca pojedine države članice EU, OECD-a ili CEFTA-e, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država, osim Savezne Republike Njemačke, uz uvjete i ograničenja iz točke 2.3. ovog Prospekta;
  • do 40% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja koji su uvršteni ili se njima trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici Europske Unije, OECD-a ili CEFTA-e;
  • do 10% u udjele UCITS fondova koji svoju imovinu ulažu pretežito u instrumente tržišta novca i/ili u dužničke vrijednosne papire, a koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske Unije;
  • do 10% u udjele drugih investicijskih fondova koji svoju imovinu ulažu pretežito u instrumente tržišta novca i/ili u dužničke vrijednosne papire, a koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske Unije, OECD-a ili CEFTA-e;
  • do 50% temeljem repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji (repo aktivni) gdje se kao osiguranje koriste instrumenti tržišta novca i dužnički vrijednosni papiri izdavatelja koji su uvršteni ili se njima trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici Europske Unije, OECD-a ili CEFTA-e pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci;
  • sukladno zakonskim ograničenjima, u nedavno izdane prenosive vrijednosne papire uz uvjet da izdavatelj podnese zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugo uređeno tržište koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost te da se uvrštenje izvrši u roku od jedne godine od dana izdanja
  • najviše do iznosa ukupne neto vrijednosti imovine, u financijske izvedenice uzimajući u obzir trenutnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicije u svrhu ostvarivanja zaštite portfelja kao i u ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda;
HPB Kratkoročni obveznički eurski fond
Vrijednost udjela: 106,66; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,66; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,65; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,66; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,66; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,66; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,67; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,67; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,67; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,67; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,67; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,67; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,67; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,67; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,67; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,69; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,69; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,69; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,70; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,75; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68 Vrijednost udjela: 106,76; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,68
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
HRRHMFO203E023,19
XS102895398923,05
Ostalo15,53
DEPO ERSTE12,53
DEPO ZABA9,54
XS11172989165,43
HRRHMFO19BA25,11
DEPO ZABA5,01
HRRHMFO247E70,31
HRRHMFO227E90,30
Sektorska struktura ulaganja HPB Kratkoročni obveznički eurski fond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata HPB Kratkoročni obveznički eurski fond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja HPB Kratkoročni obveznički eurski fond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja HPB Kratkoročni obveznički eurski fond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 30.3.2020.106,657814.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 27.3.2020.106,656714.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 26.3.2020.106,654114.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 25.3.2020.106,657714.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 24.3.2020.106,656314.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 23.3.2020.106,659614.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 20.3.2020.106,666414.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 19.3.2020.106,670214.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 18.3.2020.106,669514.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 17.3.2020.106,669414.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 16.3.2020.106,669115.261.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 13.3.2020.106,668515.261.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 12.3.2020.106,668614.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 11.3.2020.106,668514.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 10.3.2020.106,668514.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 9.3.2020.106,687614.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 6.3.2020.106,688615.261.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 5.3.2020.106,690914.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 4.3.2020.106,701814.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 3.3.2020.106,747714.834.000,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o. 2.3.2020.106,758415.261.000,00