Naziv fonda: Raiffeisen Flexi Euro
Datum osnivanja fonda: 19.9.2011.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda: 2484008-1300123314
ISIN fonda: HRRBAIUREUC1

Prospekt fonda: Prospekt (312 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (268 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (205 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 66 EUR
Minimalna uplata u fond: 66 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 8,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1300%

Imovina fonda na današnji dan: 176.325.900,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -0,6000%
Prinos fonda u 90 dana: -0,7000%
Prinos fonda u 180 dana: -0,7400%
Prinos fonda u godinu dana: -0,5200%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,6593%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Raiffeisen Flexi Euro
Vrijednost udjela (NAV): 105,7684; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 105,7753; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 105,776; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 105,7992; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 105,7913; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 105,819; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 105,8077; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 105,8584; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 105,8641; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 105,8977; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 105,8999; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 105,9625; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,0718; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,2381; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,3055; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,3589; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,3621; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,3789; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,3734; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4061; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4297; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4036; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,439; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4517; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,503; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4977; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5001; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5072; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4875; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4814; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4692; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4508; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4712; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4857; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4793; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4699; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4808; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,4908; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5243; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5315; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5255; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5193; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5205; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5355; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5163; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5066; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,547; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5344; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5365; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5258; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5036; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5083; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5106; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5118; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5167; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5032; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5126; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5149; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5189; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,516; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,516; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,508; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5145; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5237; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5233; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,525; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5165; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5135; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5225; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,528; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5259; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5325; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5269; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5281; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5315; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5295; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5325; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5323; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5309; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5368; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5386; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,533; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5337; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5342; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5346; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5348; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5355; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5357; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5364; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5373; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,538; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5381; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5369; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5419; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5522; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,55; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,56; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5467; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5405; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5368; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5285; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,52; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5407; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5417; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,545; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5415; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5491; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5488; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5491; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5488; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5515; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5546; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5531; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,555; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5561; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,553; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5504; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5509; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5569; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5544; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5542; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 106,44 Vrijednost udjela (NAV): 106,5564; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 106,44


Ulazna naknada u Raiffeisen Flexi Euro fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu ne naplaćuje su ulazna naknada. Uprava Društva može donijeti odluku o promijeni ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz Raiffeisen Flexi Euro fonda: Izlazna naknada naplaćuje se na iznose povlačenja ovisno o trajanju ulaganja, a odbija se od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa. Izlazna naknada u iznosu od 0,75% naplaćuje se na iznose povlačenja i to samo u slučaju ulaganja kraćih od 15 radnih dana. Za ulaganja duža od 15 radnih dana izlazna naknada se ne naplaćuje. Tako obračunata izlazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna obveza. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Ulagateljski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti udjela, održavanje visoke likvidnosti, te niska volatilnost cijene udjela. Fond nastoji ostvariti prinos viši od kamata po depozitima po viđenju i kratkoročnim depozitima denominiranim u euru.

Društvo će ulagateljski cilj nastojati ostvariti ulaganjem pretežito u kratkoročne kamatonosne instrumente vodeći računa o likvidnosti, volatilnosti i kreditnom riziku. Fond ulaže u visoko likvidne instrumente koji u svakom trenutku mogu biti prodani/unovčeni čime se nastoji osigurati redovna mogućnost isplate Ulagatelja.

Struktura ulaganja Fonda s obzirom na dospijeće instrumenata usklađuje se sa očekivanjima kratkoročnih kamatnih stopa na tržištu te strukturom Ulagatelja u Fondu. Ulaganjem imovine prvenstveno u kratkoročne državne dužničke vrijednosne papire te u depozite nastoji se ostvariti niska volatilnost cijene udjela.

Fond ulaže na novčanom tržištu i tržištu obveznica u EU i OECD.

Strategija upravljanja je aktivna, te Fond nema mjerilo (benchmark). Najveći udio imovine Fonda čine kratkoročni državni dužnički vrijednosni papiri: trezorski zapisi i državne obveznice preostalog dospijeća 397 dana ili manje, te ostali instrumenti tržišta novca i depoziti. S obzirom na aktivnu strategiju upravljanja udio pojedine vrste ulaganja prilagođava se uvjetima na tržištu.

Vrsta Fonda sukladno definicijama iz Kodeksa poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima je novčani fond. Fond ulaže u financijske instrumente u skladu s ograničenjima definiranim Zakonom i na temelju Zakona donesenim propisima, te u skladu sa strategijom i ciljem Fonda definiranim ovim Prospektom.

 

Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca

 

Fondu je dopušteno ulaganje u dužničke prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca. Instrumenti tržišta novca su instrumenti čije je dospijeće ili preostalo dospijeće 397 dana ili manje i čiji prinosi su podložni utjecaju promjena uvjeta na tržištu novca.

Fond ulaže u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče zemlje članice EU i/ili OECD-a bez ograničenja. Fond može ulagati u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemljama EU i/ili OECD-a, do 40% neto vrijednosti imovine Fonda.

Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka.

Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

 

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom

 

Fond ulaže u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom registrirane u EU i/ili OECD koji pretežito ulažu u niskorizične instrumente. Fond ulaže u UCITS fondove. Fond može ulagati i u druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom pod uvjetom da su takvi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom, razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja.

Dozvoljeno je ulaganje u one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine.

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3,5% godišnje.

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom na takva se ulaganja Fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada.

Dozvoljeno ulaganje u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iznosi 10% neto vrijednosti imovine Fonda.

 

Izvedeni financijski instrumenti

 

Fond ulaže u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice). Fond ulaže u financijske izvedenice kojima je temeljna imovina devizni tečaj ili valuta. Fond ulaže u neuvrštene (OTC) izvedenice koje podliježu svakodnevnom pouzdanom i provjerljivom vrednovanju te ih je u svakom trenutku moguće prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev Fonda.

Društvo za račun Fonda ugovara transakcije s neuvrštenim (OTC) izvedenicama s institucijama koje podliježu bonitetnom nadzoru, te pripadaju kategorijama koje može propisati Agencija.

 

Depoziti

 

Fond ulaže u depozite kod kreditnih institucija.


REPO

 

Društvo može za račun Fonda ugovarati repo transakcije. Fond može u repo transakciji sudjelovati kao kupac (obrnuti repo ugovor) ili kao prodavatelj (repo ugovor). Repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata (obrnuti repo ugovor) mogu se ugovarati pod uvjetom da su predmet transakcije vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči država članica EU i/ili OECD-a. Repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda.

 

Iznimka od primjene ograničenja ulaganja

 

Iznimno od ograničenja ulaganja iz članka  250, stavka (1), točke 6. Zakona, a u skladu s člankom 250 b) Zakona, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je Društvu ulaganje iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda, i to do 100% neto vrijednosti imovine Fonda, u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka.

Ulaganja u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska čine dio strategije ulaganja Fonda, te značajan dio imovine Fonda može biti izložen Republici Hrvatskoj. Iznimku od primjene ograničenja ulaganja za ulaganja u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za koje jamči Savezna Republika Njemačka Društvo može koristiti kao sigurnu luku (safe heaven) u okolnostima značajnih poremećaja na financijskim tržištima, uslijed kojih, prema procjeni Društva, ulaganje u financijske instrumente ostalih izdavatelja dozvoljenih Prospektom može dovesti do značajne promjene profila rizika Fonda.

Raiffeisen Flexi Euro
Vrijednost udjela: 105,77; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 105,78; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 105,78; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 105,80; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 105,79; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 105,82; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 105,81; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 105,86; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 105,86; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 105,90; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 105,90; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 105,96; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 106,07; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 106,24; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 106,31; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 106,36; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 106,36; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 106,38; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 106,37; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 106,41; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04 Vrijednost udjela: 106,43; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,04
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo18,74
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E017,23
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA215,80
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS046425715211,74
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.8,80
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS10289539895,77
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS11172989165,13
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.4,40
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.4,13
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.4,13
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.4,13
Sektorska struktura ulaganja Raiffeisen Flexi Euro fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Raiffeisen Flexi Euro fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Raiffeisen Flexi Euro fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Raiffeisen Flexi Euro fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 30.3.2020.105,7684176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 27.3.2020.105,7753176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 26.3.2020.105,7760176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 25.3.2020.105,7992176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 24.3.2020.105,7913176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 23.3.2020.105,8190176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 20.3.2020.105,8077176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 19.3.2020.105,8584176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 18.3.2020.105,8641176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 17.3.2020.105,8977176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 16.3.2020.105,8999176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 13.3.2020.105,9625176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 12.3.2020.106,0718176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 11.3.2020.106,2381176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 10.3.2020.106,3055176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 9.3.2020.106,3589176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 6.3.2020.106,3621176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 5.3.2020.106,3789176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 4.3.2020.106,3734176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 3.3.2020.106,4061176.325.900,00
Raiffeisen Flexi EuroRaiffeisen Invest d.o.o. 2.3.2020.106,4297176.325.900,00