Naziv fonda: Raiffeisen Harmonic
Datum osnivanja fonda: 31.12.2013.
Vrsta fonda: Mješoviti fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRRBAIURABS5

Prospekt fonda: Prospekt (593 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (770 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (92 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 66 EUR
Minimalna uplata u fond: 66 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1500%

Imovina fonda na današnji dan: 133.825.800,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -4,8000%
Prinos fonda u 90 dana: -9,5200%
Prinos fonda u 180 dana: -6,7300%
Prinos fonda u godinu dana: -4,2200%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,4198%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Raiffeisen Harmonic
Vrijednost udjela (NAV): 102,6527; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 102,5737; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 103,2516; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 102,6198; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 102,5592; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 102,3655; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 102,9506; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 103,5019; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 103,5865; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 103,6772; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 103,6749; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 104,0398; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 104,4394; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 106,335; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 107,4806; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 107,5737; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 107,6965; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 107,7278; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 107,4009; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 107,5421; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 107,6321; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 107,8266; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 109,7497; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,6238; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,8771; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 112,5391; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,5361; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,9575; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 115,4353; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,7805; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,9787; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 115,0053; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,96; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 115,0399; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,4892; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,3379; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,2347; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,6643; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,3771; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,0901; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,9017; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,9961; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,1596; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,2248; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,1175; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,062; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,6054; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,6638; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,7399; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,8408; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 115,1262; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 115,1245; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,7123; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,4423; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,6131; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,6103; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,2794; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,2273; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,7667; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,8463; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,1224; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,4177; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,4485; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,465; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 114,0876; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,5601; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,4679; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,491; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,3413; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,2907; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,2634; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 113,2491; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 112,6232; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,919; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,2631; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,9086; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,8694; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,0496; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,6279; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,4429; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,2484; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,4698; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,6663; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,9447; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,9735; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,9407; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,7678; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,5588; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,4592; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,5964; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,7442; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,7697; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,6201; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,4344; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,4392; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,6308; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,4219; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,6153; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,7734; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,9774; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,9435; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,9435; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,3256; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,5308; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,3587; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,2162; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,0993; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,2582; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,2582; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,2885; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 111,0639; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,9378; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,8913; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,8787; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,9743; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,9539; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,7858; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,4693; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,3743; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,09; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,2956; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,3925; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,4179; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 111,10 Vrijednost udjela (NAV): 110,5548; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 111,10


Ulazna naknada u Raiffeisen Harmonic fond: Ulazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz Raiffeisen Harmonic fonda: Izlazna naknada naplaćuje se na iznose povlačenja ovisno o trajanju ulaganja, a odbija se od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa. Izlazna naknada u iznosu od 3% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju od jedne (1) godine ili kraćih. Izlazna naknada u iznosu od 1,5% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju dužem od jedne (1) godine. Za ulaganja duža od dvije (2) godine izlazna naknada se ne naplaćuje. Tako obračunata izlazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna obveza.

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova.

Cilj Fonda razlikuje se od cilja tradicionalnog fonda čija se uspješnost mjeri relativno u odnosu na mjerilo (benchmark). U razdoblju rasta tržišta Fond neće imati za cilj ostvarivanje prinosa iznad prinosa tržišta. U razdoblju pada tržišta Fond će pokušati izbjeći negativan prinos.

Fond može ulagati u sve klase imovine dozvoljene Zakonom s ciljem da ostvari pozitivan prinos i smanji volatilnost. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja.

Fond ulaže u vrijednosne papire i druge financijske instrumente na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju. Fond nije geografski ni sektorski specijaliziran. Fond koristi više neovisnih pasivnih i aktivnih ulagačkih strategija.

Pasivnim (beta) strategijama Fond nastoji ostvariti prinos tržišta kojima se izlaže ne preuzimajući veći rizik od rizika tržišta. Cilj pasivnih strategija je izlaganje klasama imovine, tržištima ili sektorima za koja očekujemo da će ostvariti rast.

Aktivnim (alfa) strategijama Fond nastoji ostvariti dodatan prinos koristeći cikličnost i neefikasnost tržišta odabirom pojedinog vrijednosnog papira (security selection), strategijom relativne vrijednosti (relative value) te trgovanjem valutama i derivatima. Odabir vrijednosnog papira odnosi se na taktičko izlaganje pojedinom vrijednosnom papiru za koji na temelju fundamentalne i/ili tehničke analize očekujemo da će ostvariti rast veći od tržišta.

Strategija relativne vrijednosti provodi se istovremenom kupnjom duge (long) i kratke (short) pozicije dva vrijednosna papira s pozitivnom korelacijom sa ciljem smanjenja volatilnosti.
Osim navedenih Društvo može koristiti i druge strategije primjerene investicijskom cilju i profilu rizika Fonda.

Fond nema mjerilo (benchmark).

Struktura ulaganja s obzirom na klase imovine prilagođava se uvjetima na tržištu. U odnosu na fond Raiffeisen Dynamic, Fond je općenito manje izložen prema dioničkom tržištu. U određenim razdobljima udio novčanih sredstava i depozita može biti velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena vrijednosnih papira.

Vrsta Fonda sukladno definicijama iz Kodeksa poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima je posebni fond.

Fond ulaže u financijske instrumente u skladu s ograničenjima definiranim Zakonom i na temelju Zakona donesenim propisima, te u skladu sa strategijom i ciljem Fonda definiranim ovim Prospektom.

 

Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca

 

Fondu je dopušteno ulaganje u sve vrste prenosivih vrijednosnih papira. Fondu je dopušteno ulaganje u instrumente tržišta novca. Instrumenti tržišta novca su instrumenti čije je dospijeće ili preostalo dospijeće 397 dana ili manje i čiji prinosi su podložni utjecaju promjena uvjeta na tržištu novca. Fond ulaže u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca na razvijenim tržištima, kao i na tržištima u razvoju bez ograničenja.

Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države.

Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

 

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom

 

Fond ulaže u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom na razvijenim tržištima, kao i na tržištima u razvoju. Fond ulaže u UCITS fondove. Fond može ulagati i u druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom pod uvjetom da su takvi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom, razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja.

Dozvoljeno je ulaganje u one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine.

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 5% godišnje.

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom na takva se ulaganja Fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada.

Najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi.

 

Izvedeni financijski instrumenti

 

Fond ulaže u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice). Fond ulaže u financijske izvedenice kojima se temeljna imovina sastoji od financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta. Fond ulaže u neuvrštene (OTC) izvedenice kojima je temeljna imovina devizni tečaj ili valuta, koje podliježu svakodnevnom pouzdanom i provjerljivom vrednovanju te ih je u svakom trenutku moguće prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev Fonda.

Društvo za račun Fonda ugovara transakcije s neuvrštenim (OTC) izvedenicama s institucijama koje podliježu bonitetnom nadzoru, te pripadaju kategorijama koje može propisati Agencija.

 

Depoziti

 

Fond ulaže u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU.

 

REPO

 

Društvo može za račun Fonda ugovarati repo transakcije. Fond može u repo transakciji sudjelovati kao kupac (obrnuti repo ugovor) ili kao prodavatelj (repo ugovor). Repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata (obrnuti repo ugovor) mogu se ugovarati pod uvjetom da su predmet transakcije vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči država članica EU i/ili OECD-a.

Repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda. Iznimka od primjene ograničenja ulaganja.

Iznimno od ograničenja ulaganja iz članka 250, stavka (1), točke 6. Zakona, a u skladu s člankom 250 b) Zakona, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je Društvu ulaganje iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda, i to do 100% neto vrijednosti imovine Fonda, u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države.

Fond nije sektorski ni geografski specijaliziran, već nastoji postići ulagateljski cilj slobodom alokacijom imovine pri čemu koristi više neovisnih investicijskih strategija. Udio svake pojedine strategije u Fondu je promjenjiv. U okviru strategije s fiksnim prinosom Fond može biti značajno izložen (do 100% neto vrijednosti imovine Fonda) prema izdavatelju Republici Hrvatskoj. Značajnu izloženost (do 100% neto vrijednosti imovine Fonda) prema izdavatelju Saveznoj Republici Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama Fond može postići kroz adaptivnu strategiju koju primjenjuje na globalne klase imovine, pri čemu financijski instrumenti tih izdavatelja predstavljaju zasebnu klasu imovine.

Raiffeisen Harmonic
Vrijednost udjela: 102,65; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 102,57; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 103,25; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 102,62; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 102,56; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 102,37; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 102,95; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 103,50; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 103,59; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 103,68; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 103,67; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 104,04; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 104,44; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 106,34; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 107,48; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 107,57; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 107,70; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 107,73; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 107,40; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 107,54; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82 Vrijednost udjela: 107,63; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 104,82
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Futures ugovori LONG EURO BUND FUT Sep1943,40
Futures ugovori LONG US TREASURY FUT Dec 1920,77
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS102895398919,64
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Sep1917,86
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA213,53
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E012,38
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.11,27
Udjeli INVESCO POWERSHARES CAPITAL MGMT LTD - DGL US US46140H60188,72
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.5,93
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.5,93
Ostalo- 59,43
Sektorska struktura ulaganja Raiffeisen Harmonic fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Raiffeisen Harmonic fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Raiffeisen Harmonic fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Raiffeisen Harmonic fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 30.3.2020.102,6527133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 27.3.2020.102,5737133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 26.3.2020.103,2516133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 25.3.2020.102,6198133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 24.3.2020.102,5592133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 23.3.2020.102,3655133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 20.3.2020.102,9506133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 19.3.2020.103,5019133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 18.3.2020.103,5865133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 17.3.2020.103,6772133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 16.3.2020.103,6749133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 13.3.2020.104,0398133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 12.3.2020.104,4394133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 11.3.2020.106,3350133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 10.3.2020.107,4806133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 9.3.2020.107,5737133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 6.3.2020.107,6965133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 5.3.2020.107,7278133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 4.3.2020.107,4009133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 3.3.2020.107,5421133.825.800,00
Raiffeisen HarmonicRaiffeisen Invest d.o.o. 2.3.2020.107,6321133.825.800,00