Naziv fonda: Raiffeisen Dynamic
Datum osnivanja fonda: 30.12.2011.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRRBAIURBPE3

Prospekt fonda: Prospekt (600 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (778 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (92 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 66 EUR
Minimalna uplata u fond: 66 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,2000%

Imovina fonda na današnji dan: 87.471.000,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -10,6300%
Prinos fonda u 90 dana: -14,2900%
Prinos fonda u 180 dana: -10,8100%
Prinos fonda u godinu dana: -11,9500%
Prosječni godišnji prinos fonda: -0,0403%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Raiffeisen Dynamic
Vrijednost udjela (NAV): 99,6679; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 99,5794; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 100,0362; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 99,285; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 99,1694; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 97,6223; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 98,3761; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 98,1641; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 97,5682; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 99,4174; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 98,4329; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 102,097; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 99,4557; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 106,0132; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 107,8512; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 107,0305; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 110,2424; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 111,3117; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 112,2125; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 111,2652; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 111,7892; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 111,5233; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 112,6622; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,9387; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,0609; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,1435; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,9495; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 119,4749; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 120,5203; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 119,7547; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 119,8646; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 119,7772; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 119,5347; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 119,5831; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,9679; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,6502; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,1042; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,6704; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,3673; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 117,6088; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,8722; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,6686; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 117,7409; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 117,9543; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 117,8796; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 117,3565; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,1956; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,4525; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,3718; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,4757; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,4399; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,3763; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 118,1134; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 117,7742; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 117,4439; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 117,3259; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 117,0416; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 117,1551; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,8214; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,821; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,5023; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,5763; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,2859; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,2131; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,6143; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,4554; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,327; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 116,2158; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,8801; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,6668; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,6255; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,765; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,267; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,3094; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,9325; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,7013; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,6157; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,9497; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,4916; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,5439; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,3491; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,659; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,6354; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,8459; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,7883; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,68; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,4596; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,0073; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,8304; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,9593; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,0653; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,3132; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 115,2424; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,8502; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,9884; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,8649; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,7749; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,9426; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,6692; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,5199; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,5782; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 114,8617; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 113,8106; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 113,946; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 113,76; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 113,6894; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 113,5481; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 113,5481; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 113,5294; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 113,2801; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 113,101; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 113,1264; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 112,6974; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 113,0553; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 112,7444; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 112,7397; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 112,2419; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 112,4478; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 111,8858; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 111,7369; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 111,3868; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 112,1367; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 113,60 Vrijednost udjela (NAV): 112,2804; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 113,60


Ulazna naknada u Raiffeisen Dynamic fond: nema ulazne naknade

Izlazna naknada iz Raiffeisen Dynamic fonda: Za razdoblje investiranja: do 1 godine izlazna naknada iznosi 3,00%, od 1 do 2 godine izlazna naknada iznosi 1,50%, duža od 2 godine nema izlazne naknade

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih dioničkih fondova.

Cilj Fonda razlikuje se od cilja tradicionalnog fonda čija se uspješnost mjeri relativno u odnosu na mjerilo (benchmark). U razdoblju rasta tržišta Fond neće imati za cilj ostvarivanje
prinosa iznad prinosa tržišta. U razdoblju pada tržišta Fond će pokušati izbjeći negativan prinos.

Fond može ulagati u sve klase imovine dozvoljene Zakonom s ciljem da ostvari pozitivan prinos i smanji volatilnost. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja.

Fond ulaže u vrijednosne papire i druge financijske instrumente na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju. Fond nije geografski ni sektorski specijaliziran.

Fond koristi više neovisnih pasivnih i aktivnih ulagačkih strategija.

Pasivnim (beta) strategijama Fond nastoji ostvariti prinos tržišta kojima se izlaže ne preuzimajući veći rizik od rizika tržišta. Cilj pasivnih strategija je izlaganje klasama imovine, tržištima ili sektorima za koja očekujemo da će ostvariti rast.

Aktivnim (alfa) strategijama Fond nastoji ostvariti dodatan prinos koristeći cikličnost i neefikasnost tržišta odabirom pojedinog vrijednosnog papira (security selection), strategijom relativne vrijednosti (relative value) te trgovanjem valutama i derivatima. Odabir vrijednosnog papira odnosi se na taktičko izlaganje pojedinom vrijednosnom papiru za koji na temelju fundamentalne i/ili tehničke analize očekujemo da će ostvariti rast veći od tržišta.

Strategija relativne vrijednosti provodi se istovremenom kupnjom duge (long) i kratke (short) pozicije dva vrijednosna papira s pozitivnom korelacijom sa ciljem smanjenja volatilnosti.
Osim navedenih Društvo može koristiti i druge strategije primjerene investicijskom cilju i profilu rizika Fonda.

Fond nema mjerilo (benchmark).

Struktura ulaganja s obzirom na klase imovine prilagođava se uvjetima na tržištu. U određenim razdobljima udio novčanih sredstava i depozita može biti velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena vrijednosnih papira.

Vrsta Fonda sukladno definicijama iz Kodeksa poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima je posebni fond. Fond ulaže u financijske instrumente u skladu s ograničenjima definiranim Zakonom i na temelju Zakona donesenim propisima, te u skladu sa strategijom i ciljem Fonda definiranim ovim Prospektom.

 

Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca

 

Fondu je dopušteno ulaganje u sve vrste prenosivih vrijednosnih papira. Fondu je dopušteno ulaganje u instrumente tržišta novca. Instrumenti tržišta novca su instrumenti čije je dospijeće ili preostalo dospijeće 397 dana ili manje i čiji prinosi su podložni utjecaju promjena uvjeta na tržištu novca. Fond ulaže u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca na razvijenim tržištima, kao i na tržištima u razvoju bez ograničenja.

Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna
Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države.

Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

 

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom

 

Fond ulaže u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom registrirane u EU i/ili OECD ili drugim zemljama tržišta kapitala u razvoju. Fond ulaže u UCITS fondove. Fond može ulagati i u druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom pod uvjetom da su takvi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom, razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja.

Dozvoljeno je ulaganje u one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine.

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3,5% godišnje.

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom na takva se ulaganja Fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada.

Najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi.

 

Izvedeni financijski instrumenti

 

Fond ulaže u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice). Fond ulaže u financijske izvedenice kojima se temeljna imovina sastoji od financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta. Fond ulaže u neuvrštene (OTC) izvedenice kojima je temeljna imovina devizni tečaj ili valuta, koje podliježu svakodnevnom pouzdanom i provjerljivom vrednovanju te ih je u svakom trenutku moguće prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev Fonda.

Društvo za račun Fonda ugovara transakcije s neuvrštenim (OTC) izvedenicama s institucijama koje podliježu bonitetnom nadzoru, te pripadaju kategorijama koje može propisati Agencija.

 

Depoziti

 

Fond ulaže u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU.

 

REPO

 

Društvo može za račun Fonda ugovarati repo transakcije. Fond može u repo transakciji sudjelovati kao kupac (obrnuti repo ugovor) ili kao prodavatelj (repo ugovor). Repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata (obrnuti repo ugovor) mogu se ugovarati pod uvjetom da su predmet transakcije vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči država članica EU i/ili OECD-a.

Repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda. Iznimka od primjene ograničenja ulaganja.

Iznimno od ograničenja ulaganja iz članka 250, stavka (1), točke 6. Zakona, a u skladu s člankom 250 b) Zakona, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je Društvu ulaganje iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda, i to do 100% neto vrijednosti imovine Fonda, u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države.

Fond nije sektorski ni geografski specijaliziran, već nastoji postići ulagateljski cilj slobodom alokacijom imovine pri čemu koristi više neovisnih investicijskih strategija. Udio svake pojedine strategije u Fondu je promjenjiv. U okviru strategije s fiksnim prinosom Fond može biti značajno izložen (do 100% neto vrijednosti imovine Fonda) prema izdavatelju Republici Hrvatskoj. Značajnu izloženost (do 100% neto vrijednosti imovine Fonda) prema izdavatelju Saveznoj Republici Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama Fond može postići kroz adaptivnu strategiju koju primjenjuje na globalne klase imovine, pri čemu financijski instrumenti tih izdavatelja predstavljaju zasebnu klasu imovine.

Raiffeisen Dynamic
Vrijednost udjela: 99,67; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 99,58; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 100,04; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 99,29; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 99,17; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 97,62; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 98,38; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 98,16; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 97,57; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 99,42; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 98,43; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 102,10; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 99,46; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 106,01; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 107,85; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 107,03; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 110,24; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 111,31; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 112,21; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 111,27; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17 Vrijednost udjela: 111,79; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,17
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Sep1920,39
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.17,77
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA214,31
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.13,13
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.10,04
Futures ugovori LONG DAX FUT Sep196,90
Udjeli SPDR - XRT UN US78464A71474,99
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.4,63
Udjeli SPDR - XLU US US81369Y88653,62
Udjeli SPDR - STS FP IE00BKWQ0D843,57
Ostalo0,65
Sektorska struktura ulaganja Raiffeisen Dynamic fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Raiffeisen Dynamic fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Raiffeisen Dynamic fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Raiffeisen Dynamic fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 30.3.2020.99,667987.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 27.3.2020.99,579487.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 26.3.2020.100,036287.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 25.3.2020.99,285087.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 24.3.2020.99,169487.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 23.3.2020.97,622387.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 20.3.2020.98,376187.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 19.3.2020.98,164187.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 18.3.2020.97,568287.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 17.3.2020.99,417487.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 16.3.2020.98,432987.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 13.3.2020.102,097087.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 12.3.2020.99,455787.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 11.3.2020.106,013287.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 10.3.2020.107,851287.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 9.3.2020.107,030587.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 6.3.2020.110,242487.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 5.3.2020.111,311787.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 4.3.2020.112,212587.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 3.3.2020.111,265287.471.000,00
Raiffeisen DynamicRaiffeisen Invest d.o.o. 2.3.2020.111,789287.471.000,00