Naziv fonda: FWR Multi-Asset Strategy I
Datum osnivanja fonda: 23.12.2015.
Vrsta fonda: Ostale vrste fondova
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRRBAIUMAS16

Prospekt fonda: Prospekt (597 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (769 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (244 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 30000 EUR
Minimalna uplata u fond: 30000 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,2500%
Naknada depozitnoj banci: 0,0150%

Imovina fonda na današnji dan: 136.753.331,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -3,9700%
Prinos fonda u 90 dana: -5,2200%
Prinos fonda u 180 dana: -4,6200%
Prinos fonda u godinu dana: -1,8700%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,8474%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: FWR Multi-Asset Strategy I
Vrijednost udjela (NAV): 103,6701; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 103,7016; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 103,6578; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 103,5597; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 103,5791; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 103,6378; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 103,8583; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 104,2307; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 104,7937; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 105,1859; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 105,3824; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 106,0382; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 105,9816; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 107,2827; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 107,6274; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 107,9128; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,0796; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,3554; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,3019; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,0972; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,1108; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 107,9542; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,5594; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,0311; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,1846; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,4322; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,0813; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,2289; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,4619; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,2015; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,2585; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,255; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,2724; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,3069; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,1336; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,0222; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,9884; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,1086; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,0438; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,9495; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,8965; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,8973; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,9446; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,9853; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,9086; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,8597; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,0307; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,0231; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,0391; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,0372; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,0524; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 110,0588; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,9638; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,8806; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,8865; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,8645; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,8085; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,7984; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,6694; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,6535; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,6337; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,6988; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,3772; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,405; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,5861; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,435; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,3489; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,4342; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,4164; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,4011; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,3953; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,4172; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,2037; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,9791; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,8271; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,6941; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,6767; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,7695; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,7027; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,6867; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,6504; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,7133; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,9928; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,0758; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,0795; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,0727; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,9848; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,8584; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,8326; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,9239; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,9382; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,9852; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,9933; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,0293; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,0642; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,0945; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,1015; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,1292; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,1988; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,3423; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,3; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,4626; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,4408; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,3242; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,2983; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,2486; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,3951; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,4049; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,2722; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,1643; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,1312; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,0925; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,1457; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,157; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 109,0448; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,9412; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,9508; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,7263; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,7566; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,7129; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,7263; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 108,77 Vrijednost udjela (NAV): 108,7923; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 108,77


Ulazna naknada u FWR Multi-Asset Strategy I fond: 1,00% od iznosa uplate

Izlazna naknada iz FWR Multi-Asset Strategy I fonda: izlazna naknada se ne naplaćuje

Ulagateljski cilj

 

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u srednjem roku. Fond prinos nastoji ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata te prihoda od dividendi. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja.

 

Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

 

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira
  • vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države: dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
  • one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele UCITS fondova ili drugih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi: najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
FWR Multi-Asset Strategy I
Vrijednost udjela: 103,67; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 103,70; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 103,66; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 103,56; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 103,58; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 103,64; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 103,86; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 104,23; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 104,79; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 105,19; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 105,38; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 106,04; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 105,98; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 107,28; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 107,63; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 107,91; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 108,08; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 108,36; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 108,30; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 108,10; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76 Vrijednost udjela: 108,11; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,76
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 30.3.2020.103,6701136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 27.3.2020.103,7016136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 26.3.2020.103,6578136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 25.3.2020.103,5597136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 24.3.2020.103,5791136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 23.3.2020.103,6378136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 20.3.2020.103,8583136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 19.3.2020.104,2307136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 18.3.2020.104,7937136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 17.3.2020.105,1859136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 16.3.2020.105,3824136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 13.3.2020.106,0382136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 12.3.2020.105,9816136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 11.3.2020.107,2827136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 10.3.2020.107,6274136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 9.3.2020.107,9128136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 6.3.2020.108,0796136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 5.3.2020.108,3554136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 4.3.2020.108,3019136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 3.3.2020.108,0972136.753.331,00
FWR Multi-Asset Strategy IRaiffeisen Invest d.o.o. 2.3.2020.108,1108136.753.331,00