Naziv fonda: Raiffeisen Global Equities
Datum osnivanja fonda: 21.2.2018.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRRBAIUGEQU4

Prospekt fonda: Prospekt (650 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (224 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (137 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 65 EUR
Minimalna uplata u fond: 65 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,2000%

Imovina fonda na današnji dan: 10.448.885,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -12,8300%
Prinos fonda u 90 dana: -20,0200%
Prinos fonda u 180 dana: -12,8600%
Prinos fonda u godinu dana: -13,3500%
Prosječni godišnji prinos fonda: -4,9373%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Raiffeisen Global Equities
Vrijednost udjela (NAV): 89,894; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 87,8279; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 90,093; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 87,8376; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 87,0217; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 82,0031; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 84,6026; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 85,9348; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 84,9124; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 87,3186; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 83,5257; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 91,3836; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 85,8479; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 93,2472; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 96,0585; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 92,9451; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 100,7019; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 104,1341; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 106,6602; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 103,4579; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 105,3321; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 103,1215; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 104,8544; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,2871; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,8961; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 112,6013; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 116,2055; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 117,4409; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 118,2837; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 117,3398; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 118,175; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 118,0988; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 118,1427; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 118,1591; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 117,0643; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 116,2555; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 115,9062; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 116,616; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 115,8025; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 114,42; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 112,6479; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 111,8742; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 113,9793; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 114,8838; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 114,8419; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 114,0856; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 116,1222; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 116,3622; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 116,4873; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 116,0483; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 116,576; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 116,4579; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 115,7119; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 115,1783; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 115,5112; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 115,2959; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 114,7966; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 115,185; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 114,2014; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 113,7462; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 113,2494; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 113,746; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 112,3958; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 112,4859; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 113,4022; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 113,8164; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 113,4075; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 113,4263; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 112,8936; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 112,6063; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 112,5194; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 112,4539; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 111,6726; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 111,479; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 110,3344; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,7925; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,9634; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 110,2738; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,0105; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 108,6879; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 108,1281; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 108,845; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,8687; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 110,5146; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 110,6761; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 110,2707; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 110,2662; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,4711; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 108,7725; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 108,9349; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,1783; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,1845; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,3828; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,0241; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,3706; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,8016; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,4668; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,9162; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,7273; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,4924; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 109,4965; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 108,7262; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 107,7945; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 107,113; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 107,1102; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 107,3579; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 107,024; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 106,2867; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 106,5156; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 106,1397; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 106,0623; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 105,2348; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 105,7058; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 105,9739; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 106,0071; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 105,0438; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 105,0064; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 103,8874; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 103,5731; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 103,1216; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 103,9229; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 107,93 Vrijednost udjela (NAV): 104,1963; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 107,93


Ulazna naknada u Raiffeisen Global Equities fond: Ulazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz Raiffeisen Global Equities fonda: Izlazna naknada ovisi o vremenu provedenom u fondu. Do 1 godine izlazna naknada iznosi 3,0%. Do 2 godine izlazna naknada iznosi 1,5%, a nakon 3. godine se ne naplaćuje.

Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

 

Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čija su sjedišta ili čija je glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili razvijenim zemljama pacifičke regije. Dodatno Glavni fond, može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, lokalne uprave i samouprave i/ili kompanije, udjele u investicijskim fondovima te u depozite. Glavni fond može uložiti do 49% neto imovine u instrumente tržišta novca. Glavni fond može ulagati u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom do 10% neto vrijednosti imovine. U određenim razdobljima u Glavnom fondu udio vrijednosnih papira može biti malen, a udio novčanih sredstava i depozita velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena vrijednosnih papira.

Raiffeisen Global Equities
Vrijednost udjela: 89,89; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 87,83; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 90,09; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 87,84; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 87,02; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 82,00; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 84,60; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 85,93; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 84,91; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 87,32; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 83,53; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 91,38; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 85,85; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 93,25; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 96,06; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 92,95; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 100,70; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 104,13; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 106,66; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 103,46; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94 Vrijednost udjela: 105,33; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,94
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 30.3.2020.89,894010.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 27.3.2020.87,827910.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 26.3.2020.90,093010.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 25.3.2020.87,837610.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 24.3.2020.87,021710.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 23.3.2020.82,003110.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 20.3.2020.84,602610.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 19.3.2020.85,934810.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 18.3.2020.84,912410.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 17.3.2020.87,318610.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 16.3.2020.83,525710.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 13.3.2020.91,383610.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 12.3.2020.85,847910.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 11.3.2020.93,247210.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 10.3.2020.96,058510.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 9.3.2020.92,945110.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 6.3.2020.100,701910.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 5.3.2020.104,134110.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 4.3.2020.106,660210.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 3.3.2020.103,457910.448.885,00
Raiffeisen Global EquitiesRaiffeisen Invest d.o.o. 2.3.2020.105,332110.448.885,00