Naziv fonda: Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički
Datum osnivanja fonda: 17.10.2019.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: USD

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRRBAIUFXUS2

Prospekt fonda: Prospekt (1028 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (185 KB)
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 USD
Minimalna uplata u fond: 100 USD

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,0700%

Imovina fonda na današnji dan: 39.443.262,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -1,3500%
Prinos fonda u 90 dana: -1,1800%
Prinos fonda u 180 dana: 0,0000%
Prinos fonda u godinu dana: 0,0000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,0%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički
Vrijednost udjela (NAV): 99,0092; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 98,9851; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 98,7982; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 98,7176; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 98,7905; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 98,8013; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 99,0145; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 99,1229; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 99,469; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 99,8178; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,059; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2599; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,4149; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,5987; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,5999; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,6351; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,6415; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,6152; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,5483; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,4375; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3927; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3606; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,4033; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,4011; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,4003; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3975; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3845; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3749; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3679; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3645; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3481; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3318; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3251; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3178; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3182; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,3149; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2937; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2852; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2769; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,27; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2779; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2704; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2822; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,282; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2822; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2837; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,278; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,275; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2796; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2714; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2743; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2528; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2468; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2541; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2443; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2631; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,256; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2458; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2483; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2506; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2394; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2376; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,1949; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,2095; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,1937; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,1677; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,1709; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,153; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,1369; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,1336; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,1267; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,1167; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,1085; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,1065; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,1083; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0985; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,1071; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0946; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0964; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0972; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0935; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0922; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0841; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0821; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,073; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0744; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0701; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0559; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0504; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,05; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0347; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0337; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0153; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0094; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 99,9992; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0003; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0076; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 99,9841; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0085; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0379; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0331; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,075; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0308; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0408; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0329; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0273; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,017; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0092; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,0064; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 99,991; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 99,9919; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 99,9935; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100,187; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 100,10 Vrijednost udjela (NAV): 100; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 100,10


Ulazna naknada u Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički fond: Ulazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički fonda: Izlazna naknada za ulaganja do 90 dana iznosi 0,50%, a za ulaganja duža od 90 radnih dana izlazna naknada se ne naplaćuje.

Strategija ulaganja

Fond ulaže u:

  • pretežito obveznice Republike Hrvatske, zemalja EU i SAD-a i/ili one za koje jamče RH, zemlje EU i SAD
  • instrumente tržišta novca Republike Hrvatske, zemalja EU i SAD-a i/ili one za koje jamče RH, zemlje EU i SAD
  • depozite banaka u EU

Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

  • do 100% neto imovine Fonda u obveznice koje su izdale ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
  • u normalnim tržišnim uvjetima u instrumente tržišta novca dozvoljeno je ulagati do 75% neto vrijednosti imovine Fonda koji su izdani ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
  • ulaganje u pojedinačne korporativne obveznice i instrumente tržišta novca nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče RH, druge države članice EU i SAD-a
  • u municipalne obveznice i instrumente tržišta novca te obveznice i instrumente tržišta novca za koje jamče jedinice lokalne samouprave izdavatelja iz zemalja EU i SAD-a do 10% neto vrijednosti imovine Fonda
  • u UCITS fondove i ostale novčane i obvezničke investicijske fondove s javnom ponudom do najviše 10% neto vrijednosti imovine Fonda
  • u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
  • u normalnim tržišnim uvjetima najviše 75% neto imovine Fonda može biti uloženo u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u RH i drugima članicama EU
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički
Vrijednost udjela: 99,01; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 98,99; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 98,80; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 98,72; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 98,79; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 98,80; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 99,01; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 99,12; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 99,47; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 99,82; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 100,06; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 100,26; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 100,41; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 100,60; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 100,60; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 100,64; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 100,64; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 100,62; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 100,55; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 100,44; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80 Vrijednost udjela: 100,39; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 99,80
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 30.3.2020.99,009239.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 27.3.2020.98,985139.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 26.3.2020.98,798239.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 25.3.2020.98,717639.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 24.3.2020.98,790539.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 23.3.2020.98,801339.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 20.3.2020.99,014539.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 19.3.2020.99,122939.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 18.3.2020.99,469039.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 17.3.2020.99,817839.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 16.3.2020.100,059039.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 13.3.2020.100,259939.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 12.3.2020.100,414939.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 11.3.2020.100,598739.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 10.3.2020.100,599939.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 9.3.2020.100,635139.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 6.3.2020.100,641539.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 5.3.2020.100,615239.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 4.3.2020.100,548339.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 3.3.2020.100,437539.443.262,00
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obvezničkiRaiffeisen Invest d.o.o. 2.3.2020.100,392739.443.262,00