Naziv fonda: InterCapital SEE Equity B
Datum osnivanja fonda: 19.4.2007.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: ICAM d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Addiko banka
IBAN fonda: HR6225000091301147244
ISIN fonda: HRICAMUCATWO

Prospekt fonda: Prospekt (1304 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (519 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (195 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 150 EUR
Minimalna uplata u fond: 15 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,2500%

Imovina fonda na današnji dan: 134.315.200,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -23,1700%
Prinos fonda u 90 dana: -25,0600%
Prinos fonda u 180 dana: -22,7400%
Prinos fonda u godinu dana: -13,7300%
Prosječni godišnji prinos fonda: -0,4934%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: InterCapital SEE Equity B
Vrijednost udjela (NAV): 93,7976; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 93,374; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 92,3027; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 89,4227; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 92,1993; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 90,544; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 90,939; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 93,8295; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 91,6642; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 97,9328; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 96,7445; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 105,1414; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 108,4439; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 107,5876; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 115,4588; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 117,9598; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 119,5415; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 118,9612; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 117,1936; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 116,9835; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 120,0573; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,7566; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,0832; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,2394; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,3593; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 128,0586; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 128,3696; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,8414; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,6905; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,9877; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,897; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,773; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,4067; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,0925; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,4292; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,4292; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,0626; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 126,457; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 126,0969; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 126,6435; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 126,6405; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 126,7884; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 126,8883; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 126,8591; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 128,0146; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,9297; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,9314; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,6695; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,5844; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,4837; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,3661; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,5514; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,5875; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,6373; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 127,0715; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 125,9243; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 125,2278; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 125,3025; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 125,3435; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 125,4772; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 125,0715; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 125,168; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 125,1643; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 124,9494; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 124,9903; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 124,431; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 124,952; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 125,0239; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 124,9174; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 125,0652; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 124,6085; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,8943; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,7389; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,5559; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,7489; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,9059; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,6348; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,2924; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,089; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,5061; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,4752; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,2647; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 123,1452; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,9373; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,9073; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,6607; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,2701; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,3052; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,3623; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,2099; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,1601; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,085; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,3241; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,2739; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,3167; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,0965; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 122,0751; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,8271; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,5803; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,3935; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 120,8509; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,3646; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,6002; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,587; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,613; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,6902; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,6235; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,4544; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,315; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,2786; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 121,1408; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 120,8196; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 120,9488; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 120,605; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 120,2053; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 119,8702; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 119,6368; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 119,8825; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 119,8189; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 119,715; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 120,54 Vrijednost udjela (NAV): 120,0871; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 120,54


Ulazna naknada u InterCapital SEE Equity B fond: Ulazna naknada naplaćuje se ulagaču prilikom kupovine novih udjela u Fondu u iznosu od 1% od vrijednosti udjela na dan podnošenja zahtjeva za kupnju, s tim da se u prvih godinu dana od osnivanja fonda ulazna naknada ne naplaćuje. Ova naknada predstavlja prihod Društva.

Izlazna naknada iz InterCapital SEE Equity B fonda: Izlazna naknada se ne naplaćuje

Imovina fonda ulaže se:

  • minimalno 70% u vlasničke vrijednosne papire (VP),
  • maksimalno do 30% u obveznice i ostale kratkoročne VP s fiksnim prinosom,
  • maksimalno do 30% u investicijske fondove (IF). Na imovinu pod-fonda uloženu u druge IF društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja,
  • maksimalno do 30% u depozite (iznimno više za održanje likvidnosti),

Fond smije ulagati u financijske izvedenice s ciljem:

a) zaštite imovine pod-fonda i/ili

b) ostvarivanje investicijskih ciljeva

tako da maksimalna izloženost prema financijskim izvedenicama navedenih u točkama a) i b) ne smije biti veća od neto imovine pod-fonda.

InterCapital SEE Equity B
Vrijednost udjela: 93,80; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 93,37; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 92,30; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 89,42; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 92,20; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 90,54; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 90,94; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 93,83; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 91,66; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 97,93; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 96,74; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 105,14; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 108,44; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 107,59; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 115,46; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 117,96; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 119,54; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 118,96; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74 Vrijednost udjela: 117,19; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,74
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo61,03
Petrol5,65
Societ. Nationala de Gaze4,46
Krka4,45
Nova Ljubljanska Banka4,20
OMV Petrom S.A.3,87
Fondul Proprietatea3,50
Sava Re3,38
Adris Grupa3,35
Hrvatski Telekom3,16
Banca Transilvania2,95
Sektorska struktura ulaganja InterCapital SEE Equity B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata InterCapital SEE Equity B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja InterCapital SEE Equity B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja InterCapital SEE Equity B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 26.3.2020.93,7976139.860.000,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 25.3.2020.93,3740139.860.000,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 24.3.2020.92,3027134.315.200,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 23.3.2020.89,4227143.886.300,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 20.3.2020.92,1993134.315.200,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 19.3.2020.90,5440139.860.000,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 18.3.2020.90,9390139.860.000,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 17.3.2020.93,8295139.860.000,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 16.3.2020.91,6642134.315.200,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 13.3.2020.97,9328143.886.300,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 12.3.2020.96,7445139.860.000,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 11.3.2020.105,1414134.315.200,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 10.3.2020.108,4439139.860.000,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 9.3.2020.107,5876139.860.000,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 6.3.2020.115,4588139.860.000,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 5.3.2020.117,9598139.860.000,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 4.3.2020.119,5415134.315.200,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 3.3.2020.118,9612166.151.000,00
InterCapital SEE Equity BICAM d.o.o. 2.3.2020.117,1936159.563.900,00