Naziv fonda: InterCapital Global Bond A
Datum osnivanja fonda: 26.2.2002.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: ICAM d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Addiko banka
IBAN fonda: HR7725000091301131551
ISIN fonda: HRHAAIUHICO9

Prospekt fonda: Prospekt (1304 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (516 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (189 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 15 EUR
Minimalna uplata u fond: 7 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,2500%
Naknada depozitnoj banci: 0,1500%

Imovina fonda na današnji dan: 125.411.300,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -3,2800%
Prinos fonda u 90 dana: -1,8500%
Prinos fonda u 180 dana: -3,3800%
Prinos fonda u godinu dana: 2,3200%
Prosječni godišnji prinos fonda: 2,4396%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: InterCapital Global Bond A
Vrijednost udjela (NAV): 15,4696; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,5791; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,489; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,4096; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,4743; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,532; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,521; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,4614; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,3052; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,4878; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,5017; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7004; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7958; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9846; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0143; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9297; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0477; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0445; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0369; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0433; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0073; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,995; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8762; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0555; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0943; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0995; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,1099; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9973; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9825; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,087; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,972; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,074; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0604; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0647; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0442; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0414; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0279; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0189; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,898; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0186; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0384; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0459; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0318; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0112; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9524; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9711; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9233; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9079; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,85; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8349; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8009; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7864; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,6842; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7045; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7971; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7923; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8282; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7089; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8202; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8544; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,831; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7968; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7608; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,767; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,827; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8144; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8045; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7965; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7925; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8006; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8188; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7952; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8084; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7976; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8241; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8044; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8013; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7715; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7691; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7863; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7978; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,756; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8068; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8115; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8226; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,827; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8131; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,709; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,6937; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,6917; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7816; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8054; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7076; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,7964; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8045; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8201; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8239; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8357; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8334; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8934; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8721; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8933; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9438; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9114; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9144; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8976; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9232; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9568; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9314; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9063; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,892; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9199; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,8557; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9446; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9583; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9762; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9682; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 15,9746; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0274; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0364; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 15,85 Vrijednost udjela (NAV): 16,0472; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 15,85


Ulazna naknada u InterCapital Global Bond A fond: Ulazna naknada iznosi 1,00%.

Izlazna naknada iz InterCapital Global Bond A fonda: Za ulaganja do 3 mjeseca izlazna naknada iznosi 1,00%, za ulaganja do 1 godine izlazna naknada iznosi 0,50%, a za ulaganja duža do jedne godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

InterCapital Global Bond za investicijski cilj ima ostvarivanje redovitih prihoda od financijskih instrumenata s fiksnim prinosom u koje ulaže. Alokacijom imovine pod-fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno, što znači da se pri donošenju investicijskih odluka ne replicira financijski indeks. Investicijske odluke se tako temelje u prvom redu na fundamentalnim osobinama pojedinih izdavatelja financijskih instrumenta, tj. na postignutoj i očekivanoj uspješnosti njihova poslovanja mjereno kroz profitabilnosti, zaduženosti i očekivani rast te druge pokazatelje koji se koriste pri analizi potencijalnih investicijskih prilika.

InterCapital Global Bond je obveznički pod-fond koji ulaže najmanje 75% neto vrijednosti imovine podfonda u prenosive vrijednosne papire s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca te depozite kod kreditnih institucija. Globalno modificirano trajanje pod-fonda mora prelaziti 1,5.

Ograničenja ulaganja:

 1. Najmanje 75% neto imovine pod-fonda ulaže se u:
  • obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica CEFTA-e i OECD-a ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske i druge države članice te obveznice trgovačkih društava iz tih država – bez ograničenja,
  • obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija te obveznice trgovačkih društava iz tih država – do 20%,
  • instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz Republike Hrvatske – do 80%,
  • instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči druga država članica EU, CEFTA-e i OECD-a te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država – do 50%,
  • instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država – do 20%,
  • udjele investicijskih fondova iz članka 249. stavka 1. točke 3 Zakona, a koji fondovi ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine te država članica EU, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine,
  • udjele tzv. Exchange Traded Funds (ETFs – fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni obveznički indeks ili košaricu obveznica) – do 10% imovine.
 2.  do 25% neto imovine pod-fonda ulaže se u:
  • depozite kod kreditnih institucija u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkom 4. Zakona, koje kreditne institucije imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, državi članici EU, CEFTA-e i OECD-a – do 25%.

Napominje se kako je iznimno od ograničenja ulaganja iz članka 250. stavka 1. Zakona, Društvu za podfond InterCapital Global Bond odobreno ulaganje iznad 35% neto imovine pod-fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, Savezna Republika Njemačka, Francuska Republika, Kraljevina Nizozemska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tih država kao i javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica EU, pod uvjetom da su zadovoljeni ostali uvjeti iz članka 250.b Zakona.

Ulaganja u uvrštene (kojima se trguje na uređenim tržištima iz članka 249. stavka 1. točke 1. Zakona) i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za pod-fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda. Korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih Prospektom pod-fonda te Zakonom.

InterCapital Global Bond A
Vrijednost udjela: 15,47; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,58; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,49; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,41; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,47; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,53; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,52; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,46; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,31; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,49; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,50; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,70; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,80; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,98; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 16,01; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 15,93; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 16,05; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 16,04; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 16,04; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 16,04; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71 Vrijednost udjela: 16,01; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,71
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo51,58
Republika Portugal PGB 2029/06/15 1,957,56
Minist. fin. RH H327A5,59
Minist. fin. RH H282A5,44
Minist. fin. RH H247E5,38
Kraljevina Belgija BGB 0,9 06/22/295,24
ISHARES GLOBAL GOV BND-DISTR IGLO LN4,60
ISHARES JPM EM LCL GOV BND IUSP GY4,20
Kraljevina Španjolska SPGB 1,45 04/30/293,97
Republika Irska IRISH 1,1 05/15/293,25
Republika Njemačka DBR 0,5 02/15/263,19
Sektorska struktura ulaganja InterCapital Global Bond A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata InterCapital Global Bond A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja InterCapital Global Bond A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja InterCapital Global Bond A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 30.3.2020.15,4696121.902.000,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 27.3.2020.15,5791121.902.000,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 26.3.2020.15,4890121.902.000,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 25.3.2020.15,4096121.902.000,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 24.3.2020.15,4743125.411.300,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 23.3.2020.15,5320125.411.300,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 20.3.2020.15,5210125.411.300,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 19.3.2020.15,4614121.902.000,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 18.3.2020.15,3052121.902.000,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 17.3.2020.15,4878121.902.000,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 16.3.2020.15,5017117.069.200,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 13.3.2020.15,7004125.411.300,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 12.3.2020.15,7958121.902.000,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 11.3.2020.15,9846117.069.200,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 10.3.2020.16,0143117.069.200,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 9.3.2020.15,9297121.902.000,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 6.3.2020.16,0477121.902.000,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 5.3.2020.16,0445121.902.000,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 4.3.2020.16,0369125.411.300,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 3.3.2020.16,0433106.448.000,00
InterCapital Global Bond AICAM d.o.o. 2.3.2020.16,0073109.512.400,00