Naziv fonda: Erste Plavi OMF kategorije B
Datum osnivanja fonda: 5.11.2001.
Vrsta fonda: Obvezni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Erste OMF d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR0323300031353468779
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (5447 KB)
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (1312 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond:  HRK
Minimalna uplata u fond:  HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,4500%
Naknada depozitnoj banci: 0,0300%

Imovina fonda na današnji dan: 14.112.119.587,14 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -7,0900%
Prinos fonda u 90 dana: -7,5300%
Prinos fonda u 180 dana: -5,5400%
Prinos fonda u godinu dana: -0,6100%
Prosječni godišnji prinos fonda: 5,3722%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Erste Plavi OMF kategorije B
Vrijednost udjela (NAV): 261,3441; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 259,9452; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 258,9702; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 254,175; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 256,6522; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 256,2585; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 254,1816; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 254,6503; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 256,4501; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 255,935; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 261,297; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 260,8386; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 260,7858; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 267,836; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 269,0288; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 268,5756; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 275,0429; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 275,0301; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 277,3815; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 278,0923; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 277,6134; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 277,4171; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 277,466; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 278,1686; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 278,5474; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,4203; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 281,3551; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 281,2953; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,094; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 285,5814; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 285,5673; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 285,5469; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 285,8139; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 286,1983; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 285,8842; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 286,1199; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 285,9981; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 285,9841; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 285,8572; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 286,0321; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 285,7032; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 285,2778; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 285,1743; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 285,1602; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 284,9753; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 284,1198; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,6501; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,0695; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,1071; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,0931; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,3916; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,3397; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,2458; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,0331; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 284,1644; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 284,1504; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,8918; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 284,0988; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 284,0712; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 284,2332; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 284,0424; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,654; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,7147; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,8174; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 284,0247; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,8328; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,6514; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,4386; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,7969; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,9013; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,7193; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,7485; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,5502; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 283,0099; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,2406; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,1533; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,5927; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,6185; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,5129; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,4518; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,2267; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 282,1409; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 281,8026; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 281,6424; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 281,8286; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 281,7308; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 281,222; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 281,3682; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 281,0657; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,7041; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,5642; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,574; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,6513; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,6398; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,1149; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,2091; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 279,9206; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,2927; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,7829; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,7083; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,7285; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,7138; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,8358; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,6454; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,4187; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,4045; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 279,943; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,1081; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,0823; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,066; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,0518; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 279,9153; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 279,9763; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,1852; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,1208; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,2077; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,2015; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,3188; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,2274; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,0433; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,3616; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,1671; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,138; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,0952; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,2799; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,3541; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,0618; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 280,0471; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 279,8215; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 279,5435; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 279,4342; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 279,4342; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 279,4096; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 279,3477; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 279,2957; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 279,1086; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 278,9209; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 278,1737; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 277,7779; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 277,7632; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 276,8619; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 276,337; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 276,0464; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 276,3507; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 276,0304; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 279,03 Vrijednost udjela (NAV): 276,3883; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 279,03


Ulazna naknada u Erste Plavi OMF kategorije B fond: 0,8% od svakog uplaćenog doprinosa članova

Izlazna naknada iz Erste Plavi OMF kategorije B fonda: Prilikom promjene fonda prije isteka treće godine članstva, svaki član fonda plaća izlaznu naknadu. U prvoj godini članstva naknada za izlazak iznosi 0,8%, u drugoj 0,4% a u trećoj godini 0,2% od iznosa sredstava na osobnom računu člana fonda. Nakon treće godine članstva u fondu izlazna naknada se ne naplaćuje.

Ciljevi, strategija i rizici poslovanja Fonda

 

Investicijski cilj Fonda jest rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na dulji rok, umjereno agresivnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, vlasničke vrijednosne papire i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta.

Fond kategorije A minimalno 30% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, a maksimalno 55% neto imovine može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 40% imovine fonda mora biti u kunama.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.

Glavni rizici koji mogu utjecati na Fond su:

 • Tržišni rizici:
  • Rizik promjene cijene
  • Rizik promjene tečaja valute
  • Rizik promjene kamatnih stopa
 • Kreditni rizik i rizik namire
 • Kreditni rizik
 • Rizik namire
 • Rizik likvidnosti
 • Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda
 • Rizik promjene poreznih propisa
 • Operativni rizik
 • Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti
 • Rizik sukoba interesa

 

Rizici vezani uz vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda

 

S obzirom na strategiju ulaganja i postavljena ograničenja ulaganja, Fond karakteriziraju visoka rizičnost i visoka volatilnost vrijednosti obračunske jedinice. Fond je najviše izložen riziku promjene cijene vrijednosnih papira i valutnom riziku. Ti rizici mogu utjecati na vrijednost obračunske jedinice i profitabilnost fonda. Aktivnosti fonda mogu biti profitabilne, ali se članovima ne garantira da će uloženi iznos sredstava biti vraćen ili da će mu se vrijednost uvećati. S obzirom na to, razina rizika koju Fond preuzima (tzv. apetit za rizikom) je visoka. Maksimalno 55% portfelja može biti uloženo u dionice. U nastavku su navedeni rizici vezani uz određenu vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda.

 

Obveznice

 

Ponajviše su izložene riziku promjene kamatnih stopa, no budući da se tržište kapitala u Republici Hrvatskoj svrstava u tržišta u razvoju, sve obveznice izdane u Republici Hrvatskoj, pa tako i državne obveznice Republike Hrvatske, snose i kreditni rizik hrvatske države. Obveznice izdane u drugim zemljama članicama EU i OECD-a također snose kreditni rizik zemalja u kojima su izdane.

 

Dionice

 

Cijene dionica mogu pasti zbog opće promjene uvjeta na tržištu koji nisu vezani uz pojedinu dionicu, kao što je npr. loša gospodarska situacija ili percepcija takve situacije u javnosti, promjena općih ocjena kretanja dobiti trgovačkih društava na tržištu ili promjena mišljenja ulagatelja na tržištu. Također mogu pasti zbog faktora koji utječu na cijele industrijske grane, kao što su nedostatak radne snage ili povećanje troškova proizvodnje. Dionice općenito pokazuju veću volatilnost cijena nego dužnički vrijednosni papiri, to jest izloženije su riziku promjene cijena.

 

Otvoreni fondovi

 

Imovinu Fonda Društvo ulaže u domaće i strane otvorene investicijske fondove. Takvi fondovi pružaju nam mogućnost jednostavnog ulaganja u pojedine zemljopisne i industrijske sektore te likvidnost tog dijela portfelja, koji je većinom likvidniji nego što bi to bio istovjetni udio u vrijednosnim papirima u koje ulaže takav fond. Domaći otvoreni investicijski fondovi najvećim dijelom ne objavljuju neku mjerodavnu veličinu (benchmark) koju trebaju nadmašiti ulaganjem. Ovi fondovi naplaćuju naknadu za upravljanje na uložena sredstva, a mogu naplatiti i ulaznu i izlaznu naknadu, što smanjuje prinos sredstava uloženih u takve fondove. Exchange traded fondovi su općenito otvoreni investicijski fondovi čijim je udjelima moguće trgovati na burzi, a njihova je vrijednost vezana uz neku veličinu. Društvo ulaže u najrašireniju klasu ETF-ova, indeksne ETF-ove, kojima je vrijednost vezana uz vrijednost dioničkih indeksa, što je jednostavan način da se postigne izloženost pojedinom tržištu ili segmentu tržišta. Udjelima ETF-ova može se trgovati na burzi, unutar jednog dana. Rizici trgovanja ETF-ovima podudaraju se s rizicima trgovanja dionicama unutar indeksa koji takav fond prati.

 

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

 

Imovina fonda ulaže se u trezorske zapise Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a i komercijalne zapise trgovačkih društava iz tih zemalja. Ovi vrijednosni papiri manje su likvidni od obveznica i obično ostaju u Fondu do svojeg dospijeća. Dok su trezorski zapisi Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a niskog rizika, komercijalni zapisi trgovačkih društava izloženi su kreditnom riziku i riziku nelikvidnosti izdavatelja.

 

Depoziti u bankama

 

Društvo može imovinu Fonda držati u bankovnim depozitima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, ročnosti do dvanaest mjeseci. Bankovni depoziti jedni su od sigurnijih financijskih instrumenata i izloženi su samo riziku nelikvidnosti i stečaja banke koja je primila depozit. Društvo je do sada depozite držalo samo u hrvatskim bankama, koristeći stroge interne limite vezane uz veličinu temeljnog kapitala banaka.

Erste Plavi OMF kategorije B
Vrijednost udjela: 261,34; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 259,95; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 258,97; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 254,18; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 256,65; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 256,26; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 254,18; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 254,65; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 256,45; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 255,94; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 261,30; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 260,84; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 260,79; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 267,84; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 269,03; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 268,58; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 275,04; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 275,03; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 277,38; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 278,09; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 277,61; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 277,42; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00 Vrijednost udjela: 277,47; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 265,00
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
ADRS 26.3.271.1682,82
ADRS2 26.3.415.8656,13
ARNT 26.3.143.8276,59
ATGR 26.3.252.0737,56
ATGR 26.3.252.0737,56
DLKV 26.3.593.2632,40
ERNT 26.3.56.0624,21
GRNL 26.3.148.8997,83
HPB 26.3.23.1993,90
HT 26.3.687.8640,84
HTPK 26.3.222.4459,01
INA 26.3.46.0000,46
JDRN 26.3.15.014.63830,56
KOEI 26.3.394.30615,33
LKRI 26.3.415.0456,94
MRUL 26.3.80.0339,33
PLAG 26.3.6.5930,30
PODR 26.3.724.81610,18
RIVP 26.3.1.373.7001,09
SUKC 26.3.666.45915,00
TPNG 26.3.370.0009,25
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
ADRS 25.3.271.1682,82
ADRS2 25.3.415.8656,13
ARNT 25.3.143.8276,59
ATGR 25.3.252.0737,56
ATGR 25.3.252.0737,56
DLKV 25.3.593.2632,40
ERNT 25.3.56.0624,21
GRNL 25.3.148.8997,83
HPB 25.3.23.1993,90
HT 25.3.687.8640,84
HTPK 25.3.222.4459,01
INA 25.3.46.0000,46
JDRN 25.3.15.014.63830,56
KOEI 25.3.394.30615,33
LKRI 25.3.415.0456,94
MRUL 25.3.80.0339,33
PLAG 25.3.6.5930,30
PODR 25.3.724.81610,18
RIVP 25.3.1.323.2891,05
SUKC 25.3.666.45915,00
TPNG 25.3.370.0009,25
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
MF 2022(H227E, HRRHMFO227E9, Ministarstvo financija)5,37
MFKN 2029(H297A, HRRHMFO297A0, Ministarstvo financija)5,28
MFKN 2026(H26CA, HRRHMFO26CA5, Ministarstvo financija)5,26
MFKN 2023(H23BA, HRRHMFO23BA4, Ministarstvo financija)4,98
CROATIA 2030(CROATI 2 3/4 01/27/30, XS1713475306, RH)4,74
MFKN 2025(H257A, HRRHMFO257A4, Ministarstvo financija)4,28
MF INDEX 2034(H34BA, HRRHMFO34BA1, Ministarstvo financija)4,10
CROATIA 2025(CROATI 3 03/11/25 , XS1117298916, RH)3,69
MF 2020(H203E, HRRHMFO203E0, Ministarstvo financija)3,69
MFKN 2028(H282A, HRRHMFO282A2, Ministarstvo financija)2,78
Sektorska struktura ulaganja Erste Plavi OMF kategorije B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Erste Plavi OMF kategorije B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Erste Plavi OMF kategorije B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Erste Plavi OMF kategorije B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 26.3.2020.261,344114.242.625.021,57
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 25.3.2020.259,945214.165.607.744,50
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 24.3.2020.258,970214.112.119.587,14
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 23.3.2020.254,175013.849.763.148,11
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 21.3.2020.256,652213.982.996.368,71
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 20.3.2020.256,258513.961.545.154,16
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 19.3.2020.254,181613.847.872.786,55
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 18.3.2020.254,650313.873.014.764,56
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 17.3.2020.256,450113.969.645.133,31
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 16.3.2020.255,935013.937.409.856,72
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 15.3.2020.261,297014.217.138.915,54
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 13.3.2020.260,838614.192.199.985,11
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 12.3.2020.260,785814.185.973.849,08
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 11.3.2020.267,836014.565.017.121,97
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 10.3.2020.269,028814.620.568.483,44
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 9.3.2020.268,575614.587.174.953,87
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 8.3.2020.275,042914.929.838.058,06
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 7.3.2020.275,030114.929.147.402,21
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 5.3.2020.277,381515.050.925.462,60
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 4.3.2020.278,092315.086.193.903,70
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 3.3.2020.277,613415.056.390.966,77
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 2.3.2020.277,417115.050.619.314,65
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 1.3.2020.277,466015.051.914.301,80
Erste Plavi OMF kategorije BErste OMF d.o.o. 29.2.2020.278,168615.090.026.629,45