Naziv fonda: Erste Plavi Protect
Datum osnivanja fonda: 10.2.2005.
Vrsta fonda: Dobrovoljni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Erste DMD d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR0323300031353468779
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (6404 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (392 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (1527 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 HRK
Minimalna uplata u fond: 100 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,6000%
Naknada depozitnoj banci: 0,0340%

Imovina fonda na današnji dan: 282.819.093,19 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -1,6700%
Prinos fonda u 90 dana: -1,5500%
Prinos fonda u 180 dana: -2,0200%
Prinos fonda u godinu dana: 1,8500%
Prosječni godišnji prinos fonda: 5,4360%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Erste Plavi Protect
Vrijednost udjela (NAV): 222,9321; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 222,9959; Datum: 29.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 223,094; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 222,926; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 223,2383; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 223,2023; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 223,6129; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 223,6066; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 223,4269; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 223,1949; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 223,6956; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 224,1248; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 224,4908; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 225,7021; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 225,4845; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 225,8035; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5554; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 225,9698; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,1086; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4483; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4418; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5405; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,6024; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5949; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,2445; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5739; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,6867; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,7256; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,8687; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,3355; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,5958; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,6308; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,7692; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,8399; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,8334; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,8213; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,7487; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,7447; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,6195; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,5738; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,5738; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,5668; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,4248; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,3159; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,2668; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,1974; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,1828; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,1758; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,0592; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,9511; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,9122; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,9525; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,9474; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,965; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,9486; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,8909; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,8644; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,8587; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,8696; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,8625; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,7437; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,731; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,752; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,7857; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,7761; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,701; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,7493; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,7456; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,8106; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,8412; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,7637; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,6994; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,6205; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,7001; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,7077; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,6607; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,59; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5625; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4526; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4468; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4992; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5743; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5702; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5038; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5137; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4836; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4602; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,3942; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,3837; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,2745; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,2118; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,2622; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,314; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,3243; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,3214; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,2626; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,2211; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,2111; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,2452; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,2728; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,3209; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,3967; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5255; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,491; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4815; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4339; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4765; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,486; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,513; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5064; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4295; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,3712; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4087; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4457; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4379; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,4423; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5387; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,5884; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,7226; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,827; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 226,8204; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,0001; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,2244; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,2745; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,4495; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,5173; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,501; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,4162; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,39; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,4113; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,4664; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,4582; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,4069; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,347; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,3669; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,3669; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,3605; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,4711; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,5276; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,5761; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,5939; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,6574; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,6456; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,6149; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,6103; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,5927; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 226,56 Vrijednost udjela (NAV): 227,5793; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 226,56


Ulazna naknada u Erste Plavi Protect fond: Od uplata članova fonda naplaćuje se ulazna naknada sukladno odabranom prilikom učlanjenja. Moguće je odabrati plaćanje jednokratne ili višekratne ulazne naknade. Ako se radi o jednokratnoj, tada ona iznosi 900,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja članstva u fondu. Jednokratna ulazna naknada može se uplatiti u ratama s tim da prva rata mora iznositi minimalno 300,00 kn a ostalo u toku godine dana. Višekratna ulazna naknada naplaćuje se u iznosu od 8% godišnje na uplate do 5.000,00 kuna (maksimalno može iznositi 400 kuna godišnje) za prve 3 godine članstva. Slijedećih 7 godina naplaćuje se 20 kn fiksno godišnje. Ulazne naknade također ulaze u osnovicu za državna poticajna sredstva.

Izlazna naknada iz Erste Plavi Protect fonda: Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Erste Plavi kao ni prilikom prijenosa sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine. Izlazna naknada naplaćuje se samo u slučaju kada član fonda prenosi sredstva u fond po upravljanjem drugog Društva. Tada naknada iznosi 10% od ukupnog iznosa na osobnom računu člana fonda.

Ciljevi, strategija i rizici poslovanja Fonda 

 

Smisao mirovinske štednje je osigurati u aktivnoj dobi siguran izvor primanja u mirovini. Budući da je snažan naglasak na sigurnosti, želja nam je ponuditi našim članovima proizvod višeg stupnja sigurnosti. Kategorija rizika svedena je na nižu razinu, no rizik je nemoguće izbjeći u cijelosti, pa tako postoje pojedine vrste rizika s kojima se susrećemo u poslovanju i sa kojima upravljamo.

Radi ostvarivanja veće sigurnosti ulaganja, imovina članova Fonda ulagat će se isključivo u dužničke vrijednosne papire, depozite kod banaka, repo poslove te otvorene i zatvorene investicijske fondove koji imaju strategiju ulaganja u takve instrumente, te sličnu vrstu imovine definiranu Pravilnikom o ulaganju.

Imovina Fonda neće se ulagati u dionice, osim dionica zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državi članici odnosno državi članici OECD-a. Minimalno 50% imovine Fonda ulagat ćemo u dužničke vrijednosne papire izdane od država, lokalnih samouprava, državnih institucija ili za koje jamči država Republika Hrvatska ili bilo koja druga država u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati. Maksimalno 50% imovine Fonda ulagat ćemo u dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja, otvorene investicijske fondove, zatvorene investicijske fondove, komercijalne zapise, certifikate o depozitu, depozite i repo poslove.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će  Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve.

Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.

Glavni rizici koji mogu utjecati na Fond su:

 • Tržišni rizici:
  • Rizik promjene cijene
  • Rizik promjene tečaja valute
  • Rizik promjene kamatnih stopa
 • Kreditni rizik i rizik namire:
  • Kreditni rizik
  • Rizik namire
  • Rizik likvidnosti
 • Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda
 • Rizik promjene poreznih propisa
 • Operativni rizik
 • Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti
 • Rizik sukoba interesa
 • Rizici vezani uz vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda

S obzirom na strategiju ulaganja i postavljena ograničenja ulaganja Fond karakteriziraju nizak stupanj rizičnosti i niska volatilnost vrijednosti obračunske jedinice. Fond je umjereno izložen riziku promjene cijene vrijednosnih papira, valutnom riziku, riziku promjene kamatnih stopa  i kreditnom riziku, dok je izloženost ostalim vrstama rizika niska ili vrlo niska. S obzirom na to razina rizika koju Fond preuzima (tzv. apetit za rizikom)  je  nizak. Aktivnosti fonda mogu biti profitabilne, ali se članovima ne garantira da će uloženi iznos sredstava biti vraćen ili da će mu se vrijednost uvećati. Iako Fond ulaže u nisko rizične instrumenta, određeni rizici ipak postoje. Niže u nastavku navedeni su rizici vezani uz određenu vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda.

 

Obveznice

 

Prvenstveno su izložene riziku promjene kamatnih stopa, no budući da se tržište kapitala u Republici Hrvatskoj svrstava u tržišta u razvoju, sve obveznice izdane u Republici Hrvatskoj,  pa tako i državne obveznice Republike Hrvatske, snose i kreditni rizik hrvatske države. Obveznice izdane u drugim zemljama članicama EU i OECD-a također snose kreditni rizik zemalja u kojima su izdane.

 

Otvoreni fondovi

 

Društvo imovinu Fonda ulaže u domaće i strane otvorene investicijske fondove. Takvi fondovi pružaju nam mogućnost jednostavnog ulaganja u pojedine zemljopisne i industrijske sektore, te likvidnost tog dijela portfelja, koji je većinom likvidniji nego što bi to bio istovjetni udio u vrijednosnim papirima u koje ulaže takav fond. Domaći otvoreni investicijski fondovi najvećim dijelom ne objavljuju neku mjerodavnu veličinu (benchmark) koju trebaju nadmašiti ulaganjem. Ovi fondovi naplaćuju naknadu za upravljanje na uložena sredstva, a mogu naplatiti i ulaznu i izlaznu naknadu, što smanjuje prinos sredstava uloženih u takve fondove.

 

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

 

Imovina fonda ulaže se u trezorske zapise Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a i komercijalne zapise trgovačkih društava iz tih zemalja. Ovi vrijednosni papiri manje su likvidni od obveznica, te obično ostaju u Fondu do svojeg dospijeća. Dok su trezorski zapisi Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a niskog rizika, komercijalni zapisi trgovačkih društava izloženi su kreditnom riziku te riziku nelikvidnosti izdavatelja.

 

Depoziti u bankama

 

Društvo može imovinu Fonda držati u bankovnim depozitima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, ročnosti do dvanaest mjeseci. Bankovni depoziti jedni su od sigurnijih financijskih instrumenata, i izloženi su samo riziku nelikvidnosti i stečaja banke koja je primila depozit. Društvo je do sada isključivo depozite držalo samo u hrvatskim bankama, koristeći stroge interne limite vezane uz veličinu temeljnog kapitala banaka.

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika od strane članova Fonda. Rizici povezani s ulaganjima Fonda variraju ovisno o financijskim instrumentima u koje Fond ulaže, budući da svako ulaganje neizostavno nosi svoj specifični skup različitih rizika, kao što su tržišni, kreditni i drugi oblici rizika. Zbog fluktuacija vrijednosti financijskih instrumenata u portfelju Fonda član Fonda snosi rizik pada vrijednosti njegovog ulaganja u Fond. Takav ishod može nastati kao posljedica negativnog utjecaja:

 1. tržišnog rizika,
 2. kreditnog rizika i rizika namire,
 3. rizika likvidnosti,
 4. ostalih rizika.
Erste Plavi Protect
Vrijednost udjela: 222,93; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 223,00; Datum: 29.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 223,09; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 222,93; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 223,24; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 223,20; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 223,61; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 223,61; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 223,43; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 223,19; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 223,70; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 224,12; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 224,49; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 225,70; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 225,48; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 225,80; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 226,56; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 225,97; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 226,11; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 226,45; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 226,44; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 226,54; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 226,60; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 226,59; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 226,24; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 226,57; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90 Vrijednost udjela: 226,69; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 224,90
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
MFKN 2029(H297A, HRRHMFO297A0, Ministarstvo financija)18,20
CROATIA 2027(CROATI 3 03/20/27, XS1428088626, RH)10,53
CROATIA 2030(CROATI 2 3/4 01/27/30, XS1713475306, RH)9,34
MF INDEX 2034(H34BA, HRRHMFO34BA1, Ministarstvo financija)7,76
CROATIA 2025(CROATI 3 03/11/25 , XS1117298916, RH)7,44
CROATIA 2028(CROATI 2.7 06/15/28, XS1713462668, RH)5,91
MFKN 2025(H257A, HRRHMFO257A4, Ministarstvo financija)5,12
MF 2024(H247E, HRRHMFO247E7, Ministarstvo financija)4,98
MFKN 2023(H23BA, HRRHMFO23BA4, Ministarstvo financija)4,81
Depozit u OTP BANKA HRVATSKA d.d. Dospijeće: 02.01.20204,62
Sektorska struktura ulaganja Erste Plavi Protect fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Erste Plavi Protect fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Erste Plavi Protect fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Erste Plavi Protect fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 30.3.2020.222,9321282.953.001,73
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 29.3.2020.222,9959283.006.242,46
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 26.3.2020.223,0940282.788.824,85
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 25.3.2020.222,9260282.542.819,66
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 24.3.2020.223,2383282.819.093,19
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 23.3.2020.223,2023282.783.221,48
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 22.3.2020.223,6129283.449.624,11
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 21.3.2020.223,6066283.441.580,90
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 20.3.2020.223,4269283.213.853,43
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 19.3.2020.223,1949282.805.100,35
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 18.3.2020.223,6956283.385.493,00
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 17.3.2020.224,1248283.946.911,02
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 16.3.2020.224,4908284.360.026,62
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 15.3.2020.225,7021285.269.509,45
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 13.3.2020.225,4845284.994.424,14
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 12.3.2020.225,8035285.367.352,12
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 11.3.2020.226,5554286.131.638,80
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 10.3.2020.225,9698285.172.235,62
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 9.3.2020.226,1086284.662.782,07
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 8.3.2020.226,4483284.754.459,58
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 7.3.2020.226,4418284.746.262,59
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 6.3.2020.226,5405284.870.458,97
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 5.3.2020.226,6024284.707.025,26
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 4.3.2020.226,5949284.195.091,50
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 3.3.2020.226,2445283.577.427,10
Erste Plavi ProtectErste DMD d.o.o. 2.3.2020.226,5739283.918.609,06