Naziv fonda: Erste Plavi Expert
Datum osnivanja fonda: 10.2.2005.
Vrsta fonda: Dobrovoljni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Erste DMD d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR0823300031353468301
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (6297 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (393 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (1881 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 HRK
Minimalna uplata u fond: 100 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,8000%
Naknada depozitnoj banci: 0,0340%

Imovina fonda na današnji dan: 284.865.304,31 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -9,1100%
Prinos fonda u 90 dana: -11,2200%
Prinos fonda u 180 dana: -9,6900%
Prinos fonda u godinu dana: -4,4000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 5,0311%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Erste Plavi Expert
Vrijednost udjela (NAV): 210,291; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 210,389; Datum: 29.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 211,3413; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 210,2722; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 209,2832; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 204,9512; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 207,6506; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 207,6514; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 207,3309; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 205,3679; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 206,1268; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 207,9185; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 207,4696; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 212,268; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 211,8997; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 211,7296; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 219,0389; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 220,7068; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 220,6796; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 227,8823; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 227,8841; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 230,2489; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 231,1192; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 230,6707; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 230,6219; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 230,5725; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 231,3694; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 231,7026; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 233,8056; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 234,4987; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 234,4432; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,7439; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 239,8565; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 239,8584; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 240,09; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 240,1774; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 240,0564; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 240,2384; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 240,0822; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 240,0843; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 239,9852; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 240,3354; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 240,0442; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 239,3659; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 239,3429; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 239,3448; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 239,2767; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,4636; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,7886; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,31; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,6579; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,66; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,8321; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,7988; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,737; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,5633; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,6744; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,6764; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,5029; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,5868; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,5309; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,7226; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,5112; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,2918; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,3777; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,3759; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,5641; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,3988; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,2794; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 238,0969; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,4855; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,6081; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,37; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,3494; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,1997; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,5733; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,879; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,9414; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,3616; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,4841; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,4263; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,3814; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,1348; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 237,082; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,4513; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,3197; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,5058; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,4102; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,781; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,9388; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,5225; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,3033; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,19; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,2097; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,2578; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,277; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,0187; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,1112; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 234,9862; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,8843; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,4012; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,3689; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,3684; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,3615; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,8654; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,6904; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,5007; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,5029; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,7107; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,9012; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,8845; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,8009; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,8026; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,4072; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,3913; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,6665; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,6992; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,8228; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,806; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,4689; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,5765; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,2217; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,7381; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,5604; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,5633; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,7617; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,9877; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,0232; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,0043; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 236,0056; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,7854; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,6209; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,4802; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,3355; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,2778; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 235,1985; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 234,9845; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 234,8336; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 234,034; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 233,5315; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 233,5326; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 232,8903; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 232,4482; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 232,3409; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 232,93 Vrijednost udjela (NAV): 232,5352; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 232,93


Ulazna naknada u Erste Plavi Expert fond: Od uplata članova fonda naplaćuje se ulazna naknada sukladno odabranom prilikom učlanjenja. Moguće je odabrati plaćanje jednokratne ili višekratne ulazne naknade. Ako se radi o jednokratnoj, tada ona iznosi 900,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja članstva u fondu. Jednokratna ulazna naknada može se uplatiti u ratama s tim da prva rata mora iznositi minimalno 300,00 kn a ostalo u toku godine dana. Višekratna ulazna naknada naplaćuje se u iznosu od 8% godišnje na uplate do 5.000,00 kuna (maksimalno može iznositi 400 kuna godišnje) za prve 3 godine članstva. Slijedećih 7 godina naplaćuje se 20 kn fiksno godišnje. Ulazne naknade također ulaze u osnovicu za državna poticajna sredstva.

Izlazna naknada iz Erste Plavi Expert fonda: Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Erste Plavi kao ni prilikom prijenosa sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine. Izlazna naknada naplaćuje se samo u slučaju kada član fonda prenosi sredstva u fond po upravljanjem drugog Društva. Tada naknada iznosi 10% od ukupnog iznosa na osobnom računu člana fonda.

Ciljevi, strategija i rizici poslovanja Fonda

 

S ciljem ostvarivanja sigurnosti kao i viših prinosa na imovinu fonda, ulagat ćemo ravnomjerno u dužničke vrijednosne papire kao i u vlasničke vrijednosne papire – dionice. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima koristit ćemo mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira do 15% imovine fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda, uvažavat će se načelo sigurnosti i stabilnosti, likvidnosti i raznolikosti ulaganja.

Ulaganje u obveznice i druge dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te  ako je njihov izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a zajedno ne smiju prelaziti 30% imovina Fonda. Ulaganja u depozite, certifikate o depozitu te repo poslove kod banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, zajedno ne smiju prelaziti 5% imovine Fonda. Ulaganja u udjele otvorenih i dionice zatvorenih investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državi članici odnosno državi članici OECD-a, ne smiju prelaziti 30% imovine Fonda.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.

Glavni rizici koji mogu utjecati na Fond su:

 • Tržišni rizici:
  • Rizik promjene cijene
  • Rizik promjene tečaja valute
  • Rizik promjene kamatnih stopa
 • Kreditni rizik i rizik namire:
  • Kreditni rizik
  • Rizik namire
  • Rizik likvidnosti
 • Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda
 • Rizik promjene poreznih propisa
 • Operativni rizik
 • Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti
 • Rizik sukoba interesa

Rizici vezani uz vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda

S obzirom na strategiju ulaganja i postavljena ograničenja ulaganja, Fond karakteriziraju umjerena rizičnost i umjerena volatilnost vrijednosti obračunske jedinice. Fond je najviše izložen riziku promjene cijene vrijednosnih papira i valutnom riziku. Ti rizici mogu utjecati na vrijednost obračunske jedinice i profitabilnost fonda. Aktivnosti fonda mogu biti profitabilne, ali se članovima ne garantira da će uloženi iznos sredstava biti vraćen ili da će mu se vrijednost uvećati. S obzirom na to, razina rizika koju Fond preuzima (tzv. apetit za rizikom) je umjerena. Maksimalno 50% portfelja može biti uloženo u dionice. U nastavku su navedeni rizici vezani uz određenu vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda.

 

Obveznice

 

Ponajviše su izložene riziku promjene kamatnih stopa, no budući da se tržište kapitala u Republici Hrvatskoj svrstava u tržišta u razvoju, sve obveznice izdane u Republici Hrvatskoj, pa tako i državne obveznice Republike Hrvatske, snose i kreditni rizik hrvatske države. Obveznice izdane u drugim zemljama članicama EU i OECD-a također snose kreditni rizik zemalja u kojima su izdane.

 

Dionice

 

Cijene dionica mogu pasti zbog opće promjene uvjeta na tržištu koji nisu vezani uz pojedinu dionicu, kao što je npr. loša gospodarska situacija ili percepcija takve situacije u javnosti, promjena općih ocjena kretanja dobiti trgovačkih društava na tržištu ili promjena mišljenja ulagatelja na tržištu. Također mogu pasti zbog faktora koji utječu na cijele industrijske grane, kao što su nedostatak radne snage ili povećanje troškova proizvodnje. Dionice općenito pokazuju veću volatilnost cijena nego dužnički vrijednosni papiri, to jest izloženije su riziku promjene cijena.

 

Otvoreni fondovi

 

Imovinu Fonda Društvo ulaže u domaće i strane otvorene investicijske fondove. Takvi fondovi pružaju nam mogućnost jednostavnog ulaganja u pojedine zemljopisne i industrijske sektore te likvidnost tog dijela portfelja, koji je većinom likvidniji nego što bi to bio istovjetni udio u vrijednosnim papirima u koje ulaže takav fond. Domaći otvoreni investicijski fondovi najvećim dijelom ne objavljuju neku mjerodavnu veličinu (benchmark) koju trebaju nadmašiti ulaganjem. Ovi fondovi naplaćuju naknadu za upravljanje na uložena sredstva, a mogu naplatiti i ulaznu i izlaznu naknadu, što smanjuje prinos sredstava uloženih u takve fondove. Exchange traded fondovi su općenito otvoreni investicijski fondovi čijim je udjelima moguće trgovati na burzi, a njihova je vrijednost vezana uz neku veličinu. Društvo ulaže u najrašireniju klasu ETF-ova, indeksne ETF-ove, kojima je vrijednost vezana uz vrijednost dioničkih indeksa, što je jednostavan način da se postigne izloženost pojedinom tržištu ili segmentu tržišta. Udjelima ETF-ova može se trgovati na burzi, unutar jednog dana. Rizici trgovanja ETF-ovima podudaraju se s rizicima trgovanja dionicama unutar indeksa koji takav fond prati.

 

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

 

Imovina fonda ulaže se u trezorske zapise Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a i komercijalne zapise trgovačkih društava iz tih zemalja. Ovi vrijednosni papiri manje su likvidni od obveznica i obično ostaju u Fondu do svojeg dospijeća. Dok su trezorski zapisi Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a niskog rizika, komercijalni zapisi trgovačkih društava izloženi su kreditnom riziku i riziku nelikvidnosti izdavatelja.

 

Depoziti u bankama

 

Društvo može imovinu Fonda držati u bankovnim depozitima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, ročnosti do dvanaest mjeseci. Bankovni depoziti jedni su od sigurnijih financijskih instrumenata i izloženi su samo riziku nelikvidnosti i stečaja banke koja je primila depozit. Društvo je do sada depozite držalo samo u hrvatskim bankama, koristeći stroge interne limite vezane uz veličinu temeljnog kapitala banaka.

Erste Plavi Expert
Vrijednost udjela: 210,29; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 210,39; Datum: 29.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 211,34; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 210,27; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 209,28; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 204,95; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 207,65; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 207,65; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 207,33; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 205,37; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 206,13; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 207,92; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 207,47; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 212,27; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 211,90; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 211,73; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 219,04; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 220,71; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 220,68; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 227,88; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 227,88; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 230,25; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 231,12; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 230,67; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 230,62; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82 Vrijednost udjela: 230,57; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 215,82
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
INA 30.3.1.0000,01
JDRN 30.3.304.6160,62
LKRI 30.3.55.6180,93
PLAG 30.3.4.8350,22
SAPN 30.3.4.6100,70
SUKC 30.3.19.1050,43
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
CROATIA 2025(CROATI 3 03/11/25 , XS1117298916, RH)8,25
CROATIA 2030(CROATI 2 3/4 01/27/30, XS1713475306, RH)5,56
CROATIA 2027(CROATI 3 03/20/27, XS1428088626, RH)5,22
MF 2022(H227E, HRRHMFO227E9, Ministarstvo financija)4,65
MFKN 2029(H297A, HRRHMFO297A0, Ministarstvo financija)4,62
MFKN 2023(H23BA, HRRHMFO23BA4, Ministarstvo financija)3,40
PODRAVKA(PODR, HRPODRRA0004, Podravka d.d.)3,37
HEP 2022 USD(HRELEC 5 7/8 10/23/22, XS1309493630, HEP)3,01
ATLANTIC(ATGR, HRATGRRA0003, ATLANTIC)2,77
ZAGREBAČKI HOLDING 2023(3ZGH, HRZGHOO237A3, ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.)2,76
Sektorska struktura ulaganja Erste Plavi Expert fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Erste Plavi Expert fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Erste Plavi Expert fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Erste Plavi Expert fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 30.3.2020.210,2910285.579.280,25
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 29.3.2020.210,3890286.215.773,35
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 26.3.2020.211,3413287.422.603,74
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 25.3.2020.210,2722286.117.090,47
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 24.3.2020.209,2832284.865.304,31
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 23.3.2020.204,9512279.114.253,88
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 22.3.2020.207,6506282.815.621,70
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 21.3.2020.207,6514282.816.659,93
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 20.3.2020.207,3309282.380.110,31
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 19.3.2020.205,3679279.817.068,71
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 18.3.2020.206,1268280.838.524,98
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 17.3.2020.207,9185283.307.231,45
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 16.3.2020.207,4696282.692.246,62
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 15.3.2020.212,2680288.890.234,30
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 13.3.2020.211,8997288.388.962,37
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 12.3.2020.211,7296288.266.614,59
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 11.3.2020.219,0389298.166.271,81
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 10.3.2020.220,7068300.412.967,36
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 9.3.2020.220,6796300.287.249,82
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 8.3.2020.227,8823310.082.640,06
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 7.3.2020.227,8841310.085.060,03
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 5.3.2020.230,2489313.214.502,19
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 4.3.2020.231,1192314.284.981,17
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 3.3.2020.230,6707313.776.358,04
Erste Plavi ExpertErste DMD d.o.o. 2.3.2020.230,6219313.672.633,96