Naziv fonda: Triglav Special Opportunity
Datum osnivanja fonda: 10.10.2008.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: Triglav DZU d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR1223300031353677361
ISIN fonda: HRNFDAUUSAL9

Prospekt fonda: Prospekt (1059 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (283 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (283 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 350 HRK
Minimalna uplata u fond: 350 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 3,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,3000%

Imovina fonda na današnji dan: 36.823.800,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -9,1000%
Prinos fonda u 90 dana: -14,6200%
Prinos fonda u 180 dana: -5,6000%
Prinos fonda u godinu dana: -5,0600%
Prosječni godišnji prinos fonda: 3,4300%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Triglav Special Opportunity
Vrijednost udjela (NAV): 147,2623; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 144,76; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 151,35; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 145,11; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 145,117; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 135,22; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 136,89; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 136,79; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 136,7569; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 140,45; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 136,22; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 147,6881; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 137,5409; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 148,63; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 152,4; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 147,75; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 159,69; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 163,24; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,89; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 162,6; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 165,66; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 162,01; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 164,47; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 170,71; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 170,63; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 174,52; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 180,81; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 182,81; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 184,0344; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 182,7; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 183,87; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 183,38; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 182,48; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 182,77; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 180,89; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 180,31; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 179,22; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 179,75; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 178,21; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 176,83; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 174,41; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 173,2183; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 175,83; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 176,2502; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 176,36; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 174,8749; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 177; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 178,12; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 178,82; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 178,91; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 179,79; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 179,25; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 178,23; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 177,4299; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 177,76; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 178,6601; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 176,79; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 176,319; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 174,06; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 173,86; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 173,33; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 174,52; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 172,4808; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 173,1655; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 174,99; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 173,3523; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 173,21; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 172,44; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 171,8632; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 171,141; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 171,34; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 170,46; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 170,1; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 170,02; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 168,42; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 168,42; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 167,76; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 167,61; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 168,07; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,83; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,21; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,16; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 167,45; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 168,58; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 169,5353; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 169,38; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 168,77; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 167,94; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,4424; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,2119; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,38; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 167,33; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 167,23; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 167,5254; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,09; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,06; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,32; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,01; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,18; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 166,26; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 165,05; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 164,65; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 164,63; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 162,27; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 162,93; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 162,84; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 163,26; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 161,8; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 161,58; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 160,11; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 159,5; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 160,27; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 159,08; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 160,81; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 160,79; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 160,5; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 159,3142; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 159,48; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 157,49; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 156,69; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 157,34; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 166,59 Vrijednost udjela (NAV): 158,0983; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 166,59


Ulazna naknada u Triglav Special Opportunity fond: Prilikom kupnje udjela Fonda na cijenu udjela obračunava se i naplaćuje ulazna naknada koja ovisi o visini pojedinog iznosa za koji se kupuju udjeli, a prema sljedećim uvjetima: za iznose do 300.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2,00%; za iznose od 300.000,01 kuna do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1,00%; za iznose od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,50%; za iznose preko 1.000.000,01 kuna ne plaća se ulazna naknada. Tako obračunata ulazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna obveza. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz Triglav Special Opportunity fonda: Izlazna naknada ovisi o periodu u kojem je ulagatelj bio vlasnik udjela a obračunava se na sljedeći način: za period do 6 mjeseci izlazna naknada iznosi 0,50%; za period više od 6 mjeseci izlazna naknada se ne napladuje; izlazna naknada za iznose više od 500.000,00 kuna se ne naplaćuje. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Alpen.Special Opportunity je dionički UCITS fond koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70 posto neto imovine Fonda.

Ulaganjem u Fond ulagatelji, sukladno svom udjelu, sudjeluju u diversificiranom portfelju pretežno vlasničkih vrijednosnih papira, a djelomično i depozita kod kreditnih institucija, udjela UCITS fondova i ETF-a, instrumenata tržišta novca i ostalih financijskih instrumenta kao što su (npr. vrijednosni papiri izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu), čime mogu disperzirati rizik u odnosu na samostalno ulaganje na tržištu.

Prednost ulaganja u Fond, u odnosu na samostalno ulaganje na tržištu, je i u profesionalnom upravljanju i vođenju portfelja, jer ono uvažava osnovna načela profitabilnosti, sigurnosti i likvidnosti, kao i mogućnost ostvarivanja nižih troškova u trgovanju vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima zbog velikog obujma poslovnih transakcija, kao i postojanja odgovarajućih mehanizama nadzora.

Također, ovim putem ulagatelji ostvaruju pristup onim tržištima i instrumentima kojima ne bi mogli pristupiti kada bi samostalno ulagali na tržištu. Aktivnom strategijom upravljanja Fondom, koja se prvenstveno odnosi na prilike koje će fond manageri konstantno tražiti na tržištima, a koje su kasnije i opisane u detalje, nastoji se postići cilj ostvarivanja atraktivne stope prinosa, pritom uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda.

Osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Osnovne investicijske ciljeve Društvo namjerava postići ulaganjem prikupljenih sredstava kao slijedi:

  • najmanje 70% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u svijetu, od toga:
    • najmanje 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI World indeksom : SAD, Japan, Velika Britanija, Švicarska, Francuska, Njemačka, Kanada, Australija, Nizozemska, Španjolska, Švedska, Irska, Italija, Danska, Singapur, Belgija, Finska, Izrael, Norveška, Hong Kong, Austrija, Portugal, Novi Zeland,
    • najmanje 20% od neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI Emerginig Markets indeksom: Kina, Južna Koreja, Tajvan, Indija, Južna Afrika, Brazil, , Meksiko, Rusija, Malezija, Tajland, Indonezija, Poljska, Filipini, , Čile, Katar, Egipat, Kolumbija, Peru, Češka, Grčka, Mađarska, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati.
  • maksimalno do 30% neto imovine Fonda ulaže se u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e, od čega se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu kreditnu instituciju. Navedeni depoziti su povratni na zahtjev i dospijevaju za najviše 12 mjeseci,
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u udjele UCITS fondova i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske Unije ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, pod uvjetom da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova, te da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova,
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj,
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN. br. 26/15, 37/15).

Društvo će se pri ulaganju sredstava Fonda pridržavati ograničenja ulaganja iz članka 249. i 250. Zakona i podzakonskih propisa.

Tehnike i instrumenti vezani uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje Društvo koristi u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem su repo ugovori (aktivni i pasivni), odnosno zajam vrijednosnih papira i upotreba kolaterala. Društvo će za račun Fonda sklapati repo ugovore pri čemu se najviše 10% neto imovine Fonda može uložiti temeljem predmetnih ugovora. Društvo je dužno osigurati da je repo ugovor o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata moguće opozvati ili raskinuti u svakom trenutku i prije roka dospijeća. U slučaju opoziva ili raskida repo ugovora prije roka dospijeća, obveze iz ugovora moraju se izvršiti u roku od najviše sedam (7) dana. Repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata čiji je rok dospijeća kraći ili jednak sedam (7) dana smatraju se opozivima u svakom trenutku. Rok dospijeća repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata ne smije biti duži od 12 mjeseci.

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one financijske instrumente i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom, podzakonskim propisima i ovim Prospektom.

Triglav Special Opportunity
Vrijednost udjela: 147,26; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 144,76; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 151,35; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 145,11; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 145,12; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 135,22; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 136,89; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 136,79; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 136,76; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 140,45; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 136,22; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 147,69; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 137,54; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 148,63; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 152,40; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 147,75; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 159,69; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 163,24; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 166,89; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 162,60; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00 Vrijednost udjela: 165,66; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 148,00
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo64,07
MICROSOFT CORP4,64
AMAZON.COM INC4,56
APPLE INC4,35
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR4,19
ALPHABET INC-CL A3,69
MASTERCARD INC - A3,69
VISA INC-CLASS A SHARES3,21
TENCENT HOLDINGS LTD3,00
SAMSUNG ELECTR-GDR2,36
PING AN INSURANCE GROUP CO-H2,23
Sektorska struktura ulaganja Triglav Special Opportunity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Triglav Special Opportunity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Triglav Special Opportunity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Triglav Special Opportunity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 30.3.2020.147,262338.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 27.3.2020.144,760038.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 26.3.2020.151,350038.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 25.3.2020.145,110038.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 24.3.2020.145,117036.823.800,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 23.3.2020.135,220039.447.800,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 20.3.2020.136,890036.823.800,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 19.3.2020.136,790038.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 18.3.2020.136,756938.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 17.3.2020.140,450038.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 16.3.2020.136,220039.447.800,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 13.3.2020.147,688136.823.800,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 12.3.2020.137,540938.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 11.3.2020.148,630039.447.800,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 10.3.2020.152,400038.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 9.3.2020.147,750038.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 6.3.2020.159,690038.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 5.3.2020.163,240038.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 4.3.2020.166,890039.447.800,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 3.3.2020.162,600038.344.000,00
Triglav Special OpportunityTriglav DZU d.o.o. 2.3.2020.165,660038.344.000,00