Naziv fonda: Raiffeisen Fund Conservative
Datum osnivanja fonda: 21.2.2018.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRRBAIUFCON0

Prospekt fonda: Prospekt (646 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (223 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (135 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 65 EUR
Minimalna uplata u fond: 65 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,9000%
Naknada depozitnoj banci: 0,2000%

Imovina fonda na današnji dan: 7.804.281,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -5,7000%
Prinos fonda u 90 dana: -5,3400%
Prinos fonda u 180 dana: -5,7700%
Prinos fonda u godinu dana: -3,5100%
Prosječni godišnji prinos fonda: -1,8464%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Raiffeisen Fund Conservative
Vrijednost udjela (NAV): 96,1545; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 95,9907; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 95,7433; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 95,6805; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 95,7612; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 96,0234; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 95,6355; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 95,8219; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 97,0122; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 97,6009; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 98,335; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 98,9113; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 99,7531; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 100,1094; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 100,285; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,0742; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6089; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,9074; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,8463; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6315; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6732; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,9647; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,3939; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,6902; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,7445; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,9261; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,9643; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 103,0058; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,96; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,906; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,8892; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,8026; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,732; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,6697; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,6083; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,5375; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,4916; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,4576; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,4241; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,36; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,3149; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,3058; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,367; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,3319; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,3442; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,2988; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,2611; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,1578; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,0864; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,0125; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,9495; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,9022; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,839; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,7945; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,7606; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,8603; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,8222; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,8496; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,8914; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,8856; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,7585; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6213; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,5829; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,7219; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,7419; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,773; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,7039; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,7222; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,7103; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,7173; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6568; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6463; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,5112; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,608; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,5166; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,4925; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,4398; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,3973; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,393; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,4086; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,2522; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,4562; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,5011; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,5446; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,5594; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,4975; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,4351; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,3553; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,3607; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,3759; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,4092; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,462; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,5327; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,4814; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,4787; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,5228; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,5851; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6464; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,777; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,741; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,7203; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6477; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,5342; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,559; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6031; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6843; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,74; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6886; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6081; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,4889; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,562; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,5308; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,5641; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6174; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6992; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,6852; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,7106; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,8312; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,9328; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 101,9484; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,0302; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 101,31 Vrijednost udjela (NAV): 102,0092; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 101,31


Ulazna naknada u Raiffeisen Fund Conservative fond: Ulazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz Raiffeisen Fund Conservative fonda: Izlazna naknada ovisi o vremenu provedenom u fondu. Do 1 godine izlazna naknada iznosi 1,0%. Nakon 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

 

Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

Glavni fond je fond fondova i ulaže najmanje 51% neto imovine u obvezničke fondove. Glavni fond ulaže i u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države i međunarodni izdavatelji. Ulaganja u investicijske fondove mogu činiti i do 100% neto imovine Glavnog fonda. Glavni fond odabire fondove na temelju kvantitativnih pokazatelja (povijesni prinosi), kvalitativne analize te na temelju analize strukture ulaganja fondova. U iznimnim situacijama, u svrhu restrukturiranja portfelja Glavnog fonda i/ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena, udio novčanih sredstava i depozita dospjeća do 12 mjeseci može činiti do 100% neto imovine Glavnog fonda. Ulaganje u dionice i dioničke fondove nije dozvoljeno, ali imovina Glavnog fonda može indirektno biti izložena dionicama kroz ulaganje Glavnog fonda u druge obvezničke ili mješovite fondove koji u skladu sa svojim prospektima mogu ulagati u dionice.

Raiffeisen Fund Conservative
Vrijednost udjela: 96,15; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 95,99; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 95,74; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 95,68; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 95,76; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 96,02; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 95,64; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 95,82; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 97,01; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 97,60; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 98,34; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 98,91; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 99,75; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 100,11; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 100,29; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 101,07; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 101,61; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 101,91; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 101,85; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 101,63; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50 Vrijednost udjela: 101,67; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 98,50
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 30.3.2020.96,15457.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 27.3.2020.95,99077.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 26.3.2020.95,74337.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 25.3.2020.95,68057.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 24.3.2020.95,76127.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 23.3.2020.96,02347.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 20.3.2020.95,63557.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 19.3.2020.95,82197.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 18.3.2020.97,01227.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 17.3.2020.97,60097.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 16.3.2020.98,33507.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 13.3.2020.98,91137.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 12.3.2020.99,75317.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 11.3.2020.100,10947.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 10.3.2020.100,28507.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 9.3.2020.101,07427.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 6.3.2020.101,60897.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 5.3.2020.101,90747.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 4.3.2020.101,84637.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 3.3.2020.101,63157.804.281,00
Raiffeisen Fund ConservativeRaiffeisen Invest d.o.o. 2.3.2020.101,67327.804.281,00