Naziv fonda: InterCapital Bond A
Datum osnivanja fonda: 26.10.2004.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: ICAM d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Addiko banka
IBAN fonda: HR8425000091301147236
ISIN fonda: HRICAMUCAON0

Prospekt fonda: Prospekt (1304 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (518 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (190 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 6700 EUR
Minimalna uplata u fond: 40 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1200%

Imovina fonda na današnji dan: 427.952.124,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -6,1700%
Prinos fonda u 90 dana: -5,2500%
Prinos fonda u 180 dana: -5,9300%
Prinos fonda u godinu dana: -0,2000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 5,7364%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: InterCapital Bond A
Vrijednost udjela (NAV): 236,4034; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 236,4743; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 236,6873; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 236,8983; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 237,5818; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 238,1226; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 238,6164; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 240,1575; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 240,9689; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 244,0638; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 246,0809; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 248,2575; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 248,4099; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 248,7762; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,0226; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,2243; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,3175; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,8527; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,5438; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,6945; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,5849; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,3353; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,9448; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 252,1619; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 252,1513; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 252,1443; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,9469; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,7662; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,5562; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,3475; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,2532; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,1578; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,025; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,7465; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,7172; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,6774; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,7013; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,694; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,7841; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,714; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,6017; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,4605; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,277; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,3478; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,2546; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,2027; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,0901; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,9334; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,8484; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,8583; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,8653; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,959; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,867; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,7833; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,8931; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,786; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,7833; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,761; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,6326; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,3577; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,1697; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,1812; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,5081; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,3933; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,317; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,2673; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,2844; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,3237; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,2453; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,121; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 248,9691; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 248,9654; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,1773; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,0162; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,0331; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 248,873; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 248,9189; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,1315; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,1132; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 248,7756; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,0582; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,1044; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,1287; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,1806; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,089; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,0325; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 248,9492; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,032; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 248,8615; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 248,9713; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 248,9014; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,0841; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,4546; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,5698; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,9497; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 249,8; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,0555; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,511; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,4697; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,6925; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,0657; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,9246; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,8845; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 250,7881; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,0549; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,2311; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,1946; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,114; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,0291; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,2783; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,3147; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,3322; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,525; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,6015; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,4097; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,4769; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,7486; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,7901; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,6931; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,6598; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 249,19 Vrijednost udjela (NAV): 251,4824; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 249,19


Ulazna naknada u InterCapital Bond A fond: Ulazna naknada iznosi 1,00%.

Izlazna naknada iz InterCapital Bond A fonda: 1% za ulaganje do dvije godine; 0% nakon dvije godine

Imovina fonda ulaže se:

  • do 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i regionalne samouprave RH,
  • do 35% u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ostale članice EU, OECD-a, CEFTA-e, lokalne i regionalne samouprave u tim zemljama, treće države ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica, pri čemu se ograničenje primjenjuje na svaku zemlju pojedinačno,
  • maksimalno do 50% u obveznice i druge instrumente s fiksnim prinosim te kratkoročne instrumente trgovačkih društava,
  • maksimalno do 30% u udjele investicijskih fondova (IF). Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja,
  • maksimalno do 25% u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na uređenim tržištima (burzama) a čije je izdanje ili izdavatelj reguliran u svrhu zaštite ulagatelja i štednih uloga, na način propisan člankom 249. st. 1 zakona,
  • maksimalno do 10% u prenosive VP i instrumente tržišta novca koji nisu navedeni u članku 249. stavku 1 zakona.

Fond smije ulagati u financijske izvedenice s ciljem:

a) zaštite imovine pod-fonda odnosno za smanjivanje i ograničavanje financijskih rizika i/ili

b) ostvarivanje investicijskih ciljeva;

s tim da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama navedenih u točkama a) i b) ne smije biti veća od neto imovine pod-fonda.

InterCapital Bond A
Vrijednost udjela: 236,40; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 236,47; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 236,69; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 236,90; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 237,58; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 238,12; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 238,62; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 240,16; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 240,97; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 244,06; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 246,08; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 248,26; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 248,41; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 248,78; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 250,02; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 250,22; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 250,32; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 249,85; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55 Vrijednost udjela: 249,54; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 243,55
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo37,57
Minist. fin. RH H297A8,24
Minist. fin. RH H227E7,52
Minist. fin. RH H23BA7,22
Minist. fin. RH H26CA7,16
Minist. fin. RH CROATI 2022 3,8756,37
Minist. fin. RH CROATI 2028 2,705,72
Minist. fin. RH CROATI 2029 1,1255,19
Minist. fin. RH PGB 2029/06/15 1,955,10
Minist. fin. RH H282A4,96
Minist. fin. RH CROATI 2025 34,95
Sektorska struktura ulaganja InterCapital Bond A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata InterCapital Bond A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja InterCapital Bond A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja InterCapital Bond A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 26.3.2020.236,4034427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 25.3.2020.236,4743427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 24.3.2020.236,6873427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 23.3.2020.236,8983427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 20.3.2020.237,5818427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 19.3.2020.238,1226427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 18.3.2020.238,6164427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 17.3.2020.240,1575427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 16.3.2020.240,9689427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 13.3.2020.244,0638427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 12.3.2020.246,0809427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 11.3.2020.248,2575427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 10.3.2020.248,4099427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 9.3.2020.248,7762427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 6.3.2020.250,0226427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 5.3.2020.250,2243427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 4.3.2020.250,3175427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 3.3.2020.249,8527427.952.124,00
InterCapital Bond AICAM d.o.o. 2.3.2020.249,5438427.952.124,00