Naziv fonda: InterCapital Income Plus A
Datum osnivanja fonda: 16.1.2017.
Vrsta fonda: Mješoviti fond
Društvo koje upravlja fondom: ICAM d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Addiko banka
IBAN fonda: HR1325000091301182367
ISIN fonda: HROCAMUMOPL1

Prospekt fonda: Prospekt (1304 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (516 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (206 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 6700 EUR
Minimalna uplata u fond: 12 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,3500%
Naknada depozitnoj banci: 0,1600%

Imovina fonda na današnji dan: 139.204.384,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -7,3300%
Prinos fonda u 90 dana: -7,1900%
Prinos fonda u 180 dana: -6,9400%
Prinos fonda u godinu dana: -0,3200%
Prosječni godišnji prinos fonda: 2,8555%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: InterCapital Income Plus A
Vrijednost udjela (NAV): 109,3982; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 109,1213; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 109,0353; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 108,4745; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 109,0531; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 108,9557; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 109,1885; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 110,1736; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 110,448; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 112,2735; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 112,6207; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 114,4961; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 114,813; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 114,7608; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 116,3476; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 116,8528; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,0581; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 116,7133; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 116,5512; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 116,5749; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,2352; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,8379; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,0496; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,3892; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,988; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 119,0691; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 119,1048; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,9772; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,975; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,8848; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,8619; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,875; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,7595; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,538; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,5279; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,5858; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,5038; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,3637; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,1887; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,1388; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,2645; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,2798; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,1985; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,1272; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,4142; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,3714; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,3896; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,2947; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,2911; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,3006; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,2713; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,3036; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,294; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,2649; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,2306; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,1407; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 118,0039; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,923; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,8596; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,8342; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,6859; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7022; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,8763; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,8084; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7704; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7308; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,6979; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,6901; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,6446; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,6369; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,4793; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,4491; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,427; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,3227; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,3401; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,3184; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,2295; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,2625; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,1477; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,0901; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,2855; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,335; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,3562; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,3331; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,3063; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,2137; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,1539; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,1703; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,1365; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,1471; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,1477; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,167; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,3519; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,4311; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,5723; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,4922; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,6241; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7233; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,6881; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7256; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7058; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7291; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7354; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7343; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7817; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,8561; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,8137; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7485; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7141; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7643; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7907; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7926; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,8654; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,8164; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,7384; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,6168; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,6219; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,6697; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,6251; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,5091; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 117,00 Vrijednost udjela (NAV): 117,4221; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 117,00


Ulazna naknada u InterCapital Income Plus A fond: Ulazna naknada iznosi 1,00%.

Izlazna naknada iz InterCapital Income Plus A fonda: 1,00% za ulaganje do dvije godine; 0,00% nakon dvije godine

InterCapital Income Plus je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom duga Republike Hrvatske izražen u HRK na jednu godinu uz potencijal ostvarivanja viših prinosa ulaganjem dijela portfelja na njemačko i američko dioničko tržište.

Portfelj Fonda podijeljen je na dva dijela. Veći dio portfelja, minimalno 60% neto imovine Fonda, ulagat će se u:

  • instrumente s fiksnim prinosom;
  • dužničke vrijednosne papire;
  • instrumente tržišta novca, depozite i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti (jedinice lokalne samouprave i drugi entiteti).

Radi očuvanja niže rizičnosti ulaganja ovog dijela portfelja Društvo će prilikom izbora instrumenata s fiksnim prinosom voditi računa o kreditnoj kvaliteti izdavatelja. U posebnim slučajevima, kada Društvo to ocijeni oportunim, uzimajući u obzir tržišne uvjete ili druge relevantne okolnosti, ukupna imovina Fonda može se uložiti u depozite i novac na računu kod kreditnih institucija.

Manji dio portfelja, maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u instrumente kojima se izlaže dioničkom tržištu SR Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Republike Austrije te regije , odnosno instrumente koji prate kretanje regionalnih indeksa, indeksa DAX i S&P500, investicijske fondove koji su izloženi navedenim tržištima, te pojedinačne vlasničke vrijednosne papire na navedenim tržištima.

Ovaj dio portfelja namijenjen je ostvarivanju dodatnog prinosa. Fondu je osim toga dozvoljeno ulaganje u valute i instrumente vezane uz tečaj valuta, druge investicijske fondove, financijske izvedenice te ostalu imovinu predviđenu Zakonom i Prospektom, a sve u skladu s propisanim ograničenjima.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo (Fond manager) ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda.

Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu. Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Preporuka: ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do trećeg dana ulaganja.

InterCapital Income Plus A
Vrijednost udjela: 109,40; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 109,12; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 109,04; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 108,47; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 109,05; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 108,96; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 109,19; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 110,17; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 110,45; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 112,27; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 112,62; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 114,50; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 114,81; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 114,76; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 116,35; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 116,85; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 117,06; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 116,71; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44 Vrijednost udjela: 116,55; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 112,44
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 26.3.2020.109,3982139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 25.3.2020.109,1213139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 24.3.2020.109,0353139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 23.3.2020.108,4745139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 20.3.2020.109,0531139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 19.3.2020.108,9557139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 18.3.2020.109,1885139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 17.3.2020.110,1736139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 16.3.2020.110,4480139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 13.3.2020.112,2735139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 12.3.2020.112,6207139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 11.3.2020.114,4961139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 10.3.2020.114,8130139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 9.3.2020.114,7608139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 6.3.2020.116,3476139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 5.3.2020.116,8528139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 4.3.2020.117,0581139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 3.3.2020.116,7133139.204.384,00
InterCapital Income Plus AICAM d.o.o. 2.3.2020.116,5512139.204.384,00