Naziv fonda: InterCapital Global Equity A
Datum osnivanja fonda: 25.2.2002.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: ICAM d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Addiko banka
IBAN fonda: HR0225000091301131543
ISIN fonda: HRHAAIUHIGR3

Prospekt fonda: Prospekt (1304 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (515 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (179 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 150 EUR
Minimalna uplata u fond: 15 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,2500%

Imovina fonda na današnji dan: 81.737.700,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -12,2700%
Prinos fonda u 90 dana: -13,7400%
Prinos fonda u 180 dana: -9,0500%
Prinos fonda u godinu dana: -2,2900%
Prosječni godišnji prinos fonda: 1,3659%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: InterCapital Global Equity A
Vrijednost udjela (NAV): 12,7821; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 12,2927; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 12,3313; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 11,6535; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 11,894; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 12,0292; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 11,8647; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 12,1603; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 11,6484; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 12,4086; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 11,6485; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 12,5881; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 12,9097; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 12,6526; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,509; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,7969; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,1316; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,7675; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,0146; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,636; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,8751; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,5097; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,5701; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,922; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,4117; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,3512; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,4309; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,5068; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,5411; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,4905; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,3986; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,4232; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,3345; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,3302; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,2191; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,2764; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,1642; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,0431; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,8917; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,5859; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,9885; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,9542; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,7475; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,7943; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,7855; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,0095; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,0284; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,0282; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,0485; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 15,0448; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,793; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,7117; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,8706; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,944; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,8592; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,7028; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,7408; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,7215; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,6876; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,7337; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,6239; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,6643; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,8189; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,7294; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,7053; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,6743; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,594; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,5383; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,6162; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,604; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,522; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,522; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,4362; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,3806; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,3832; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,4386; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,2844; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,259; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,2024; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,2861; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,4094; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,4653; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,4306; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,3941; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,3061; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,1992; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,0286; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,0538; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,2646; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,2877; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,1266; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,2244; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,2167; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,1848; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,2036; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,1916; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,2111; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,1819; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,0974; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,1429; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,0759; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,1358; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,0556; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,0603; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 14,0217; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,9908; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,9193; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,8583; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,9011; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,8681; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,8382; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,9747; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,9613; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,9165; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,9292; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,878; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,8504; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,888; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,9129; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,7713; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 14,22 Vrijednost udjela (NAV): 13,7212; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 14,22


Ulazna naknada u InterCapital Global Equity A fond: Ulazna naknada iznosi 1,00%.

Izlazna naknada iz InterCapital Global Equity A fonda: Za ulaganja do 2 godine izlazna naknada iznosi 1,00%, a za ulaganja duža do dvije godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

InterCapital Global Equity za investicijski cilj ima rast glavnice prvenstveno ostvarivanjem kapitalne dobiti te je time podložan višim razinama rizika. Pod-fond ulaže najmanje 70% imovine u dionice međunarodnih i domaćih izdavatelja. Alokacijom imovine pod-fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno, što znači da se pri donošenju investicijskih odluka ne replicira financijski indeks.

Investicijske odluke se tako temelje u prvom redu na fundamentalnim osobinama pojedinih izdavatelja financijskih instrumenta, tj. na postignutoj i očekivanoj uspješnosti njihova poslovanja mjereno kroz profitabilnosti, zaduženosti i očekivani rast te druge pokazatelje koji se koriste pri analizi potencijalnih investicijskih prilika.

InterCapital Global Equity je dionički pod-fond, koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine pod-fonda.

Ograničenja ulaganja:

 1. najmanje 70% neto imovine pod-fonda ulaže se u:
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 100%
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica EU, CEFTA-e i OECD-a – do 100%
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – do 40%,
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz FR Brazila, Ruske Federacije, Ukrajine, Republike Indije, NR Kine, Republike Albanije i Republike Kazahstana – do 20%,
  • udjele investicijskih fondova iz članka 249. stavka 1. točke 3. Zakona koji pretežno ulažu u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a i Ruske Federacije uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10%,
  • udjele tzv. Exchange Traded Funds (ETFs –fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni dionički indeks ili košaricu dionica) – do 20%.
 2. do 30% neto imovine Fonda ulaže se u:
  • obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske te obveznice trgovačkih društava iz Republike Hrvatske– do 30%,
  • obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči država članica EU ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice EU, država članica CEFTA-e i OECD-a te obveznice trgovačkih društava iz tih država – do 30%,
  • obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija te obveznice trgovačkih društava iz tih država – do 20%,
  • instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz Republike Hrvatske – do 30%,
  • instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči država članica EU ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice EU, država članica CEFTA-e i OECD-a te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država – do 30%,
  • instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država – do 20%,
  • investicijske fondove iz članka 249. stavka 1. točke 3. Zakona koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine.
 3. do 30% neto imovine pod-fonda ulaže se u:
  • depozite kod kreditnih institucija u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkom 4. Zakona, koje kreditne institucije imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, državi članici EU, CEFTA-e i OECD-a – do 30%.

Ulaganja u uvrštene (kojima se trguje na uređenim tržištima iz članka 249. stavka 1. točke 1. Zakona) i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za pod-fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda. Korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih Prospektom pod-fonda te Zakonom.

InterCapital Global Equity A
Vrijednost udjela: 12,78; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 12,29; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 12,33; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 11,65; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 11,89; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 12,03; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 11,86; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 12,16; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 11,65; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 12,41; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 11,65; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 12,59; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 12,91; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 12,65; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 13,51; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 13,80; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 14,13; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 13,77; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64 Vrijednost udjela: 14,01; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 12,64
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo64,45
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA4,19
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US4,14
AMERICAN EXPRESS CO AXP US3,89
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB3,58
INDITEX ITX SM3,47
NESTLE SA NESN SW3,44
PROCTER & GAMBLE PG US3,39
iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR3,27
DIAGEO PLC DGE LN3,11
WAL-MART STORES INC WMT US3,07
Sektorska struktura ulaganja InterCapital Global Equity A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata InterCapital Global Equity A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja InterCapital Global Equity A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja InterCapital Global Equity A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 26.3.2020.12,782185.112.000,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 25.3.2020.12,292785.112.000,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 24.3.2020.12,331381.737.700,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 23.3.2020.11,653587.562.200,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 20.3.2020.11,894087.562.200,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 19.3.2020.12,029285.112.000,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 18.3.2020.11,864785.112.000,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 17.3.2020.12,160385.112.000,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 16.3.2020.11,648487.562.200,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 13.3.2020.12,408681.737.700,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 12.3.2020.11,648585.112.000,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 11.3.2020.12,588181.737.700,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 10.3.2020.12,909785.112.000,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 9.3.2020.12,652685.112.000,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 6.3.2020.13,509085.112.000,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 5.3.2020.13,796985.112.000,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 4.3.2020.14,131687.562.200,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 3.3.2020.13,767597.534.000,00
InterCapital Global Equity AICAM d.o.o. 2.3.2020.14,0146100.341.800,00