Naziv fonda: InterCapital Income Plus C
Datum osnivanja fonda: 8.3.2019.
Vrsta fonda: Mješoviti fond
Društvo koje upravlja fondom: ICAM d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Addiko banka
IBAN fonda: HR1325000091301182367
ISIN fonda: HRICAMUMOPL1

Prospekt fonda:
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (205 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 250 EUR
Minimalna uplata u fond: 25 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,1000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1600%

Imovina fonda na današnji dan: 3.423.309,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -6,1000%
Prinos fonda u 90 dana: -7,0200%
Prinos fonda u 180 dana: -6,7400%
Prinos fonda u godinu dana: -0,2600%
Prosječni godišnji prinos fonda: 1,3235%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: InterCapital Income Plus C
Vrijednost udjela (NAV): 109,1494; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 108,9906; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 109,1027; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 108,8231; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 108,7361; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 108,1717; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 108,7488; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 108,6486; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 108,8822; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 109,8702; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 110,1455; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 111,9663; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 112,3118; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 114,1802; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 114,4955; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 114,4429; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,0221; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,5249; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,7287; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,3843; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,222; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,2431; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,9004; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,501; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,7113; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,0493; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,6444; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,7245; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,7595; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,6315; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,6285; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,5362; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,5126; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,5248; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,4089; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,1872; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,1746; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,2316; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,1492; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,0089; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,8337; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,782; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,9065; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,9209; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,8391; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,7673; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,0509; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,0074; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 118,0248; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,9305; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,926; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,9335; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,9041; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,9355; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,9251; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,8953; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,8593; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,7702; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,633; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,5515; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,4896; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 115,9301; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3931; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,5643; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,4942; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,4555; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,4135; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3799; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3713; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3251; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3167; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,1571; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,1262; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,1033; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,9986; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,0151; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,991; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,9015; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,9336; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,8183; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,7602; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,9525; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,0011; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,0214; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,9975; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,97; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,8753; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,8146; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,8301; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,7956; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,8054; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,8036; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 116,8221; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,0056; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,0837; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,2234; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,1412; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,2719; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,37; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,334; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3706; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3476; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3699; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3754; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3736; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,4184; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,4918; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,4487; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3829; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3478; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3953; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,4208; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,4218; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,4935; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,4439; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,3637; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,2417; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,246; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,2921; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 116,51 Vrijednost udjela (NAV): 117,2453; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 116,51


Ulazna naknada u InterCapital Income Plus C fond: nema evidencije o iznosu ulazne naknade za odabrani fond

Izlazna naknada iz InterCapital Income Plus C fonda: nema evidencije o iznosu izlazne naknade za odabrani fond
InterCapital Income Plus C
Vrijednost udjela: 109,15; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 108,99; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 109,10; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 108,82; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 108,74; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 108,17; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 108,75; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 108,65; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 108,88; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 109,87; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 110,15; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 111,97; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 112,31; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 114,18; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 114,50; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 114,44; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 116,02; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 116,52; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 116,73; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 116,38; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84 Vrijednost udjela: 116,22; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 111,84
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 30.3.2020.109,14943.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 27.3.2020.108,99063.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 26.3.2020.109,10273.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 25.3.2020.108,82313.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 24.3.2020.108,73613.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 23.3.2020.108,17173.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 20.3.2020.108,74883.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 19.3.2020.108,64863.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 18.3.2020.108,88223.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 17.3.2020.109,87023.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 16.3.2020.110,14553.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 13.3.2020.111,96633.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 12.3.2020.112,31183.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 11.3.2020.114,18023.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 10.3.2020.114,49553.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 9.3.2020.114,44293.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 6.3.2020.116,02213.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 5.3.2020.116,52493.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 4.3.2020.116,72873.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 3.3.2020.116,38433.423.309,00
InterCapital Income Plus CICAM d.o.o. 2.3.2020.116,22203.423.309,00