Naziv fonda: Generali Balanced
Datum osnivanja fonda: 4.5.2002.
Vrsta fonda: Mješoviti fond
Društvo koje upravlja fondom: Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda: HR1124840081300150224
ISIN fonda: HREUINUICFE2

Prospekt fonda: Prospekt (2032 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (717 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (173 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 HRK
Minimalna uplata u fond: 100 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 3,2500%
Naknada depozitnoj banci: 0,1700%

Imovina fonda na današnji dan: 10.104.800,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -14,5300%
Prinos fonda u 90 dana: -17,2800%
Prinos fonda u 180 dana: -16,5900%
Prinos fonda u godinu dana: -10,2400%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,5528%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Generali Balanced
Vrijednost udjela (NAV): 110,3825; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 110,9368; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 110,7437; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 110,1549; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 109,6156; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 107,8051; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 109,0998; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 108,5797; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 111,7834; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 111,2715; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 115,2325; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 114,1838; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 119,4357; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 120,3241; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 127,0823; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 128,7319; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 129,3682; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 129,0675; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 128,8382; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 129,1484; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 130,375; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 130,8909; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,9157; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,3321; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,2111; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,4493; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,5185; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,4315; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,5854; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,457; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,477; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,3529; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,2565; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,4965; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,2543; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,1496; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,2805; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,3976; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,9738; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,6747; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,1846; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,508; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 136,2712; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 136,3963; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 136,4049; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 136,6387; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,9694; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,8719; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 136,1873; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 136,0225; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 136,1127; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 135,3121; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 134,6452; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 134,0516; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 134,1771; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 134,1275; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 133,9818; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 133,4452; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 133,3334; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 133,7405; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 133,5402; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 133,536; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,9016; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 133,0146; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 133,1052; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 133,1308; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,8464; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,7032; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,5914; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,7431; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,4161; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,3117; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,3844; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,2842; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,884; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 133,1117; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 133,0855; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 133,0855; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,7927; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,6966; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,4587; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,1342; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,3022; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,1356; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,1058; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,6045; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,4609; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,6666; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,5617; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,5284; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,1966; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,4634; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,2246; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,7686; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,5118; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,1018; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,0256; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,9671; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,7717; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,0021; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,9913; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,1363; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,644; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,9334; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,3116; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,0649; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,9027; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,3076; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,1494; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 130,9597; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,5129; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,0522; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 131,1872; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 130,57 Vrijednost udjela (NAV): 132,3275; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 130,57


Ulazna naknada u Generali Balanced fond: Ulazna naknada se ne naplaćuje. Uprava Društva može donijeti odluku o promjeni ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz Generali Balanced fonda: Izlazna naknada se naplaćuje ulagatelju na iznos koji povlači iz Fonda temeljem prodaje i otkupa udjela Fonda, i to u iznosu od 0,87% od ukupne prodajne cijene udjela od koje će se ustegnuti prilikom isplate. Ovako obračunata izlazna naknada predstavlja prihod Društva. Uprava Društva može pojedine ulagatelje osloboditi obveze plaćanja izlazna naknade. Uprava Društva može donijeti odluku o promjeni izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

 • do 60% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske;
 • do 60% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Savezna Republika Njemačka ili jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave Savezne Republike Njemačke;
 • do 60% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči država članica EU ili njena jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, države OECD i CEFTA, uz uvjet da najviše 35% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca pojedine države članice EU lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice OECD-a i CEFTA točke 16. ovog Prospekta u koje fond može ulagati do 60% neto vrijednosti imovine;
 • do 60% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
 • do 60% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz drugih država članica EU i država članica OECD i CEFTA;
 • do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica EU, OECD i CEFTA;
 • do 50% u depozite kod kreditnih institucija;
 • do 10% udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjela otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi;
 • do 10% u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
 • do 10% u repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji;
 • u izvedene financijske instrumente isključivo u svrhu zaštite imovine UCITS fonda ili sa svrhom postizanja ciljeva ulaganja.

Fond koristi tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem: repo ugovore i posuđivanje vrijednosnih papira. Kada se tim instrumentima i tehnikama imovina Fonda daje kao kolateral, takvi instrumenti i tehnike mogu činiti najviše 20% neto imovine Fonda.

Najviše 10% imovine Fonda može biti uloženo u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjela otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi. U fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanima Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi članici ili državi koja nije članica EU.

Prospektom i/ili Pravilima fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova. U slučaju da Društvo ulaže imovinu Fonda u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, najviši iznos naknade za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje Društvo
ulaže imovinu Fonda iznosi 3%.

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugo cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Društvo će im pretežno ulagati u financijske instrumente čiji su izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj te u financijske instrumente inozemnih izdavatelja, državnih i privatnih subjekata. U skladu s intencijom dostizanja zadovoljavajućih prinosa, poštujući pri tome načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe ulaganja, pretežiti dio portfelja Fonda čine financijski instrumenti kojima se trguje na svjetskim, regionalnim i lokalnim uređenim tržištima financijskih instrumenata.

Ciljana struktura predviđa ulaganje:

 • do 60% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire,
 • do 10% u dužničke vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca,
 • do 10% u repo ugovore u o kupnji i ponovnoj prodaji, do 10% u depozite u kreditnim institucijama
 • do 10% u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjela otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili trećoj državi.

Ovisno o uvjetima na financijskim tržištima cilja struktura može varirati u korist dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca ili vlasničkih vrijednosnih papira s ciljem zaštite tržišnih rizika i s ciljem ostvarivanja optimalnog rizikom prilagođenog prinosa.

Generali Balanced
Vrijednost udjela: 110,38; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 110,94; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 110,74; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 110,15; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 109,62; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 107,81; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 109,10; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 108,58; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 111,78; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 111,27; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 115,23; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 114,18; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 119,44; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 120,32; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 127,08; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 128,73; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 129,37; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 129,07; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45 Vrijednost udjela: 128,84; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 116,45
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo33,11
Novac na računu RBA HRK14,25
Udio u fondu PNIN-U-PCOB8,70
Dionica ADRS-R-A8,62
Dionica KOEI-R-A6,13
Dionica KODT-R-A5,96
Dionica LRH-R-A5,92
Dionica CICG SV5,27
Dionica POSR SV4,48
Obveznica OPTE-O-142A3,84
Obveznica RHMF-O-247E3,72
Sektorska struktura ulaganja Generali Balanced fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Generali Balanced fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Generali Balanced fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Generali Balanced fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 30.3.2020.110,38259.822.000,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 27.3.2020.110,93689.822.000,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 26.3.2020.110,74379.822.000,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 25.3.2020.110,15499.822.000,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 24.3.2020.109,615610.104.800,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 23.3.2020.107,80519.432.600,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 20.3.2020.109,099810.104.800,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 19.3.2020.108,57979.822.000,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 17.3.2020.111,78349.822.000,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 16.3.2020.111,27159.432.600,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 13.3.2020.115,23259.432.600,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 12.3.2020.114,18389.822.000,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 11.3.2020.119,43579.432.600,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 9.3.2020.120,32419.822.000,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 6.3.2020.127,08239.822.000,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 5.3.2020.128,73199.822.000,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 4.3.2020.129,368210.104.800,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 3.3.2020.129,06759.822.000,00
Generali BalancedGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 2.3.2020.128,83829.432.600,00