Naziv fonda: Generali BRIC
Datum osnivanja fonda: 4.1.2010.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Privredna banka Zagreb
IBAN fonda: HR0923400091310408666
ISIN fonda: HRILINUBRIC3

Prospekt fonda: Prospekt (1079 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (505 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (176 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 EUR
Minimalna uplata u fond: 100 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 3,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,2500%

Imovina fonda na današnji dan: 6.569.800,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -15,3600%
Prinos fonda u 90 dana: -17,9800%
Prinos fonda u 180 dana: -8,5800%
Prinos fonda u godinu dana: -11,3200%
Prosječni godišnji prinos fonda: -1,9752%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Generali BRIC
Vrijednost udjela (NAV): 81,5389; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 79,8336; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 78,6853; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 74,5291; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 76,8539; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 73,0478; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 77,2535; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 76,7236; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 80,097; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 78,4025; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 82,6605; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 82,6182; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 88,8186; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 90,9465; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 90,9084; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 90,7021; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 91,0131; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 91,1255; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 93,9999; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 95,1829; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 96,3312; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,0131; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,2145; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,5503; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,6452; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,668; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,804; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,58; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,0125; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 98,8097; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 97,5449; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 97,7604; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 98,248; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 96,4092; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 95,8671; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 94,6672; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 94,3678; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 95,3376; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 97,3215; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,1315; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 98,5076; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,158; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,3303; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,9439; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 102,2427; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 102,4255; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 101,7584; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 101,6205; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 102,2918; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 102,8283; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 101,2577; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 100,8047; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,0858; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,9132; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,6367; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,74; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 98,211; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 98,7887; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 99,4099; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 98,2396; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 98,0081; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 97,4448; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 97,3643; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 97,2921; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 97,2291; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 96,0214; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 96,3018; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 95,0862; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 93,8911; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 93,2494; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 93,015; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 92,9518; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 91,613; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 92,4138; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 92,7956; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 92,6202; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 92,6202; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 94,0379; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 94,1235; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 93,8809; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 93,6622; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 92,5278; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 92,432; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 92,9126; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 93,5641; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 93,2431; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 93,0924; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 92,5334; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 93,0185; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 94,2082; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 95,349; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 95,9788; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 94,9995; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 94,4291; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 94,13; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 91,7341; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 92,0125; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 92,1409; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 91,8954; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 91,1428; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 90,3356; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 90,317; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 90,3098; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 90,1249; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 91,2963; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 91,2094; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 90,4343; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 90,1264; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 89,8563; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 88,3231; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 87,9663; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 88,5659; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 88,9144; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 89,3135; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 93,43 Vrijednost udjela (NAV): 89,0479; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 93,43


Ulazna naknada u Generali BRIC fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu obračunava se i naplaćuje ulazna naknada koja ovisi o visini pojedinog iznosa uplate, a prema sljedećim uvjetima: za iznose do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 3%; za iznose od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2%; za iznose od 1.000.000,01 kuna do 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%; za iznose preko 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0%. Tako obračunata ulazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna obveza. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom. U slučaju kupnje udjela u Fondu putem trajnog naloga, Uprava Društva može odlukom odrediti odnosno ugovoriti visinu ulazne naknade različitu od one navedene u Prospektu, a u skladu sa Zakonom. Prilikom prelaska iz nekog od fondova Društva u fond Ilirika BRIC ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.

Izlazna naknada iz Generali BRIC fonda: Izlazna naknada se ne naplaćuje. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrñuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se očuvala vrijednost uloga u Fondu uz istovremeno ostvarivanje atraktivne stope prinosa.

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje ulagateljima stalne i sigurne mogućnosti unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 100% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire (dionice i potvrde o deponiranju - GDR-e) izdavatelja iz zemalja sa područja BRIC regija, te izdavatelje iz zemalja članica EU i OECD-a;
  • do 30% neto imovine Fonda u obveznice i kratkoročne financijske instrumente izdavatelja sa područja BRIC regija, te svih izdavatelja (korporativnih, municipalnih, državnih) iz zemalja članica EU i OECD-a;
  • do 30% neto imovine Fonda u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;
  • do 20% neto imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima;
  • do 10% neto imovine Fonda u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, koji ispunjavaju Zakonom predviñene uvjete;
  • do 10% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja sa područja BRIC regija te zemalja članica EU i OECD-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;
  • u izvedene financijske instrumente čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata obuhvaćenih prethodnim alinejama, te financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva i valuta.

Fond može pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u Fondu, i to pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju Fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori Fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine Fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica, na rok ne duži od tri mjeseca.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih odreñenih ovim Prospektom i Pravilima.

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one financijske instrumente i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrñenih Zakonom, mjerodavnim podzakonskim propisima, te Prospektom Fonda.

 

Ciljana struktura portfelja

 

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. Stvarni udio individualnih investicija u okviru ograničenja ovisit će o tržišnim razmjerima i tržišnim prilikama.

 

Usporedivi indeks Fonda

 

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom a usporedivi indeks Fonda (u daljnjem tekstu: „Benchmark“) koristi se u svrhu mjerenja uspješnosti i relativnog rizika Fonda, te se može koristiti kao dio investicijskog okvira1 i element tehnika korištenih pri upravljanju Fondom. Benchmark Fonda je FTSE BRIC 50 Idx Total Return Index izražen u EUR.

Generali BRIC
Vrijednost udjela: 81,54; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 79,83; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 78,69; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 74,53; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 76,85; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 73,05; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 77,25; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 76,72; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 80,10; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 78,40; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 82,66; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 82,62; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 88,82; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 90,95; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 90,91; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 90,70; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04 Vrijednost udjela: 91,01; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 82,04
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo54,73
Dionica 2318 HK6,54
Dionica 700 HK5,99
Dionica JD US5,35
Dionica 1398 HK4,59
Dionica 1299 HK4,42
Dionica 941 HK4,38
Dionica 939 HK3,87
Dionica 883 HK3,58
Dionica LKOD LI3,36
Dionica BABA US3,19
Sektorska struktura ulaganja Generali BRIC fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Generali BRIC fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Generali BRIC fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Generali BRIC fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 26.3.2020.81,53896.841.000,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 25.3.2020.79,83366.841.000,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 24.3.2020.78,68536.569.800,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 23.3.2020.74,52917.037.900,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 20.3.2020.76,85397.037.900,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 19.3.2020.73,04787.037.900,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 17.3.2020.77,25356.841.000,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 16.3.2020.76,72367.037.900,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 13.3.2020.80,09707.037.900,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 12.3.2020.78,40256.841.000,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 11.3.2020.82,66057.037.900,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 9.3.2020.82,61826.841.000,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 6.3.2020.88,81866.841.000,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 5.3.2020.90,94656.841.000,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 4.3.2020.90,90846.569.800,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 3.3.2020.90,70216.841.000,00
Generali BRICGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 2.3.2020.91,01316.569.800,00